Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

RODICA CULCER despre…”Nord Stream”, un act terorist

– Exploziile produse la gazoductele „Nord Stream” au șocat Europa. Cine să fi atacat con­ductele din apele teritoriale ale țărilor nordice și care sunt teme­rile privind securitatea instalațiilor europene de trans­port al energiei, după aceste pre­supuse acte de sa­botaj?

– Toate analizele credibile, bazate pe datele ser­vi­ciilor de informații occidentale, conduc la con­cluzia că a fost vorba de un act de sabotaj    executat de serviciile speciale ale armatei ruse, GRU. De altfel, aceste explo­zii nu servesc decât intereselor Kremlinului, care și-a propus să destabilizeze Oc­cidentul, prin sistarea furni­zării gazului natural și distorsionarea pieței energiei, astfel încât să genere­ze probleme de natură să forțeze mâna țărilor din UE și NATO să cedeze în fața presiu­nilor lui Putin, să ridice sancțiunile și să oblige Ucraina, care tocmai recucerește o parte din teritoriile ocupate de ruși, să accepte pretențiile Rusiei. Este un act terorist, conceput de un stat care a anunțat de câțiva ani că furnizarea de energie către Vest este parte compo­nentă a politicii sale internaționale, deci o poate fo­losi cum crede de cuviință, pentru a-și atinge sco­purile. Carac­terul terorist al sabotajului gazoductelor Nordstream este demonstrat și de efectul catastrofal asupra mediului, dat fiind că a fost eliberată în atmosferă cea mai mare cantitate de gaz metan din istorie, extrem de toxic, precum și de amenințarea implicită la adresa gazoduc­telor norvegiene, care aprovizionează Europa cu gaze naturale. Recent, Norvegia și-a sporit livrările de gaze către Europa, pentru a compensa pierderea gazelor furnizate de Gazprom. Așa cum acum susține, fără dovezi, că exploziile Nordstream ar fi fost provocate de ame­ricani, Rusia poate susține și că o explozie a gazo­ductului norvegian ar fi tot „opera” americanilor. Dacă s-ar dovedi că este mâna rușilor, ar fi vorba de un atac asupra unor state NATO, ceea ce ar provoca represalii. Dar nimeni nu poate anticipa ce va face Putin, care, potrivit directorului CIA, se află cu spa­tele la zid și a devenit extrem de periculos. Temerile sunt, deci, justi­ficate, deși Europa are capacitatea de a se apăra, mai ales cu sprijinul SUA. Nu este însă nimic nou în această situație: civilizația europeană este amenințată de Rusia, un stat mafiot și terorist. De ce nu au înțeles acest lucru mai demult liderii marilor puteri?

„Încrederea internațională în statul britanic s-a prăbușit”

– Noul prim-ministru al Marii Britanii, Liz Truss, se confruntă cu o situație economică gravă, care a creat haos pe piețele financiare interna­ționale. Are ea legă­tură cu ieșirea din UE? Există riscul ca o înrăutățire a situației să contamineze comunitatea europeană?

– Să precizăm, mai întâi, că turbulențele de pe piața financiară internațională s-au calmat în urma inter­venției Băncii Angliei și lira sterlină a revenit la valoa­rea dinainte de criză. Totodată, criza a fost provocată în totalitate de premierul Liz Truss și de cancelarul (adică ministrul de finanțe) Kwasi Kwar­teng, care s-au grăbit să anunțe reduceri de taxe ma­sive, concomitent cu creșterea sumelor alocate de guvern sprijinirii popu­lației afectate de criza ener­getică. Piețele internaționale au înțeles imediat că, în condițiile în care veniturile la buget scad, ca urmare a reducerii impozitelor, cheltuie­lile cu pa­chetul de sprijin vor fi finanțate prin împru­muturi masive, ceea ce va duce la o creștere nesus­tenabilă a datoriei publice a Marii Britanii, mai ales că pre­mierul nu a precizat cum vor fi compensate redu­cerile de impozite. Încrederea internațională în statul britanic s-a prăbușit, și investitorii au vândut masiv lirele sterline.    În același timp, decizia de a reduce și impo­zitele aplicate celor cu venituri foarte mari, într-o peri­oadă în care majoritatea populației suferă din cauza multiplelor crize, a provocat o revoltă masivă în Partidul Conservator. A devenit limpede că partidul nu va vota bugetul propriului guvern în Parlament. Popularitatea partidului în sondaje a suferit, și ea, o cădere masivă. Drept urmare, Liz Truss a fost obligată să renunțe la o parte din măsuri, slăbindu-și considerabil poziția în pro­priul partid și recunoscându-și implicit incompetența, pe care ana­liștii de elită o semnalaseră deja. Totuși, Europa nu are de ce să se îngrijoreze, pentru moment. Dar, într-adevăr, dacă ar fi rămas în UE, Marea Britanie nu și-ar fi putut permite astfel de extravaganțe finan­ciare. Brexit a promovat ideea eliberării de orice constrângere externă, ceea ce ar fi trebuit să gene­reze o creștere economică fără precedent. Deocam­dată, a adus doar libertatea totală pentru politicienii populiști, aroganți și/sau incompetenți. Prețul îl plă­tește întreg electoratul britanic – pentru că merită.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian