Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Perfida

Foto: Shuttersock

Într-o zi, verișorul meu m-a luat la pescuit. Vremea era frumoasă, tocmai bună să prin­dem pești. Apa lacului era transparentă și se ve­deau plantele, printre care înotau câțiva peștișori. Atenția mi-a fost atrasă de o bulă de aer ce se mișca când în sus, când în jos, unde se contopea cu un clopot argintiu. Mi-am în­tre­bat vărul ce este bula aceea care se plimbă pe planta de apă. Răs­punsul a fost că este un pă­­ianjen, iar clopotul este adăpostul lui sub­acvatic, pe care l-a construit cu greu. M-a im­presionat micul și harnicul păianjen și am început să simpatizez aceste viețuitoare, pe care le-am urmărit toată vara, ase­menea unui detectiv. Au trecut anii, iar interesul și cu­rio­zitatea față de aceste ființe s-au ac­cen­tuat. Mi-am mutat „obser­vato­rul” acasă. În mi­ca mea curte, sunt mai mulți arbori și arbuști, pe care, la diferite înăl­țimi, și-au întins pla­sele păian­jenii. Cel mai mult îmi plă­cea să privesc cum micuții pă­ianjeni, atârnați de firele de mătase, erau răspândiți de vânt. Într-o sea­ră, căzân­du-mi o minge după niște tufe și vrând să o iau, am rupt pân­za unui păian­jen. Atunci am sim­țit o înțepătură pe mână, locul s-a în­­roșit, s-a um­flat și a început o mân­­că­rime neplăcută. Am fost pe­dep­sită de constructorul ce cu migală își înălța edificiul.

Anul trecut am avut curiozitatea să văd cum își construiesc păian­je­nii pânzele. Mi-am ales un păianjen rotofei, de culoare ciocolatie, pu­nându-i numele Perfida. Își găsise un loc între două plante orna­men­tale, crescute în ghivece. Întinzând firul cu ajutorul picioarelor poste­rioa­re, și-a făcut un cadru în formă de stea pe care a țesut mai multe raze și spire ce erau aproape invi­zi­bile. Construcția pânzei a în­ceput în zorii zilei și a fost gata seara. Ur­mă­toarele zile, am văzut-o stând în centrul plasei, gata să-și primească victimele. Uneori se as­cundea după o frunză, într-un colț al plasei. Am prins o muscă și am azvârlit-o pe pânză. Bietei victime, încercând a se elibera zbătându-se, picioarele i s-au încurcat în firele lipicioase, ră­mânând captivă în plasă. Perfida a simțit miș­carea pânzei și a venit imediat, îmbrăți­șându-și mortal vic­tima. Spre sfâr­șitul verii, în apro­pie­rea Perfi­dei am văzut câțiva pă­ian­jeni de talie mai mică. Se pare că erau curte­zanii ei. Peste puțin timp, au dis­părut ori au fugit… Sau i-o fi mâncat? Venind zi­lele mai fri­guroase, am adus ghivecele cu plante pe ve­ran­dă. Oda­tă cu ele a intrat și Perfida cea bur­toasă, ce a început de zor să-și fa­că noua pla­să în care s-au aninat câțiva fulgi de la papagali. Mi-a fost milă și am prins din nou câ­teva muște. A doua zi am găsit pla­­sa ruptă și Per­fida lipsă. Am că­utat-o pe toate plantele din fereas­tră, dar n-am găsit-o. Într-un loc, am vă­zut un co­coloș de mă­tase. Era Perfida mea îmbrăcată de iarnă, sau culcu­șul pentru viitorii ei pui? Răspunsul sper să-l aflu în pri­măvara aceasta. Deși era vremea ca gâzele să iasă la soare, am văzut doar un biet fluture albastru, și acela pe jumă­tate înghe­țat.

ZOICA C. – Târgoviște

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian