Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Recapitulări necesare – CĂTINA

– Cel mai puternic stimulent natural al sistemului imunitar –

Foto: Shutterstock – 2

Poate unii dintre cititorii noștri își aduc aminte, din nu­merele din anii trecuți ai re­vistei noastre, despre mi­nu­nile domnului profesor biolog Ion Brad, un savant ro­mân care și-a de­di­cat întreaga viață studiului aces­tui fruct galben-portocaliu, mic cât un sâm­­­bure de cireașă, care stă aninat pe ra­mu­rile unor tufe al­bicioase din toam­­nă și până în pri­mă­vară, re­zis­tând fri­gului și în­ghe­țu­lui. Cu ex­trac­tele din acest fruct, pro­fe­sorul Brad a vin­decat boli din cele mai di­verse, de la bronșite și cis­tite reci­divante, până la can­cer, leucemie sau chiar SIDA. Dar înainte de a ajunge me­dicament, e bine ca ea să fie folosită ca sti­mu­lent al sis­temului imu­nitar, acum, în pragul instalării se­zo­nului rece.

Pulberea de Cătină

Mod de preparare: se obține din fructele uscate ale Că­ti­nei (se găsesc în magazinele Plafar), care se macină cât mai fin, cu râșnița electrică de cafea sau se pisează în piuă. Pulberea astfel obținută se păs­trează în borcane de sti­clă (ținută în pungi de hârtie își pierde, în mare, uleiul gras, care este absorbit).

Mod de administrare:

Pentru întărirea siste­mu­lui imunitar: se ad­mi­­nis­­trea­ză câte 1 linguriță de trei ori pe zi, pe sto­­macul gol. Pul­berea se ține sub limbă vreme de 10-15 minute, îna­­inte de a fi în­ghițită.

Maceratul de Cătină

Mod de preparare: 2 lingurițe de pulbere de Că­ti­nă se pun într-un pahar cu apă și se lasă la ma­ce­rat, la tem­­pe­ratura camerei, de seara până di­mi­neața, când se ames­tecă cu o linguriță de miere li­chi­dă. Lichidul nu se fil­trea­ză, iar la sfârșit se consumă și pasta de Cătină ră­­masă în pahar. Este un remediu pre­fe­rat de co­pii și con­valescenți, foar­te ușor de asimilat și în­vio­rător. Poate fi îmbogățit prin adaosul unei lingurițe de pul­bere de măceșe și de afine.

Mod de administrare: se consumă pe stomacul gol, di­mi­­neața.

1. Pentru întărirea sistemului imunitar: Pentru creș­te­­rea imunității la copii, se face o cură de patru săp­­tă­mâni cu macerat la rece de Cătină, ad­mi­nistrat cu un sfert de oră înaintea fiecărei mese.

2. Ca tratament al dife­ritelor boli:

* În timpul regimurilor ali­mentare res­tric­tive – se ad­­minis­trează macerat de Cătină pentru sti­mu­larea pof­tei de mâncare, com­ba­terea as­te­niei, evi­tarea avi­­ta­mi­no­zei. Con­tra avi­tami­no­zei, care poa­te apărea pe par­cursul re­gimului cu cereale in­te­grale (numit și Oshawa – cu­noscut de ci­titorii noș­tri pe­ntru efectele spectaculoase în com­baterea can­ce­rului), sau după postul complet cu apă dis­ti­lată, este foarte eficientă pul­be­rea: 3-4 lingurițe pe zi.

* Astenie, Parkinson – se face o cură cu mace­rat re­vigorant de Cătină și măceșe. Alimentația va fi îm­bo­gă­țită cu polen, miere de albine, apilarnil.

* Lipsa poftei de mâncare – se ia macerat ob­ți­nut după me­toda de mai sus din Cătină și măceșe, la care se adau­gă câteva picături de suc proaspăt de lămâie. Se consumă pe stomacul gol, cu 15 minute îna­in­te de masă.

Sucul de Cătină

Mod de preparare: se obține casnic, din fructele proas­pete de Cătină, prin zdrobire cu lingura de lemn sau, mai rapid, cu mi­xe­rul, și nu prin presare sau centri­fugare, de­oa­­rece în acest fel s-ar pierde componente ale Cătinei extrem de importante.

Mod de administrare:

1. Pentru întărirea sis­temului imunitar – acest suc (sau mai degrabă nectar, deoa­rece conține și pulpa, și coa­­ja fructului) se con­sumă zilnic, în cantități de 50-100 ml (50 ml = un sfert de pahar), o cură durând minimum o lună.

În cazul când nu se cumpără de la piață, fructele de Că­­tină se pot culege pe toată durata toam­nei și-a iernii (chiar și atunci când sunt înghețate), putând fi păstrate la rece, în frigider, vre­me de 1-2 săptămâni. Pentru a face mai su­portabil gustul des­tul de acru și astringent al su­cu­lui de Că­tină, se poate adăuga miere curată de al­bine (în pro­porție de 3:1), care îi potențează efectul.

2. Ca tratament al unor boli – sucul de Căti­nă, mai ales atunci când este asociat cu o alimen­tație lacto-ve­ge­ta­­riană, este un elixir regenerant și detoxifiant foarte pu­ter­nic, cura cu el dând rezultate de ex­cepție în bolile grave. Este indicat în:

*  Boli ale sistemului respirator (bronșită cro­nică, astm), sen­­sibilitate la infecțiile res­pi­ra­­torii a persoanelor in­to­xi­cate prin fumat, sau care lucrea­ză în mediu toxic – o cură de o lună cu suc de Cătină are efecte nu doar puternice, ci și stabile în timp.

* Stări depresive – se ține un regim cu multe crudități și se bea câte un sfert de pa­har de suc dimineața și seara; pen­­tru in­tensifi­carea acțiunii tonice este in­di­ca­tă și cura cu polen.

* Cancer cu di­ver­se localizări – o com­binație nu foarte ape­tisantă, dar foarte eficientă în acest tip de afecțiuni, este aceea dintre sucul de Cătină (un sfert de pahar) și su­cul de usturoi (2-3 lingurițe). În leucemie, o cură de 1-2 luni cu suc de Cătină are efecte miraculoase.

* Infecții virale: herpes, hepatită virală A, B și C, HIV – ac­țiunea Cătinei nu se manifestă direct asupra vi­ru­și­lor, ci prin stimularea imunitară, care se face gradat. Se recomandă cura cu suc de Cătină, vreme de minimum 40 de zile.

Uleiul de Cătină

Este un remediu care se obține exclusiv pe cale in­dus­trială, pu­tând fi găsit în farmacii și Plafare. După uleiul de pal­mier, este al doilea din lume ca bogăție în vi­ta­mina E.

Mod de administrare:

1. Pentru stimularea sis­te­mului imunitar: se iau 30-40 de picături pe zi, simplu sau cu puțină miere (dar nu în apă, de­oarece nu se dizolvă, ci for­mează o pe­li­culă). O cură durează mi­ni­mum 14 zile, dar cel mai indicat este de la 30 de zile în sus.

2. Ca tratament al dife­ri­telor boli:

* Boli de piele, dermatoze care se agravează la frig – are efecte puternice mai ales asupra per­soa­nelor de­vi­ta­li­zate, cu o constituție mai fragilă.

* Sensibilitate la frig, anemie – se fac mai multe cure succesive, fiecare de câte 21 de zile, cu zece zile de pauză.

* Impotență, sterilitate, insuficiență ovariană – se face un tratament de lungă durată (minimum trei luni), având efect foarte puternic atunci când este asociat cu tra­ta­men­tul intern cu plante cu efecte hormonale (Brânca-ur­su­lui, Năprasnic, Ginseng, Ginseng indian).

Utilizări externe:

* Herpes, papiloma – în aceste două afecțiuni, apli­ca­ții­le de 2-3 ori pe zi cu ulei de Cătină (prin ungere cu un tam­pon de vată) pot avea re­zul­ta­te spectaculoase.

* Arsuri, arsuri chimice – anumite studii fă­cute la noi în țară au pus în evidență efectele excepțio­nale ale uleiului de Cătină aplicat pe ar­su­ri­le în curs de vindecare. To­tuși, în­tru­cât trata­men­tul acestor afec­țiuni nu este simplu, se recomandă să fie făcut nu­mai sub îndrumarea medicului specia­list der­ma­to­log, mai ales la ar­su­ri­­le de gradul III-IV.

* Tumori externe – se fo­lo­seș­te o combinație în părți egale de ulei de Cătină și ulei de Ricin (se găsește în farmacii), cu care se ung de 2-3 ori pe zi zonele afectate. Această com­binație dă rezultate foarte bune și în tra­ta­men­tul li­po­amelor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian