Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – CITITORII MULȚUMESC PENTRU AJUTOR

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru învierea din morți a copilului nostru” (Scrisoarea: „Deși am venit în Germania, cu mari speranțe, situația lui Efrem e foarte grea”, F. AS nr. 1552)

Bună ziua, doamnă Sânziana Pop,

Vreau să vă mulțumesc prin această scrisoa­re pentru tot ajutorul pe care ni l-ați oferit de când fiul nostru, Efrem, a venit pe lume. Prin intermediul ziarului dumneavoastră, zeci de oameni din diferite zone ale țării ne-au sprijinit financiar, pentru ca băiețelul nostru să ducă o viață normală. S-a născut cu atrezie de esofag, o afecțiune ce nu-i permitea să mănânce nimic pe gură, nefiind formată conexiunea cu stoma­cul. Pentru a rezolva această problemă de viață    și de moarte, am plecat în Germania, la o clinică spe­cializată, unde am trăit o adevărată dramă. Ope­rația nu a reușit, iar desele intervenții chirur­gicale și complicațiile au dus la necrozarea in­tes­tinelor. Acestea au fost scoase, așa încât Efrem nu va mai putea fi hrănit niciodată nor­mal, ci doar parenteral (pe venă). Dar faptul că Efrem încă este în viață e o minune pentru care îi mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos și Maicii Sale. Medicii ne-au spus că „din punct de vedere medical, nu se mai poate face nimic pen­­tru Efrem, că în starea în care a ajuns, e im­po­sibil să supraviețuiască, și să luăm în consi­derare semnarea actului care i-ar curma sufe­rința, adică deconectarea de la aparate”. Am re­fuzat categoric să semnăm așa ceva și am spus că, dacă mai are 1% șanse de supraviețuire, vrem să luptăm pentru el, ni s-a răspuns că șansele lui sunt cu mult sub 1%. Dar nu ne-am pier­dut speranța. Ne-am rugat mult Maicii Dom­nului să-l salveze, am pus în mișcare prieteni, rude, preoți, colegi și preoți profesori de la Fa­cultatea de Teologie din Alba Iulia, duhovnici de la diferite mânăstiri, oameni simpli și copii care s-au mobilizat într-o rugăciune ge­ne­rală către Domnul nostru Iisus Hristos. As­tăzi, la 3 luni distanță, Efrem ne zâmbește, ne strânge de mâna, dă din piciorușe și uneori plânge mult, dar ne bucurăm, plânsul e semn de viață. Doctorii ne-au spus că Efrem este un miracol, că face medicina mai intere­santă și că în istoria spitalului de copii din München nu au avut niciodată un pacient cu atâ­tea incompatibi­lități care să su­pra­viețuiască. Si­tuația încă rămâne grea pentru noi, pentru că de acum încolo el nu mai poate fi hrănit decât pe venă. Am solicitat un transfer la Spitalul „Ma­rie Curie” din București și ni s-a aprobat. Re­venim în țară, în curând, cu nădejdea că într-o bună zi îl vom putea lua acasă pe Efrem. Mulțu­mim în primul rând lui Dumnezeu, pen­tru învierea din morți a copilului nostru care acum a ajuns la 10 luni de viață. Mulțumim, de ase­me­nea, Fundației de Cul­tură și Presă „For­mula AS” pentru tot spriji­nul, oamenilor care au do­nat și tuturor celor care s-au rugat pentru noi, Domnul Hristos să le întoarcă înmiit.

Cei care ne-au ajutat financiar sunt urmă­torii: Fundația de Cultură și Presă „Formula AS” – 2500 lei, Anonim – 1000 lei, preot Mihai C. – 1000 lei, Rucsandra B. – 400 lei, Mirela U. – 25000 lei (îi mulțumim deosebit doamnei pentru donația generoasă), Georgeta Mioara S. – 200 lei, Carmen T. – 150 lei, Sorin Călin Constantin D. – 50 lei, Florin Sebastian E. – 150 lei, Didona N. – 300 lei, Nicolae B. – 300 lei, Gheorghe I. – 200 lei, Ioan Crăciun A. – 100 lei, Grigore A. – 200 lei, Viorela B. – 100 lei, Măndița N. – 100 lei, Doina Maria S. – 200 lei,    Iulian A. – 150 lei, Jana S. – 100 lei, Du­mitru și Florin P.    – 500 lei.

Dacă am o­mis pe ci­neva, e din cauză că la mo­mentul tri­miterii aces­tei scri­­sori încă nu intrasem în posesia tu­turor man­da­telor poștale, noi fiind plecați în Ger­ma­nia din luna august a anului trecut. Dumnezeu să vă răsplătească pe toți. Doamne ajută!

BICĂZAN CĂLIN DUMITRU – str. Mihai Eminescu, bl. B, sc. E, ap. 80, et. 4, Deva, jud. Hunedoara, cod 330162

„Ne-ați dat șansa ca oameni cu suflet mare să poată afla despre noi” (Scrisoarea: „Amândoi suntem condamnați la moarte”, F. AS nr. 1545)

Mă numesc Niculescu Alexandru Florin, sunt din orașul Târgu-Jiu și doresc pe această cale să vă exprim recunoștința mea și a mamei mele, pentru că ne-ați oferit ajutorul dvs. care ne-a prelungit zilele! Știu că niște simple cu­vinte nu pot exprima tot ceea ce este în sufletul nostru, dar Bunul DUMNEZEU știe cât chin, câtă suferință am acumulat în lupta noastră cu viața, zi de zi, din ce în ce mai greu. Am încercat să lupt așa cum mai pot, ca să o ajut pe mama, să găsesc, după puterea mea, orice posibilitate de a-i alina suferința. Știu că suntem la o vârstă la care nu mai contăm pentru nimeni, nu mai avem nicio valoare, dar am încercat să nu aban­donăm lupta pentru viață.

Dumneavoastră, prin intermediul revistei „For­mula AS”, care este o MINUNE a lui Dum­nezeu, ne-ați dat șansa ca oameni cu suflet mare să poată afla despre noi, să înțeleagă cât de greu ne este, câtă sărăcie și umi­lință îndurăm, și după puterea fiecă­ruia, să ne ajute.

Vă mulțumesc din tot sufletul, d-nă Sânziana Pop, dvs. și cole­gilor dvs., precum și tuturor acelor OAMENI cu suflet nobil, care și-au rupt de la gură pentru a ne ajuta și pe noi. Este mare lucru să poți dărui clipe de viață în plus unui semen al tău! Atunci când disperarea te cuprinde, îți dorești ca mai bine să se termine totul, dar toți acești oameni minunați ne-au ajutat să putem rezista încă puțin.

Mulțumesc din tot sufletul meu următorilor: Steliana P. – București, Constantin S. – Sinaia, Cons­tantin I. – București, Eugenia G. – Su­ceava, Angela P. – București, Maria-Ban B., Geor­geta P. – Oradea, Alexandra B. – Bucu­rești, Gheorghe I. – București, Petre N. – Raș­ca, Angela P. – București, și în mod special, lui Stela G. – Iași,    Nicolae S. – Sibiu, Ion D. – Sla­tina, Ion A. – Arad, Corina A. – Iași, Flavia B. – Cluj Napoca, Petru O. – Măcea, Alexandru B. – Baia Mare, Maria P. – Sibiu, Daniel U. – Bucu­rești, Cecilia M. – Moreni, Stareț Paisie Ro­gojan – Muntele Athos. Mă rog Bunului Dum­nezeu să vă dăruiască tuturor multă, multă sănătate și putere să rezistați cât mai mult în această luptă pentru viață. Să fiți fericiți și să aveți parte numai de bucurii și împliniri!

Fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă ocro­tească în tot ce faceți!

Cu deosebit respect,

NICULESCU ALEXANDRU FLORIN – B-dul Nicolae Titulescu nr. 14, bl. 14, sc. 2 ap. 13, Târgu-Jiu, tel. 0726/38.56.60

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian