Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Dulușa și vecinul de peste gard

Foto: Shutterstock

Eram elevă la gimnaziu, când profesorul meu de limba română mi-a dat de la biblioteca școlii o cărticică de Lev Tolstoi. Atunci l-am cunoscut pe cele­brul scriitor rus și-mi amintesc cât de mult m-a înduioșat po­vestirea „Leul și cățelușa”. M-a impresionat sentimentul profund al prieteniei și atașamen­tului născut între două animale atât de diferite. Nu mă așteptam însă să am nespe­rata bucurie de a admira frumusețea unei ast­fel de întâmplări chiar în universul curții mele, protagonista fiind cățelușa mea, Dulușa. Am cunoscut-o când era pui, flămândă și cu toată spaima lumii, adunată în ochișorii ei, fiindcă era alungată și lovită cu pietre de pe la por­țile unde s-ar fi cuvenit să primească o bucată de pâine. Ocazional, am descoperit-o ză­când într-un colț al magaziei de lemne al șco­lii din sat. Era slăbită și avea o rană la pi­cior. Nu avusese pe nimeni s-o protejeze, dar într-o zi, Cerul i-a trimis un om bun, în per­soana unei tinere pro­fesoare, care din milă și dragoste pen­tru ani­male, a adus-o la ea acasă, oferindu-i căldura unui cămin. I-a îngrijit rănile, a hrănit-o și i-a vegheat existența. Așa a devenit Dulușa „fe­tița” noastră, frumoasă și fericită. Se juca cu noi în timpul liber pe care i-l puteam dedica. Mi-aș fi dorit să aibă un tovarăș de viață, dar nu vedeam posibilitatea realizării acestui gând până într-o bună zi, când, la poarta din spa­te a grădinii noastre, spre păduricea din apro­piere, apare un câine negru. S-au salutat și miro­sit prin zăbrelele gar­dului, extrem de bucuroși, du­pă care câi­nele a plecat. N-am dat mare impor­tanță aces­tei întâlniri. Am aflat mai târziu că stă­pâna lui locuia la câteva sute de metri de gos­podăria noastră și-l elibera, din curtea lui, seara și di­mineața, să se plimbe în pădurea care măr­gi­nește proprietățile noastre. Din ziua a­ceea, câinele cel negru a devenit musafir per­ma­nent, vi­ne aproape regulat, iar noi îi deschi­dem poar­ta. Dulușa îl așteaptă cu ochii stră­lucind de bucu­rie. Ceea ce se întâm­plă după aceea e minunat: se iau cu labele în brațe, pe după gât, și apoi pleacă alergând ne­bunește în pădure. Se întorc după vreo ju­mătate de oră la poartă. Ea dorește să intre în grădină, dându-i să înțeleagă că întâl­nirea a luat sfârșit. El mai zăbovește puțin și în cele din urmă pleacă spre casa lui.

A existat o perioadă când n-a mai apărut câinele. Dulușa se ducea mereu spre locul știut, dar se întorcea în curte tristă. Sufeream și eu pentru ea, îmi plăcea s-o știu fericită. Îi des­chideam totuși poarta, sperând că se vor în­tâlni. Dulușa o lua la goană spre curtea lui, aflată chiar în marginea pădurii. Apoi venea abă­tută acasă. Dar câinele a reapărut. Fusese bol­nav o vreme. Cei doi sunt din nou împre­ună, fericiți să alerge împreună în pădurea ce se umple de frunze aurii. Mai sunt câini pe uli­țele satului nostru, dar Dulușa nu le acordă nicio atenție. Inima ei a fost dăruită. Pare să știe mai bine decât noi, oamenii, că fidelitatea e drumul cel mai sigur spre fericire.

MIA IORDACHE – Tătărani, Dâmbovița

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian