Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Trăiască 8 Martie!

Femeile sunt venerate din cele mai vechi tim­puri. În Roma, spre exemplu, zeiţa Cybele, mama zeilor, era venerată încă din anii 250 î.H., sărbătoare cunoscută şi sub denu­mi­rea de Hilaria, care ţinea trei zile, de pe 15 până în 18 martie. În Grecia An­tică, în fiecare primăvară era serbată Rhea, zeiţa pământului şi mama tu­turor zeilor şi zeiţelor din Olimp. Cu timpul, odată cu răspân­direa religiei creştine, se con­sideră că „Mama Biserica” a substituit sărbă­toarea „Mama Zeiţa”, pen­tru a o venera pe Maica Dom­nului. Cu timpul, sărbătoarea a luat denu­mi­rea de „Ziua Mamei”. În 28 Fe­bruarie 1908, so­cialistele americane au organi­zat prima zi a fe­mei­lor, cu demonstraţii ample, prin care se cereau drep­tul de vot şi drepturi po­litico-economice. Ideea ca Ziua Femeii să fie săr­bătorită în aceeași zi în în­treaga lume a fost pro­pusă în Germania, în anul 1910. De notat că Prima Zi Internaţională a Fe­meii a fost săr­bătorită, pe 19 martie 1911, în Ger­ma­nia, Aus­tria, Danemarca şi România. Între timp, drepturile femeilor au fost în mare parte res­tabilite, multe din ele aflându-se la conducerea unei țări și a unor mari organisme internaționale. Dar puterea feme­ilor e dovedită și pe alt plan… Statisticile inter­naționale arată că speranța lor de viață este mai mare decât cea a bărbaților (aflate în vârful listei, ja­ponezele trăiesc 86,4 ani, en­glezoaicele 82,8 ani, irlandezele 82,1 ani, iar scoțiencele, 80,7 ani). În întreaga lume, trăiesc mai multe femei decât băr­bați (1010 femei la 1000 de bărbați). România are 105 femei la 100 de bărbaţi, iar la vârsta de peste 65 de ani, 148 de fe­mei la 100 de bărbaţi. Ro­mâncele au un nivel de educație mai ridicat decât al bărbaților (ele reprezintă 60% din numă­rul absolvenților de stu­dii superioare). În Uniunea Eu­ropeană, român­cele au un spirit antreprenorial mai puternic. Dacă în Ger­mania, veniturile femei­lor sunt cu 49% mai mici decât ale bărbaților, în România, aceste ve­ni­turi sunt cu numai 7% mai mici decât ale bărba­ților. Și la afaceri stau bine. În funcții de ma­nagement, româncele ajung la 40%, mai mult de­cât nivelul din UE. În ce privește sănătatea, în timp ce bărbații români sunt de patru ori mai pre­dis­puși să se îmbolnăvească de la țigări, femeile sunt de trei ori mai predispuse să sufere de dureri de cap. Bărbații văd mai bine decât femeile și pot dis­tinge mai ușor decât ele literele mici, pe când fiicele Evei au auzul mai bun și clipesc de două ori mai des decât bărbații (din ne­cesitate de ochi dulci…). În fine, româncele vor­besc mai mult de­cât consorții lor, fără să obo­seas­că, în fruntea listei aflându-se oltencele.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian