Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Rozaceele gemoterapiei

– Rudele trandafirului sunt leacuri minunate de sănătate –

Măceș (Foto: Shutterstock – 4)

Când spunem rozacee, spunem trandafir. Este prima floare care ne vine în minte, emblematică pentru această familie bo­ta­nică. Dar familia Rosaceae conține câteva mii de specii: plante ierboase, arbuști și arbori – în special pomi fructiferi. Dacă trandafirii sunt cei care ne bucură prin miresme subtile ce ne transpun într-o stare de bine, să vedem care sunt câteva dintre efec­tele profunde, terapeutice ale extractelor gemo­tera­pice din familia Rosaceae, muguri și mlădițe de Mă­ceș, Scoruș, Măr pădureț, Porumbar, Mur, Zmeur, Păducel și Migdal.

Măceșul – rezistență sporită

Măceșul este trandafirul săl­ba­tic de la care se fo­losesc în gemo­terapie tinerele mlădițe ale arbus­tului, iar Extractul din mlă­dițe de Măceș este cu­noscut și mult re­comandat în primul rând pentru acțiunea sa de creștere a rezisten­ței organis­mului. La tre­cerea din­tre anotimpuri, în special la intra­rea în toamnă și la sosirea primă­verii, când sun­tem mai expuși infecțiilor de căi respi­ratorii, dar și oricând la nevoie, în cursul anului, o cură cu Extract din mlădițe de Măceș ne va aduce îmbunătățirea răspunsului imunitar, iar acest fapt se datorează acțiunilor sale antioxi­dante, antiinflamatoare, vita­minizante și mine­ra­lizante. Se asociază de multe ori în aceste cure de întreținere cu extractele ge­mo­terapice din Muguri de Mestea­căn și Muguri de Coacăz-negru.

Efectele gemoterapicului de Măceș au făcut obiectul tezei de doctorat a doamnei dr. Mi­haela Orodan din Arad, care a documentat acțiu­nea antioxidantă a acestuia – ca fiind comparabilă cu a propolisului, precum și acțiunea antiinfec­țioa­să, pe mai multe tulpini bacteriene. De ase­menea, la departamentul de cercetare al firmei PlantEx­trakt din Cluj, analiza compușilor con­ținuți în Extractul din mlădițe de Măceș a pus în evidență, pe lângă vitamina C, și un consi­derabil conținut de magneziu, cu rol în creșterea rezistenței fizice și psihice, precum și compuși polifenolici, cu acțiune antiinflamatoare și anti­oxidantă, iar unii dintre ei, cu acțiune antialer­gică.

Acest extract gemoterapic poate reduce cefa­leea, durerea de cap intensă cu senzația că vasele de sânge din cap sunt dilatate. La primele semne ale cefaleei, se administrează de câteva ori, la inter­val de 10 minute, alternativ, câte 1 ml Extract din mlădițe de Măceș și Extract din muguri de Arin-negru. Iar o cură de 1-2 luni de zile cu cele două extracte gemoterapice (două administrări pe zi) va ajuta la reducerea intensității durerii și a frecvenței instalării cefaleei.

Scorușul de munte – antistres

Mai puțin cunoscut și studiat, Extractul din mu­guri de Scoruș de munte este o altă rozacee cu efect de întărire imunitară, de reducere a stresului și de îmbunătățire a circulației sanguine. Poate fi asociat cu gemoterapicele din Muguri de Măr pădureț și Muguri de Stejar, pentru completarea acțiunii sale de susținere a organismului la nivel fizic, plus efec­tul tonic la nivel cerebral al celorlalte două gemo­te­rapice.

Mărul pădureț – reechilibrarea stării interioare și alcalinizant

Măr pădureț

Extractul din muguri de Măr pădureț este reco­mandat în primul rând în stări de astenie fizică, psihică și intelectuală, cu dificultăți de concentrare și scădere a memoriei. Conține fier și fosfor, fiind util pentru cei care depun un efort intelectual intens sau persoanelor anemice, cu organismul epuizat du­pă boală. Reechilibrează starea interioară, re­la­xea­ză, calmează frica, dimi­nu­ează anxietatea, promo­vează o stare de conștientizare și o viziune mai armonioasă asupra vieții.

Starea de bine instalată la nivel cerebral este susținută și com­pletată prin multiplele acțiuni la nivelul întregului organism. Dintre acestea, acțiu­nile depurative, deto­xifiante și alcalinizante sunt esențiale pentru eliminarea toxi­nelor fizice, pe lân­gă cele mentale și emoționale. În curele de deto­xi­fiere, îl puteți asocia cu Extractul din sevă de Mes­teacăn, pentru potențarea acțiunii.

Prin conţinutul în polifenoli, este un important antioxidant, îm­piedicând formarea în exces a radi­calilor liberi fiind și un protector al integrității vaselor de sânge (artere, vene și vase capilare).

Porumbarul – refacerea după boală

Extractul din muguri de Porumbar este, în prin­cipal, gemoterapicul refacerii după boală recoman­dat în perioada convalescenței, căreia ar trebui să îi acordăm o mai mare atenție, pentru ca starea de bine să fie completă și boala să nu recidiveze. Este un activator al metabolismelor pentru aducerea lor la parametri normali, va crește rezistența organis­mului în cazul influenţei negative din partea unor factori ambientali (chimici, farmacologici, bacte­rieni, virali), scurtând astfel perioada de conva­les­cenţă.

Păducelul – revitalizarea inimii

Păducel

Gemoterapicul din mlădițe de Păducel, ca și fitoterapicele din florile și fructele Păducelului, are grijă de inima noastră. Pentru a stabiliza activitatea inimii, va creşte forţa de contracţie a acesteia și va reduce frecvența cardiacă. Gemoterapicul are și un efect normo-tensor, astfel încât nu va reduce ex­ce­siv valorile tensiunii arteriale, ci le va stabiliza la valorile optime fiziologic. Poate fi folosit și în cazul manifestărilor psiho-somatice de la nivel cardiac, în tulburările de menopauză (cu bufeuri) sau în tulburările circulatorii apărute în obezitate.

Migdalul – sănătatea vaselor de sânge

Extractul din muguri de Migdal protejează va­sele de sânge şi îmbunătăţește circulaţia sangui­nă, prin reducerea nivelului de colesterol şi trigli­ceride, cu recomandare în dislipidemii, arterioscle­roză. Ac­țiunea de la nivelul sistemului circulator se ex­tin­de și la nivel cerebral printr-un efect tonic și de îmbunătățire a memoriei.

Zmeurul – un aliat al femeii

Extractul din mlădițe de Zmeur este roza­ceea care poate readuce starea de bine a persoa­nelor de sex feminin, de la pubertate până la menopauză. Ușurează, în cazul stărilor neplă­cu­te de dinaintea și din timpul ciclului men­strual, reduce bufeurile la menopauză și echi­librează la nivel psihic femeia la orice vârstă.

Murul – antisenescentul prin excelență

Rozaceele au și un reprezentant care să în­ce­ti­nească procesul fiziologic al îmbătrânirii, prin ac­țiunea antiscleroasă, de reducere a fibro­zării țesutu­rilor. Acesta este Extractul din mlă­dițe de Mur. El creşte și capacitatea respira­to­rie, are ușor efect antihipertensiv, de reducere a valorilor glicemiei și de îmbunătățire a ab­sorb­ției calciului la nivelul oaselor, de amelio­rare a durerilor articulare (în caz de artroză la vârstnici, acompaniată de osteoporoză, în sin­drom de decalcifiere dureros, dureri osoase şi articulare).

Rozaceele – forță și adaptabilitate

Scoruș de munte

Aceste minunate plante ale familiei Rosa­ceae ne împrumută din forța lor și ne ajută să ne adaptăm și să trecem cu bine prin diverse si­tuații: la granița dintre anotimpuri, să ne refa­cem după boală, să învingem cefaleea, astenia fizi­că și psihică, stările neplăcute ale persoanelor de sex fe­minin, generate de dezechilibre hormonale apă­­rute de la pubertate până la menopauză, și să îm­­bătrânim puternici și sănătoși.

O analiză a acţiunii rozaceelor în gemoterapie, realizată de doamna dr. Sorina Soescu, gemotera­peut din Constanța, a concluzionat că efectele aces­tor plante se concentrează asupra a două direcţii importante în organism: sângele și aerul. Iar locul de reunire al acestora, la nivel celular, este mito­condria, respiraţia celulară. Cu alte cuvinte, roza­ceele acţionează asupra proceselor de producere a energiei la nivel mitocondrial.

Să folosim această sursă de naturală de îmbună­tățire a energiei noastre, la multiple niveluri în or­ga­nism, pe care ne-o aduc în dar rozaceele!

Farm sp. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian