Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Opinii de la cititori

„Pe prima pagină a revistei să apară fotografiile unor personalități”

Doamnă Sânziana Pop,

Foto: Shutterstock – 2

Mă numesc Pop Maria, am 81 de ani, sunt din Satu Mare și iubesc mult revista dumneavoastră; nu cred că mi-a scăpat vreun număr de la apariția ei. Această publicație mi-a dezvoltat mult cunoș­tințele în toate domeniile, dar mai ales am prins drag de toți Sfinții pe care i-am descoperit citind despre ei în „Formula AS”, de care nu știam, și de atunci mă rog acestora. Este o nemaipomenită trăire citind viața unui Sfânt, chiar dacă acesta se repetă la câțiva ani. Dar așa cum eu nu știam despre acești Sfinți, nici persoanele tinere de azi nu au de unde ști, de aceea vă rog să mai scrieți despre viața câte unui Sfânt, periodic. În mod cu totul special, v-aș ruga să scrieți despre viața Sfântului Luca, pe care nu o mai am, am citit-o de mult, dar am rătăcit revista, deși majoritatea paginilor cu Sfinți le-am decupat, le păstrez și câteodată le citesc de plăcere sau la necaz.

A doua rugăminte mare pe care o am este ca pe prima pagină a revistei să apară poza unei perso­na­lități care are legătură cu un eveniment ce se sărbătorește în perioada respectivă. Ce caută poza Dia­nei, în F. AS nr. 1551, în loc să apară poza fru­moasă a marelui Eminescu? Sau în numărul urmă­tor, poza cântărețului interbelic Petre Alexandru, în loc de poza marelui domnitor Alexandru Ioan Cu­za, însoțit și de un reportaj despre Unirea din 24 ia­nuarie, că tineretul de azi are mare nevoie să cu­noască istoria României! Despre Eminescu și Cuza s-ar putea scrie și citi „cu sete” non-stop, dar măcar în zilele când sunt celebrați oficial să ne bucurăm, să ne reamintim cine au fost… „Formula AS” este singura publicație de la care așteptăm aceste plăceri și învățăminte, în rest, ce­le­lalte publicații de presă nu merită nici privite, da­rămite cumpărate. De ase­menea, când avem sărbă­toarea unui Sfânt, vă rog ca în publicația din perioa­da respectivă să ne faceți plăcerea de a scrie despre el, că parcă mai intens îl sărbătorim și ne rugăm pentru ajutor, dacă-i cu­noaștem viața și activita­tea.

Mulțumesc mult pen­tru înțelegere. „Formula AS” este cea mai bună companie a mea de suflet. Trec peste multe greutăți (soțul meu este foarte bolnav și am grijă de el), dar, când prind câteva clipe libere, îmi iau alături această „prietenă fi­delă”, revista „Formula AS”, și uit, pe moment, de necazuri. Mă hrănesc spiritual și-mi liniștesc su­fletul. Aștept mereu vinerea, să văd ultimele noutăți medicale, spirituale și tot ce este așternut cu pro­fesionalism și mari sacrificii (așa cred eu), în­cepând cu prima pagină și până la ultima (cu aces­tea încep).

Dumnezeu să vă țină în sănătate și multă pute­re! Vă îmbrățișez, cu respect!

Să aveți o zi binecuvântată!

MARIA POP

„Lăsați regii să-și doarmă somnul în pace”

Dragă „Formula AS”, realizez, prin articolele dvs., că sunteți regaliști. Oricine are dreptul să alea­gă, deci, vă rog, lăsați oamenii să decidă singuri. Altfel apare clar că sunteți în categoria de ma­nipulatori. Părinții mei m-au învățat câteva lucruri de bază. Unul dintre ele era: să nu faci rău. Există în prezent o mișcare exagerată, de extrapolare a fa­milei regale. Ei, n-a fost chiar așa, și voi știți lu­crul acesta. Așa că lăsați doritorii de adevăr să-l caute singuri. Sunt deja zeci de cărți care vorbesc despre regalitate, și pro, și contra. Iar doamnelor dornice de dulcegării nu le mai serviți doar dră­gălășenii de tipul celor din revistă. E atractiv ce scrieți, dar în 1949, anul din care datează foto­gra­fia mașinii regelui, pe care o publicați, în România începuse umplerea până la refuz a închisorilor cu elite, ca să nu mai amintim de cei 160.000 de soldați și ofițeri români, care, în urma actului de la 23 august, au avut «onoarea» să cunoas­că Rusia, până în mi­nu­nata Siberie și însoritul Kazahstan. Nu mai suntem pe vre­mea lui Cuza, când Kogălniceanu spunea: „Fii bun, Măria Ta, chiar și cu cei ce-au fost nepăsători sau răi”. Gata! S-a terminat cu bună­tatea! Acum eu vă zic: nu mai faceți rău! Dacă nu puteți face bine, cel puțin nu mai faceți rău! Lăsați regii să-și doarmă somnul fără de întoarcere! Nu are nimeni nimic cu ei, dacă dorm liniștiți. Des­tul îi agită TVR 1, la „Ora regelui”, în fiecare du­minică. Nu mai creați un nou focar de dezbinare în țară. Nu credeți că avem deja destule?

Cu stimă,

MARIAN RADU

„Sunteți minunați că ne-ați descoperit locuri atât de frumoase din țară!”

Vă scriu cu cea mai mare plăcere și admirație. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, al Maicii Sale, al sfinților și, nu în cele din urmă, al echipei „Formula AS”, am reușit să călătoresc în aproape toată țara. Sunteți minunați că ne-ați descoperit locuri atât de frumoase din țara noastră. Cuvintele ar fi de prisos în a vă lăuda, deja faptele dumneavoastră bune sunt consemnate în Cartea Vieții, sunt sigură de asta. Ar fi multe de spus… dar vă rog să scrieți din nou despre Mânăstirea Izvorul Mureșului și Mâ­năstirea Făgețel, ce minune de mânăstire, ce liniște în suflet îți aduce slujba călugărilor de acolo. Și dacă mai e timp și spațiu, și despre Mânăstirea Ro­hia. Pe mă­sură ce îmi voi aminti de lo­cu­rile minunate pe care le-am vizitat prin citit, dar și în realitate, vă voi mai ruga să re­luați anu­mite articole. Sunteți o revistă cu resurse inepuizabile, nu exa­gerez când spun că aveți în echipa pe care o conduceți ade­vărați maeștri în arta cuvântului. Sunteți mi­nunați și să vă țină Dumnezeu sănătoși și la fel de plini de viață. Sunteți o minune a acestei țări! Mulțumim că exis­tați și că v-ați născut în România!

MARIANA GHERGUȘ

„De ce nu face «Formula AS» și politică?”

Bună ziua! Zilele acestea au fost mai multe discuții referitoare la tragicul eveniment ce a avut loc pe malul Lacului Morii. Presa critică, poliția caută un țap ispășitor, dar nimeni nu vine cu o so­luție practică, o soluție pe care o poate da un spe­cialist chinolog. Pentru că eu sunt convins că, la vederea câinilor, biata femeie a luat-o la fugă. Ceea ce a fost o mare greșeală. Și, dacă pentru domeniul medical, în ziarul dumneavoastră sunt prezentate sfaturi ale unor specialiști sau persoane care s-au confruntat cu situații deosebite, de ce nu s-ar face același lucru inclusiv în domeniul politic? Ar fi un fel de tribună a cetățeanului care, după opinia mea, ar mări și tirajul publicației.

Cu stimă și recunoștință pentru ce faceți pentru noi,

C. DUDOIU

„M-aș bucura să vedeți grădinile romilor”

Stimată doamnă director Sânziana Pop,

Știu că iubiți Transilvania și m-am gândit că e bine ca lumea să știe și lucrurile bune (din păcate, puține) care se întâmplă la noi, mai ales lucruri le­gate de romi. Am fost implicată într-un proiect pen­tru susținerea dezvoltării comunităților de romi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și Centru. Munca în cadrul acestui proiect implică programe de formare profesională pentru romi și datorită acestui fapt am avut ocazia să cunosc câteva comu­nități, unele mai bune și altele mai rele. Unul dintre proiecte s-a desfășurat în Valchid, o comună situată lângă Mediaș – Dumbrăveni. Am fost încântată de faptul că romii s-au mutat în casele săsești (locali­tatea a fost săsească, iar acum este o localitate de romi, în proporție de 98%); nu au distrus aceste case, unii, cei mai bogați, le-au renovat și arată frumos. Nici cei mai spraci nu au distrus minu­natele gospodării săsești sau grădini cu legume foarte bine îngrijite, care sunt o plăcere să fie pri­vite, mai ales că au multe soiuri de legume care creș­teau mai demult și care sunt foarte gustoase.

M-aș bucura dacă ați a­vea ocazia și timpul nece­sar să mergeți acolo și să-i vedeți, să urcați pe dea­lu­rile care înconjoară locali­tatea și de acolo, de sus, să vedeți grădinile lor.

Vă doresc multă sănă­tate!

GLORIA G. – Cluj-Napoca

„Încep mereu revista de la coadă la cap”

Bună ziua, dragi prieteni,

Cum altcumva v-aș putea numi, după atâția zeci de ani de când îmi intrați în casă și în suflet cu publicațiile dvs.?!

Aș vrea astăzi să mă refer la editorialul d-nei Sânziana Pop din Asul Verde. Încep mereu revista de la coadă la cap, ca să îmi poată rămâne la sfârșit „regalul”, acest meșteșugit articolaș, un model de sensibilitate, pozitivism, duioșie, înțelepciune, altruism, candoare, toate îngemănate într-un stil literar aparte, cum eu nu am mai văzut. Uneori îmi dau lacrimile și înțeleg cum lucrurile simple ajung direct în inimă și pot schimba stări, dispoziții, toane, suferințe, când sunt spuse cu dragoste. De tot și toate, de toți și de toate.

Aș dori să-i mulțumesc Doamnei pentru această bucurie și i-aș sugera să strângă toate aceste mici bijuterii într-un volum, care să ne fie balsam în acele momente când ni se pare că totul s-a sfârșit și suntem cele mai nefericite ființe de pe lume, îm­bărbătare de viață și îndemn de a înțelege perfecta lucrare a lui Dumnezeu în tot ceea ce ne în­con­joară.

Vă doresc tuturor sănătate și spor, drum drept și luminos, armonie și echilibru!

Cu drag mult,

ADELA C.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian