Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ANTONIU BUMB (Coordonatorul campaniei „Opriți mutilarea spațiilor verzi!”): „Salvarea spațiilor verzi trebuie impusă prin lege, acum, în întreaga țară”

Foto: Raluca Mateiu

Ooază în deșertul de be­toane, o pădurice urbană din mijlo­cul unui cartier bucu­reștean, a fost pusă la pământ de drujbe. Ilegal, fără nici un aviz, au fost tăiați 200 de arbori. Lăcomia rechinilor imobiliari usucă un oraș aflat în coada capitalelor europene în ceea ce privește spațiile verzi. Totodată, mii și mii de arbori urbani s-au uscat din cauza toale­tărilor agresive, ce au îm­buibat firmele de casă ale primarilor orașelor și oră­șelelor patriei. Toate aces­te hăcuiri ale spațiilor verzi și arborilor din orașe au un impact major asupra calității vieții locuito­rilor, reprezintă agre­siuni asupra sănătății lor. Și totuși, o lege im­por­tantă, legea spa­țiilor verzi, este ținută de ani de zile la sertar de parla­mentari. „Comunitatea Declic” a strâns 33000 de semnături prin care încearcă pro­mulgarea, luna aceasta, a legii care să protejeze spațiile verzi.

„Noua lege va stăvili imensa lăcomie a rechinilor imobiliari”

– Cum se explică tăierea la liber a copacilor din orașe?

– Prin modificarea codului silvic din anul 2020, care a scos de la capitolul infrac­țiuni tăierile de copaci ce nu fac parte din fondul forestier, trans­formându-le în „con­tra­venție”. O mârșăvie de care profită din plin cei ce își doresc să transforme spa­țiile verzi în terenuri de construcții. Dezvolta­torii imobiliari ce ridică blocuri de sute de milioane de euro nu pot fi deranjați de amenzi ce nu depășesc câteva zeci de mii de euro. Taie copacii care stau în calea clă­dirilor sau parcărilor și plătesc amen­zile. E o afa­cere bună pentru ei.    Soluția este ca amen­zile să fie exponențial mai mari, iar aceasta este una dintre pre­vederile noii legi a spațiilor verzi. E o lege fă­cu­tă de peisagiști, de arhitecți, de oa­meni care chiar știu cum trebuie îngrijit spațiul verde. Astfel, un rechin imobiliar care acum plă­tește o amendă in­fimă pentru câțiva pomi ampu­tați, va plăti amenzi grele pentru distrugerea celor câteva hec­tare de teren afectat. Sunt convins că odată trecută, noua lege va stăvili lăcomia imensă a imobiliarilor, pen­tru că nu va mai fi profitabil să tai, ilegal, copacii.

– Pagube mari au produs și toaletările asupra copacilor din orașe. Cât s-a pierdut?

– La întrebarea aceasta sper să ne răspundă, cât de curând, chiar peisagiștii, ce vor avea un rol mult mai important în administrarea parcurilor și a tere­nurilor înverzite din orașe. Teoretic, nu se vor mai putea face intervenții în spațiul verde, fără ca un profesionist să spună când, cum și dacă un ar­bore trebuie tăiat. Nu va mai merge de capul lui un druj­bist angajat al unei firme oarecare, fără nicio spe­cializare în domeniu, să distrugă parcurile și alte zone verzi. Peste tot în țară, în toți anii ăștia, au fost practici de gestiune greșită, care au alterat calitatea arborilor urbani. Asfaltări care afectează rădăcinile, tăieri ale rădăcinilor, tăieri radicale ale coroanei etc.    În momentul în care peisagiștii vor fi, prin le­ge, un element de neocolit în gestionarea spațiilor verzi, vom avea și o analiză privind cât s-a distrus până acum. Dar impactul negativ asupra co­pacilor din orașe e imens, am publicat de curând pe pagina Declic, un clip video despre toaletările anapoda. Eu am arătat imagini de pe strada unde locuiesc. Sute de oameni au răspuns, spunând că și la ei pe stradă e la fel sau mai rău.

„Un oraș fără copaci, un oraș care moare”

– Sunt românii conștienți de legătura vitală între spațiile verzi urbane și calitatea vieții? Ve­deți vreo schimbare a instituțiilor statului în în­țelegerea fenomenului?

– Da, eu cred că românii sunt conștienți, ba mai mult decât atât, suferă cumplit, când spațiul verde din apropierea locuințelor le e distrus. Pentru a vă con­vinge, vă invit să citiți comentariile clipului des­­pre spațiile verzi, lansat pe pagina Declic, săp­tă­mâna trecută. Copacii nu doar că produc oxi­gen, dar curăță aerul, un oraș fără copaci e un nor de praf. Să nu mai vor­bim de umbră. Lipsa locurilor cu umbră poate fi o chestiune de viață și de moarte pentru vârst­nici sau per­soa­ne cu pro­bleme de sănătate. Un oraș fă­ră spații verzi e un oraș care moare. Se vede o schim­bare și la nivelul unor adminis­trații pu­blice. Dar cu o floare nu se face primă­va­ră. Sal­va­rea spațiilor verzi trebuie impusă prin lege, la nivelul întregii țări.

– De ce nu și-au im­ple­men­tat orașele de atâta vre­me Re­gis­trul verde obliga­to­riu?

– Sunt mai multe motive pen­tru care adminis­trațiile nu realizează aceste registre. Dacă ar exista registre, spa­țiul verde nu și-ar putea schim­ba desti­na­ția, nu s-ar putea reduce sub ni­cio forma. Nea­vând registre, ad­minis­trațiile publice pot dez­vol­ta pro­iecte pe spațiile verzi. Ce­le mai ex­puse sunt fâșiile care în­soțesc infrastructura ru­tieră, curțile blocurilor, mi­cile scua­­­ruri. Presiunea este gene­rată de ne­voia de par­cări. Sunt spa­ții care dis­par fără să se aler­teze popu­lația. Din ra­poar­tele APM Timiș, în Ti­mișoara s-a pier­dut 1 mp/ lo­cuitor, în inter­valul 2015-2018 (aprox. 350 000 mp= 35 ha). Con­form noii legi    a spațiilor verzi,    ad­minis­tra­țiile care nu au re­gistre nu vor mai pu­tea eli­bera autori­zații de cons­­truc­ție    pentru investiții care privesc sau au în proximi­tate spații verzi.

„Este halucinant ce făcuseră din lege politicienii vânduți mafiei imobiliare”

– De ce se tărăgănează această lege a Spațiilor Verzi? Există un lobby puternic al industriei imobiliare?

– Da, există un lobby, nu doar puternic, dar ab­solut toxic. Declic a decis să se implice în aceas­tă campanie acum doi ani, când am aflat că proiec­tul realizat de peisagiști, arhitecți și alți specialiști în do­meniu a fost amendat de politicieni. Era halu­cinant ce făcuseră acești oameni vânduți mafiei imo­biliare. După dezbaterile din comisiile parla­men­tare, proiectul a fost modificat de politicieni, până la punctul în care parcuri precum Herăstrău, Cișmigiu, Parcul Carol din București, Parcul Cen­tral din Cluj-Napoca, Parcul Nicolae Romanescu din Craiova și multe altele, nu mai erau parcuri și ar fi putut fi betonate.    Au fost excluse din cate­go­ria de spații verzi parcurile istorice, parcurile „scuar” sau „de buzunar”. Proprietarii de spații verzi ar fi putut să schimbe destinația tere­nului. Asta s-ar fi întâmplat dacă noua lege ar fi fost promulgată de președintele țării, în forma votată acum doi ani în Parlament. Zecile de mii de membri și membre ale comunității Declic au semnat o petiție sau i-au scris, la momentul respectiv, președin­telui. I-au pre­­zentat semnalele de alar­mă ale celor ce au ini­țiat, cu bună cre­din­ță, proiectul de lege. Iar Klaus Io­hannis ne-a ascultat și a retrimis legea în Parlament.

– Care este strategia cam­pa­niei De­clic?

– Din momentul în care am obținut retrimiterea în parlament a proiectului de lege, am făcut pași importanți. Am reușit    să trecem legea, fără acele arti­cole toxice, incluse de lobby-ul imo­biliar, prin Senat și prin Comisia de ad­mi­nis­trație publică a Camerei Depu­ta­ților. Mai e nevoie de un aviz al co­mi­siei de mediu, apoi de votul în plenul Camerei. Din păcate, legea s-a îm­pot­molit, deputații par să aibă alte prio­rități. Dar avem un plan. I-am nomi­nalizat public, în acel material    video de care am mai amintit, pe liderii de grup ai partidelor de la guvernare. Îi facem astfel pe Alfred Simonis, de la PSD, Gabriel Andro­na­che, de la PNL, și Csoma Botond, de la UDMR direct responsabili de soarta parcurilor. Le-am ce­rut să programeze pentru vot în plen legea spațiilor verzi. Acum, în iunie, nu în toamnă, sau la anul! Pentru că orice amânare a acestui proiect poa­te însemna îngroparea sa sub presiunea uriașă a ma­fiei imobiliare. Și asta va însemna moar­­tea spațiilor verzi. Clipul video s-a viralizat, are sute de mii de vizualizări și crește în fiecare zi. Su­te de mii de oameni care știu acum că parla­men­tarii pot decide chiar luna aceasta salvarea spațiilor verzi. Sau le pot lăsa să moa­ră. Noi, toți cei implicați în această campanie, credem că presiunea publică îi va face pe po­liticieni să vadă că e și în inte­resul lor să spună DA noii legi a spațiilor verzi.

Petiția poate fi semnată pe: go.declic.ro/spvlb

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian