Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

12 semnale de avertisment

– Vă simțiți în formă și sănătoși, dar uneori corpul vă atrage atenția că ceva nu este în regulă? Limba se încarcă și se al­bește, pleoapele vi se umflă și aveți ochii roșii sau, pur și simplu, nu mai percepeți mirosurile? Pentru toate aceste împrejurări, există teste ușor de făcut și care să vă pună pe drumul cel bun –

1. S-au îngustat vasele de sânge?

Foto: Shutterstock – 5

Calcifierea arterelor din brațe sau pi­cioare declanșează, adesea, o suferință cu nume amenințător: boală ocluzivă arte­rială periferică. Artera se îngustează până când sângele abia mai poate curge prin ea. Pentru test, în­tin­deți-vă pe spa­te timp de un minut, cu pi­cioarele ridicate la 45 de grade. A­poi lăsați picioarele să atârne peste mar­ginea pa­tului. Da­că pielea pi­cioa­relor devine palidă și durea­ză mai mult de jumătate de mi­nut pentru a-și recăpăta culoa­rea, este indicat să vă adresați unui medic.

2. Cât de roșie este limba dumneavoastră?

Scoateți limba în fața oglin­zii. Dacă desco­periți o decolorare, de obicei, nu înseamnă nimic. Dar da­că limba este de cu­loa­re roșu aprins și arde, poa­te fi vorba de o defi­ciență de vitamina B. Un test de sânge vă va da răs­punsul exact.

3. În ce stare este inima?

Dacă vă uitați în oglindă dimineața și vedeți o pleoapă umflată, care dispare în ju­rul prânzului, ar trebui să con­sultați un medic. Este posibil ca inima dvs. să fie obosită. Ca urmare, sângele se acu­mu­lează în vene și apa este pre­sată în țesut. Un EKG oferă siguranță.

4. Aveți plămâni puternici?

Încercați acest test simplu: aprindeți o lumânare, apoi încercați să-i stingeți flacăra de la o distanță de 50 cm. Dacă izbutiți din prima fără probleme, plămânii dumneavoastră sunt în stare bună. Cu cât trebuie să vă a­propiați mai mult de lumâ­na­re pentru a o stin­ge, cu atât sistemul respi­ra­tor este mai slab. Discutați cu medicul dumneavoastră de familie despre aceste as­pecte.

5. Cum vă funcționează creierul?

Testul următor este potrivit pentru a afla mai multe despre func­ționarea cre­ie­rului. De­senați un cerc și apoi înscrieți în el nu­me­rele unui ceas. Desenați-i limbile la o anumită oră. Da­că ordi­nea orelor este gre­șită și ci­frele sunt scrise în afara cercu­lui, e semn că ați pu­tea su­feri de demență. Con­sultați me­di­cul.

6. În ce stare se află tiroida?

Când glanda tiroidă este hiper­activă, lucrul acesta se vede în tremu­ratul degetelor. În­tindeți un braț, cu palma întoarsă în jos. Apoi puneți o foaie de hârtie pe dosul mâi­nii. Dacă se mișcă, poate fi un semn al su­prafuncției tiroidei. Informați-vă medicul de familie în legătură cu acestea.

7. Vă hidratați suficient?

Trageți încet de pielea de pe dosul mâinii. Dacă ră­mâ­ne ridicată mai mult de două se­cunde, s-ar putea să fiți des­hidratați. La persoa­nele în vârstă, cuta se    retrage mai lent decât la persoanele mai tinere. Important: adulții să­nătoși ar trebui să bea doi litri de lichid pe zi.

8. Aveți un risc crescut de cancer de piele?

Cercetătorii au dezvoltat o modalitate sim­plă de a vă determina riscul de cancer de piele. Pur și simplu, numărați toate alunițele de pe brațul drept sau stâng. Dacă sunt mai mult de 11, există un risc crescut, mai ales pen­­tru per­soa­nele cu vârsta peste 50 de ani. În acest sens, este recomandată consultarea unui derma­tolog. Persoanele palide care au mulți pistrui se ard ușor la soare și au părul roșcat sau blond deschis au un risc crescut de cancer de piele.

9. Cât de rezistenți sunt nervii dumneavoastră?

Înțepați-vă ușor gamba cu o scobitoare, apoi laba piciorului. În mod normal, cea mai mică durere ar trebui să treacă rapid. Dacă încă o simțiți după un minut sau dacă nu dispare deloc, poate fi vorba despre o tulburare nervoasă. În acest caz, un neurolog vă poate ajuta.

10. Aveți acuitate vizuală?

Mai întâi, acoperiți-vă un singur ochi cu palma, timp de 30 de se­cunde, apoi aco­periți-l pe celă­lalt. Da­că imaginile pe care le observați au con­turul modi­fi­cat (de exemplu, lip­sa colțurilor), în cau­ză poate fi de­ge­neres­cența maculară. În cazul acesta, este im­por­tantă o vizită urgentă la oftal­molog.

11. Cât de puternic vă este simțul mirosului?

Încercați să simțiți mirosul pastei de dinți și apoi al cremei de pantofi. Dacă cele două mirosuri sunt per­cepute cu greu sau deloc, poa­te fi un semn al slă­biciunii olfactive. Clari­ficați cu me­dicul ORL da­că există riscul unei boli respi­ratorii.

12. Sunt stomacul și dinții în regulă?

Ar trebui să efectuați din când în când urmă­toarele două teste: Vârful nasului vi se în­ro­șește? Dar mucoasa gastrică vă este infla­mată? Profitați de ocazie și veri­ficați-vă și dinții. Căutați mici mo­dificări în cu­loarea lor albă. A­ces­tea sunt pre­cursoare ale ca­riilor dentare. Motivul petelor este decalcificarea smalțului den­tar. În acest caz, este recoman­dată o vizită la dentist.

Info – Diagnostic de la farmacie

– Testul de hiperaciditate vă ajută să aflați valoarea pH-ului sângelui. O valoare prea scăzută a pH-ului poate declanșa inflamația ar­ti­culațiilor. Valoarea poate fi verificată printr-un test de urină.

– Testul funcției renale folosește urina pentru a arăta în mod fiabil dacă există infecții sau inflamații ale rinichilor.

IRINA RADU

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian