Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un remediu salvator – PORUMBARUL

GEMOTERAPIE

Foto: Shutterstock – 3

Din mugurii Porumbarului, arbust spinos, ce aparține familiei Rosaceae – pe nu­mele științific, Prunus spinosa – se ob­ține extractul gemoterapic considerat a fi în primul rând remediul convalescenței, al sprijinirii organis­mului în procesul refacerii după boală. Extractul din muguri de Porumbar este însă „salvator” în foarte multe alte situații.

Din vechime, Porumbarul era considerat un ar­bust magic, care ne protejează de forțele răului. Plantându-l în fața casei, se considera că aceasta va fi ferită de foc și fulgere, iar persoanele care lo­cuiesc în casă vor fi ferite de boli grele.

Puțin folosit în zilele noastre în fitoterapie, Po­rumbarul poate fi considerat o „rudă sălbatică” a Pru­nului, făcând parte din aceeași familie botanică, aceea a rozaceelor. Și fructele lui se aseamănă cu prunele, doar că porumbele sunt la gust astringente, fiind hrană ideală pentru păsări pe timp de iarnă. Gemoterapia a pus Porumbarul la loc de cinste, printre cele mai importante remedii ale ei. Porum­barul crește lent și fructifică la câțiva ani odată.

Remediu pentru „întârzieri”

Ca extract gemoterapic, Porum­barul este de mare folos în „sufe­rințe” mai „spe­ciale”:

* întârzierea în dezvoltare a co­piilor cu tulburări de creștere;

* întârzierea dezvoltării copiilor la intrarea în pubertate;

* reduce convalescențele pre­lun­gite, care se traduc prin „întâr­zierea vindecării”.

Pentru efect sporit, se va asocia de multe ori cu extracte gemo­te­rapice complemen­tare, precum Ex­tractul din muguri de Brad (pentru acțiunea remi­neralizantă a aces­tuia), Extractul din mlădițe de Măceș (pen­tru acțiunea vitaminizantă și antioxi­dantă) sau cu Extractul din muguri de Cătină (pentru efectul tonic la nivel fizic și psihic).

Din punct de vedere științific, este dovedit fap­tul că Extractul din muguri de Porumbar acti­vează axa hipotalamo-hipofizaro-suprarenaliană, reacti­vând reacţiile metabolice de la multiple niveluri în organism.

Rezistență și vitalitate

Rezistența la frig a Porumbarului, precum și rezistența fructelor sale la îngheț, ne vorbește des­pre „rezistența și vitalitatea” ce pot fi readuse prin administrarea acestui extract gemoterapic.

Utilizări:

* în stări de astenie, de scădere a rezistenței or­ganismului, după trecerea printr-o situație stre­­santă (poate fi asociat cu Extractul din mlă­dițe și radicele de Ovăz, în special pentru cei care suferă de o dereglare tiroidiană, hipotiroidism sau hiper­tiroidism la debut);

* în astenia care se poate instala la trecerea dintre anotimpuri (singur sau împreună cu Ex­tractul din muguri de Stejar);

* pe perioada sau imediat după cure cu anti­biotice, pentru refacerea organismului (alături de Extractul din mlădițe de Merișor și Extractul din muguri de Nuc);

* în cazul lipsei poftei de mâncare a persoa­nelor anemice (împre­ună cu Extractul din mlă­dițe de Cătină roșie, cu ac­țiu­ne antianemică);

* în anorexie și ano­rexie nervoasă (când se poate asocia cu Ex­trac­tul din muguri de Măr pă­du­reț – pen­tru reechi­librare la nivel psi­hic).

Rezistența orga­nis­mului nostru poa­te fi astfel resta­bi­lită, ori de câte ori ne aflăm în situații care simțim că ne reduc din forța vitală.

Fructe de iarnă

Fructele Porumbarului se consumă iarna

Porumbele – fructele Porumbarului – pot fi con­sumate doar iarna, după îngheț, când au un gust mai dulceag, asemănător cu prunele uscate (înghe­țul descompune unele zaharuri), dar tot ușor astrin­gent. Prin similitudine, o acțiune importantă a Extractului din muguri de Porumbar este cea anti­spastică – reduce contracția, spasmele de la mul­tiple niveluri din organism (de la nivel intes­tinal, cardiac, muscular, ocu­lar, respirator, genito-uri­nar).

Îi puteți experimenta acest efect antispastic în:

* colici abdominale (îm­­preună cu Extractul din mu­guri de Tei argin­tiu);

* nevralgii și spasme ocu­lare (senzația de „ochi ca­re se zbate”);

* nevralgii intercos­tale (aso­ciat cu Extractul din mu­guri de Arțar);

* spasme ale vezicii uri­­nare (vezică hiper­ac­tivă);

* bronșite cronice, astm bronșic (alături de ge­mo­tera­picele din muguri de Călin și cel din muguri de Coacăz negru);

* spasme la nivel coronarian, în angină pec­to­rală (asociat cu Extractul din mlădițe de Păducel și alte gemoterapice uti­le). Dar la recomandarea medicului gemote­rapeut.

Țepii de Porumbar

Țepi de Porumbar

Porumbarul, prin tufișurile foarte dese pe care le formează, pline de țepi puter­nici, devine un zid im­pe­netrabil, prin care planta se prote­jează și protejează totodată și păsă­rile și animalele mici, care îi pot pătrunde frunzișul. Prin similitudine, Extractul din muguri de Porumbar este un redu­tabil „protector” al orga­nismului nostru.

Este recomandat pentru:

* protecţie împotriva poluării at­mo­sferice (are efect depurativ);

* protecţie pentru persoanele cu afecțiuni cro­nice, care urmează trata­mente înde­lungate cu me­di­camente ce prezintă numeroase reac­ții secun­dare (prin acțiunea depurativă impor­tantă, curăță organismul de toxinele acumulate);

* protecţie împotriva eventualelor efecte secun­­dare ale vaccinurilor (când se poate asocia cu Extractul din muguri de Cătină);

* protecţie anti-virală (în herpes zoster);

* protecţie anti-bacteriană (în acnee juvenilă, furunculoză).

Acțiunea sa protectivă se traduce în special prin acțiunea depurativă, de „curățare” a corpului de toxi­nele endogene sau exogene. De asemenea, gemoterapicul de Porumbar este recomandat și în cazul edemelor, inclusiv a celor de cauză cardiacă sau renală. Îl puteți asocia altor remedii gemo­te­rapice cu efect drenor limfatic, cum este Extra­ctul din muguri de Castan comestibil și Extractul din sevă de Mesteacăn.

Includeți extractul gemoterapic din Porumbar în cura de întărire imunitară, mai ales dacă este vorba de copii slăbuți sau adulți slabi și care ră­cesc frecvent, iar refacerea după boală este pre­lun­­gită. În acest caz, îl puteți asocia cu Extractul din mlă­dițe de Măceș, Extractul din muguri de Mestea­căn pufos sau cu Extractul din muguri de Cătină, în cure de două luni, repetate de două ori pe an, toamna și primăvara sau la nevoie.

Protecția pe care ne-o oferă preparatele gemo­terapice din Porumbar justifică, pe deplin, consi­derarea Extractului din muguri de Porumbar drept un remediu salvator, oferit de gemoterapie.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian