Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Martie cel darnic

– Două evenimente muzicale de excepție trans­formă prima lună de primăvară în regal –

Tandrețuri pentru femei cu cei 4 corifei

Au trecut 20 de ani de când Nicu Alifantis, Ale­xandru Andrieș, Mircea Baniciu și Mircea Vintilă, patru folkiști extrem de prețuiți și iubiți, au hotărât să cânte împreună, punând în scenă un spectacol fără egal: Tandrețuri pentru femei cu cei 4 corifei. Evenimentul a debutat pe 31 martie 2003, la „Cir­cul Globus” din București, sub dictonul – Toți pen­tru unul și unul pentru toți, adunând aproape două mii de spectatori în loji. Alte sute de mii de oameni s-au lăsat și ei prinși în mrejele manejului, vizio­nând înre­gistrările, și prima lor între­bare a fost: „Când are loc următorul spectacol?”. Au mai fost câteva, la fel de reușite, răspândite pe ici, pe colo. A existat chiar și un DVD, cu înre­gistrarea spec­tacolului, dar nimic nu se poate compara cu un concert pe viu. Drept care, s-a su­nat adu­narea. După zece ani de absență, cei 4 cori­fei se reunesc pe scena bucu­reștea­nă, de data aceasta pentru un… ultim vals.

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ – „Luna-n ca­len­dar atârnă,/ Corifeii stau pe-o bârnă./ Acor­dată-i ea, chitara,/ pen­­tru a începe seara,/ celor patru veterani/ după douăzeci de ani./ Astfel dar, vă dau de veste,/ cum că zilele-au fost șterse./ Corifeii se găsiră,/ pre­cum notele pe-o liră,/ iară eu o cupă-nalț/ pentru ul­timul lor valț./ Iar din cer, ghiduș, aprodul/ mus­tă­cind face cu ochiul,/ dă sem­nalul, se înclină,/ pur­­tând corifeii-n sce­nă/ și se-n­dreap­tă spre gră­dină/ spre a-i urmări în tihnă./ Ăsta-i ceremo­nia­lul,/ așadar, să-nceapă ba­lul, /cu tandrețuri foar­te fine,/ pentru doamne-n cri­noline! /Asta fuse… Bunăoară,/ Corifeii-s duși pe seară./ Doamnele plâng în batiste,/ iar dom­nițele sunt triste!”, scria Nicu Alifantis pe 5 Mar­tie a.c. pe pagina lui de FaceBook.

Ultima reprezentație a specta­colu­lui „Tandre­țuri pentru femei cu cei 4 corifei – The Last Walz”, va avea loc pe 27 Martie, la Sala Pa­latului din Bu­curești.

„Va fi o zi a prieteniei și a muzicii de bună ca­litate. Un concert unic și ultimul, ultimul! Vrem să vă po­vestim despre tandrețurile primite și poate risipite în acești douăzeci de ani. Așa­dar: Doam­nelor, Domni­șoarelor și Dom­nilor; Meine Damen und Herren; Mesdames et Messieurs; Ladies and Gentelmen, vă invităm la ultimul bal, The Last Walz (după douăzeci de ani)”. Așa sună ultima invitație la vals a corifeilor.

Pentru că Sala Palatului din Capitală s-a dovedit a fi neîncăpătoare față de numărul mare de soli­citări, ultimul bal se va ține două seri consecutiv. „Tandrețuri pentru femei cu cei 4 corifei – The Last Waltz” are loc pe 26 și 27 martie 2023. Bile­tele sunt disponibile pe Entertix sau la Sala Pala­tului, iar prețul lor variază între 75 și 250 de lei.

Alternosfera – „Imnuri de război”

Anul ăsta, primăvara e speriată de bubuitul răz­boiului din Ucraina. Biruința naturii, plină de amoruri și flori, se produce pe fond sonor de bom­bardamente. Că anotimpul cel verde va veni fără bucurie au simțit și rockerii de la formația Alter­no­sfera. Ei au compus o melodie încă de anul tre­cut, pe care au lan­sat-o fix la îm­plinirea unui an de la invazia ru­sească în Ucraina – Im­nuri de răz­boi. „Pa­tria poză-n li­vret / Dat dispărut patronim/ Chea­mă-ne fără re­gret/ În steaguri să ne învelim/ Din ca­sele-n care ier­năm/    Plân­gând epo­leți înflorim/ O viață de ce s-aș­tep­tăm/ Dacă astăzi pu­tem să murim…”.

Prestaţia artis­tică de cel mai înalt nivel, energia debordantă şi numărul extrem de mare de fani prezenţi la concerte au făcut ca Alternosfera să de­vină un etalon pentru rockul alternativ de la noi. De-a lungul timpului, formația a susţinut sute de concerte în România şi Re­publica Moldova și a lansat până acum 6 albu­me și un EP. Ea este compusă azi din: Marcel Bostan – voce, clape; Marin Nicoară – chi­tară; Sergiu Aladin – chita­ră; Dumitru Costin – bas și Nick Russu – tobe. Anul tre­cut, Alter­nosfera a susți­nut prima parte a tur­neului Theatroll – Corbul Troian – cu con­certe desfășurate în cele mai frumoase săli de spectacol din România și Republica Moldova. Acum Alter­nosfera pregătește un nou disc. O primă melodie de pe acesta a fost lansată anul trecut, „Bonjour Madame”. Cea de-a doua este chiar „Imnuri de război”, care a dat și titlul nou­lui lor turneu național.

„Și dacă tot ajungem în orașele voastre, am zis să căutam și să cunoaștem cei mai înflăcărați fani Alternosfera. Avem întrebări… «Câte lacrimi fac o mare?», «Ce gând îți tremură pe buze?»… sau «Ci­ne e de vină?». Pentru fiecare oraș vom deschide câte o postare sepa­rată. În comentarii aș­teptăm recomandări cu locații faine din ora­șele voas­tre”, scria solistul Marcel Bostan pe pagina de socia­lizare a trupei.

Pe 25 februarie, for­mația basarabeană a pornit deja la drum și vor străbate 13 orașe din România. Au cân­tat deja la București, Suceava, Bistrița, Târ­gu Mureș și Cons­tanța, și vor ajunge: pe 10 martie la Galați; pe 11 la Buzău; pe 16 și 17 la Iași; pe 24 la Sibiu; pe 25 la Oradea; 30 Pitești; pe 31 la Timișoara și pe 1 aprilie, Râmnicu Vâlcea.

(Biletele pentru evenimentele din cadrul tur­neului Imnuri de război se pot achiziționa exclusiv prin rețeaua IaBilet.)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian