Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Colesterolul și trigliceridele

Să nu le uităm nici vara!

– Controlul periodic anual al valorilor colesterolului și trigliceridelor se încadrează, în zilele noastre, în lista de „obligații” pentru întreți­nerea și menținerea sănătății. Scăpate de sub control, ele pot duce, în timp, la boli grave, cardiovasculare și cerebrovasculare, fără să se manifeste inițial prin simptome gălăgioase –

Rolul colesterolului în organism

Foto: Shutterstock

Deși e bine să fim atenți să nu fie depășite valo­rile optime ale colesterolului sanguin, trebuie să conștientizăm și multiplele lui beneficii în buna funcționare a organismului în ansamblul său.

De exemplu, colesterolul se găsește în membra­na (pereții) tuturor celulelor din corp, iar creierul conține colesterol liber, cu rol important în trans­miterea informațiilor între neuroni. Co­lesterolul este important pentru sinteza hormonilor sexuali, a vi­ta­minei D, sprijină procesul di­gestiei, contribuind la producerea secreției biliare, întărește siste­mul imunitar, existând studii care arată și că un nivel scăzut al co­les­terolului predispune la infecții și alergii.

Produs de ficat în cantitatea necesară bunei func­ționări a organismului, este necesar doar un aport redus de colesterol prin alimentație, prin grăsimi de proveniență animală: carne, ouă, lac­tate. Fructele și legumele nu conțin colesterol.

Rolul trigliceridelor în organism

Trigliceridele şi colesterolul sunt tipuri dife­rite de lipide care circulă în sânge. Aproximativ 95% din grăsimile alimentare sunt trigliceride. În timp ce mâncăm, caloriile pe care le consu­măm, dar de care organismul nu are nevoie, sunt transformate în trigliceride, grăsimi care trec în sânge și pot fi stocate în celulele grase din țesuturi, fiind o sursă importantă de energie pentru organismul nostru. Pe de altă parte, dacă în dietă nu există suficiente grăsimi, organismul va transforma carbohidraţii în trigliceride, pentru stocare pe termen lung.

Hipercolesterolemia și hipertrigliceridemia

Valori crescute ale colesterolului (în princi­pal a LDL – „colesterolul rău”) predispun la atero­scle­roză, afecțiuni cardiace (angină pecto­rală, hi­pertensiune arterială, insuficiență cardiacă, boală arterială periferică), accidente vasculare.

În ce privește trigliceridele, ele cresc în princi­pal din cauza obezității, hipotiroidismului și afec­țiunilor renale. Trigliceridele crescute pot duce, de aseme­nea, la afecțiuni cardiace sau pancreatită (in­fla­mație la nivelul pancreasului).

Recomandarea de bază în aceste situații este schimbarea stilului de viață, o alimentație sănă­toa­să, săracă în grăsimi și carbohidrați, și bogată în le­gume și fructe, precum și efort fizic zilnic, adaptat vârstei și stării de sănătate.

Gemoterapia – un ajutor prețios în normalizarea valorilor colesterolului și trigliceridelor

Alături de recomandările de dietă și exerciții fizice, gemoterapia este o terapie naturală blândă și eficientă la care se poate apela pentru întreținerea stării de sănătate. Există multe ex­tracte gemoterapice care au și acțiu­ne de normalizare a valorilor colesterolului și trigliceridelor, iar alegerea noastră trebuie să țină cont de cauza și contextul în care apelăm la ele. Pot fi: cure periodice de detoxifiere, cure de slăbire sau intervenții – în cazul existenței unor dezechilibre la diferite nive­luri în organism, care se manifestă și cu creșteri ale valorilor coleste­rolului și/ sau ale trigliceridelor. Întotdeauna trebuie avută în vedere și asocierea cu extracte gemotera­pice cu acțiune antiinflamatoare, esențiale pentru un efect optim, de reducere a riscului instalării afecțiunilor.

Prevenția aterosclerozei

Ateroscleroza constă în acumularea de coles­terol pe pereții arterelor, cu formarea plăcilor de aterom, care reduc sau chiar blochează fluxul san­guin, prin îngustarea vaselor de sânge, putând duce totodată și la rupturi ale plăcilor de aterom, cu for­marea de cheaguri, ce pot provoca accidente vascu­lare.

Extractul din mlădițe de Măslin este un im­portant protector al sistemului vascular arterial, prin acțiunea hipocolesterolemiantă, prin dilatarea și creșterea elasticității vaselor sanguine, având și efect de normalizare a valorilor tensiunii arteriale moderat crescute. Se va asocia cu Extractul din muguri de Arin negru, cu efect antiinflamator, în cure de 2-3 luni de zile, cu verificarea ulterioară a valorilor colesterolului.

Prevenția litiazei biliare

Colesterolul fiind produs în ficat, valori cres­cute ale lui pot fi responsabile și de afec­tări ale ficatului și vezicii biliare, cu apariția noroiului biliar și ulterior a litiazei biliare. Cal­culii biliari se formează prin unirea cris­talelor de colesterol cu săruri biliare și săruri de cal­ciu. Se recomandă, de aceea, persoa­nelor pre­dispuse la dezechilibre de acest tip cure perio­dice de 1-2 luni cu extrac­te gemo­terapice care au și acțiune hipoco­lestero­le­miantă: Extractul din muguri de Arțar, Ex­tractul din mlădițe de Rozmarin și Extractul din muguri de Frasin. Arțarul este un important pro­tector al vezicii biliare, prin acțiunea hipocoles­te­rolemiantă și antiinflamatoare la nivelul colecis­tului, modificând astfel compoziţia secreției biliare. Rozmarinul – prin efectul coleretic – colagog – iar Frasinul – cu rol detoxifiant la nivel biliar – vor completa și sus­ține acțiunea Arțarului.

Hipotiroidismul

O altă cauză a creșterii valorilor coleste­rolului seric poate fi și scăderea nivelului hormonilor tiroidieni (hipotiroidism), când corpul nu descom­pune și nu elimină eficient colesterolul. De aceea, curele periodice cu Extract din amenți de Mestea­căn (cu efect de stimulare a funcțiilor tiroidiene) asociat cu Extract din sevă de Mesteacăn (cu efect depurativ și hipocolesterolemiant) vor acționa reglator asupra activității tiroidei.

Obezitatea

Dincolo de clarificarea cauzelor obezității, ex­tractele gemoterapice pot ajuta pentru reducerea valorilor colesterolului și trigliceridelor. Gemotera­pice precum Extractul din mlădițe de Măslin, Ex­tractul din muguri de Migdal, Extractul din mlădițe de Rozmarin au acțiune dublă, de reducere a coles­terolului și trigliceridelor, putând completa trata­mentul obezității.

Cure de detoxifiere

Anual, ar fi benefică o cură de detoxifiere a orga­nismului, pe care vă propunem să o realizați cu extracte gemoterapice care au și acțiune hipocoles­terolemiantă, cum sunt Extractul din sevă de Mes­teacăn (detoxifiant general), Extractul din mlădițe de Ienupăr (detoxifiant hepatic) și Extractul din mu­guri de Frasin (detoxifiant renal, biliar și al arti­culațiilor). La acestea, puteți aduce în completarea curei și Extractul din mlădițe de Măslin, pentru întreținerea sănătății sistemului circulator arterial, care are acțiune dublă, de menținere în valori nor­male atât a colesterolului, cât și a trigliceridelor.

Acționând la multiple niveluri în organism, ex­trac­tele gemoterapice vor susține echilibrul (ho­meo­stazia) organismului nostru și ne vor putea feri de multiple afecțiuni care ar genera sau ar putea fi generate de creșterea valorilor colesterolului și/sau trigliceridelor. Să avem înțelepciunea să ne folosim de acest dar al Naturii.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian