Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Remedii cu muguri de arbori

Carpen (Foto: Shutterstock – 6)

Gemoterapia funcționează cu remedii preparate din muguri de plante recoltați primăvara, când natura își repornește viața. Ei simbolizează începutul, explozia energiei vitale. În acest articol vorbim despre muguri de arbori, iar cu alte prilejuri, ne vom referi și la ar­buști, pomi fructiferi, cereale și plante ierboase, care sunt folosite pentru obținerea de remedii ge­moterapice. Le puteți găsi pe piața românească, în magazinele cu produse naturale și în farmacii.

Fiecare copac are povești întregi despre terapia cu mugurii săi, noi vă spunem doar o mică parte din ele, dar pe cele mai importante, împreună cu mo­dul în care se folosesc. Am grupat arborii după re­comandări care îi aduc împreună, dar și eviden­țiind efectele farmacologice care îi diferențiază.

Mugurii Carpenului și ai Plopului

Recomandări comune: tuse

În cazul afecțiunilor respiratorii, Carpenul este recomandat în tusea seacă de la debut, precum și în tu­sea restantă. Plopul se re­comandă în tusea ume­dă, ușurând expectorația prin fluidificarea se­cre­țiilor bron­șice.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Carpen: este cunoscut și foarte apreciat pentru creșterea numărului de trom­bocite din sânge, cu recomandare în trombo­citopenie.

* Extractul din muguri de Plop: susține și îmbu­nătățește circulația arterială de la nivelul mem­brelor inferioare, fiind un adjuvant prețios în insu­ficiența circulatorie periferică de diferite cauze.

Mugurii Fagului și ai Frasinului

Recomandări comune: edeme, hiperuricemie

Ambele gemoterapice sunt cunoscute pentru acțiunea lor diuretică, cu recomandare, printre alte­le, și în cazul edemelor din obezitate și celulită, ca urmare a reținerii excesive a apei în țesuturi; au și efect uricozuric, de reducere a acidului uric.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Fag: crește rezis­tența pulmonară, cu recomandare în bronșite cro­nice și emfizem pulmonar.

* Extractul din muguri de Frasin: este reco­man­dat în inflamații oculare și în surditatea de origine gutoasă.

Mugurii Castanului sălbatic și ai Castanului comestibil

Castan sălbatic

Recomandări comune: varice și hemoroizi

    Ambele extracte gemoterapice au acțiune de­con­gestionantă și to­nică la nivelul venelor, asociin­du-se în caz de varice și/sau he­moroizi.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Castan sălbatic: pro­tector vascular și la nivel de capilare, este recoman­dat în caz de fragilitate a ca­pi­larelor (vizibile la nivelul membrelor inferioare, în acneea rozacee, în epistaxis), în emfizem pulmonar și insuficiență res­piratorie.

* Extractul din muguri de Castan comestibil: drenor limfatic, cu recomandare în cure de detoxi­fiere limfatică și pentru ameliorarea tusei restante după afecțiuni respiratorii.

Mugurii Arțarului și ai Frasinului

Arțar

Recomandări comune: vezica biliară

    Ambele gemoterapice sunt im­portante protec­toare ale vezicii și căilor biliare, principala reco­man­dare fiind dischinezia biliară.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Arțar: antiinflamator și antialgic, cu reco­mandare în neurastenie, ne­vroze, cefalee, vertij.

* Extractul din muguri de Frasin: util în rigi­ditate articulară, artroză cu hiperuricemie (este principalul gemoterapic cu acțiune uricozurică).

Mugurii Arinului negru și ai Arinului alb

Recomandări comune: acțiune antiinflamatoare generală

    Arinii reduc procesele inflamatorii, indiferent de țesutul inflamat.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Arin alb: recoman­dat în special în tratamentul fibroamelor uterine (reduce procesul de fibrozare).

* Extractul din muguri de Arin negru: extrem de util în afecțiuni cardiovasculare și ale sistemului nervos central (acțiune antitrombotică).

Mugurii Bradului și mlădițele de Sequoia

Brad

Recomandări comune: acțiune remineralizantă

    Ambele gemoterapice sunt recomandate în os­teopenie și osteoporoză, fracturi osoase, preven­ția cariei den­tare, parodontoză.

Alte recomandări

* Extractul din mu­guri de Brad: este prin exce­lență gemoterapicul reco­mandat în perioada de creștere a copiilor, pe lângă recomandarea clasică în răceli, tuse.

* Extractul din mlădițe de Sequoia: este ge­mo­­terapicul vârstnicului, cu acțiune revitalizantă, energizantă.

Mugurii Nucului și ai Magnoliei

Recomandări comu­ne: intestine

    În dereglări de la nivel in­tes­tinal, cu manifestări de tip balo­nare, flatulență, diaree (după antibiotice sau altă cauză), cele două gemoterapice vor susține reface­rea funcționalității la acest nivel.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Nuc: recomandat și în acnee, seboree, eczeme infectate, dar și pentru ac­țiunea antibacteriană la nivel respirator.

* Extractul din boboci de Magnolie: este un ac­tivator al funcțiilor splinei, crescând nivelul ener­giei, necesar derulării metabolismelor.

Mugurii Salciei și ai Teiului

Salcie

Recomandări comune: Sistemul nervos central

    Ambele gemoterapice au acțiune sedativă și anxiolitică, cu recomandare pentru liniștire și indu­cerea somnului.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Salcie: mai puțin cu­nos­cută este recomandarea acestui gemoterapic în anemii, stimulând producerea de globule roșii.

* Extractul din muguri de Tei argintiu: având acțiune antispasmodică, face parte din recoman­dările gemoterapice în caz de intestin iritabil, co­lici.

Mugurii și seva Mesteacănului

Mesteacăn

Recomandări comune: acțiune antiinflamatoare

    Mesteacănul, prin muguri și sevă, conține surse importante pentru reducerea proce­selor infla­matorii din organism.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Mes­teacăn: are acțiu­ne imunomo­dula­toare, fiind o opțiune pentru curele gemoterapice de creștere a rezis­tenței organis­mu­lui.

* Extractul din sevă de Mes­tea­căn: pentru acțiu­nea depurativă, este nelipsit din curele de deto­xi­fiere cu extracte gemoterapice.

Mugurii Platanului, ai Cedrului și ai Ulmului

Recomandări comune: pielea

    Acestea sunt principalele extracte gemoterapice recomandate în afecțiunile pielii, dar cu recoman­dări distincte pentru fiecare.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Platan: este recoman­dat pentru reducerea proceselor inflamatorii de la nivel de piele și mucoase.

* Extractul din mlădițe de Cedru: este reco­man­­dat în afecțiuni cu piele uscată, devitalizată (re­glează secreția de sebum).

* Extractul din muguri de Ulm: este reco­mandat în eczeme pustuloase (ecze­me umede).

Mugurii de Stejar, de Ginkgo și mlădițele de Sequoia

Recomandări comune: Antiaging

    Gemoterapice cu acțiune tonică, revitalizantă, antioxidantă, sunt nelipsite din recomandările de întreținere ale persoanelor de peste 50 de ani.

Alte recomandări

* Extractul din muguri de Stejar: stimulează peristaltismul intestinal, fiind reco­mandat și în cure de detoxifiere in­testinală.

* Extractul din muguri de Ginkgo biloba: este recomandat în acufene (zgomote în urechi), sur­di­tate, vertij.

* Extractul din mlădițe de Sequoia gigantea: la nivel urogenital, se recomandă la bărbați în hi­per­trofia de prostată și la femei în fibromul uterin.

Îmi doresc ca această trecere în revistă a câtorva dintre recomandările gemoterapicelor obținute din mugurii arborilor să vă aducă în atenție și sub ra­port medical complexitatea uriașă a naturii.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian