Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

O nouă publicație sub egida „Formula AS” – INTEGRAME MAGAZIN!

Formula As s-a hotărât să încerce pu­terea cuvin­telor, altfel decât în pagini de interviuri și reportaj. De data aceasta le chemăm să vină cu mic, cu mare, să se în­crucișeze, să se alinieze și să se îmbră­țișeze, până vor dezvălui înțelesuri as­cunse. E ca în poezie, unde un cu­vânt îl cheamă pe celălalt și, în­cetul cu în­cetul, se nasc ver­surile. În numărul pe luna Noiembrie,    cu­vintele sunt chemate să dezvăluie o Ro­mânie frumoasă, de care să ne reîn­dră­gos­tim: regi și re­gine, sfinți făcători de minuni, artiști ce­lebri, sfaturi de sănătate, curio­zități, ghici ghicitoarea mea… Un fel de a ne pune mintea la încer­care, de a-i proba iste­țimea, uitând, o clipă, de vre­mu­rile sub care trăim. Să ne mirăm, să desco­perim, să vi­săm. De-acum înainte, dragi amatori de in­te­gra­me și ghicitori, vă dăm întâlnire lunar pe tărâ­mul cu­vintelor încrucișate, unde, lite­ră cu literă, putem învă­ța biruința minții și bucuria suc­cesului.

Vă așteptăm să intrați în joc.

Echipa Integrame Formula As

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian