Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un partid la răscruce

În principiu, sondajele de opinie realizate serios (adică având marja de eroare de maximum 3%) pre­zintă „fotografii ale momentului”, în chestiuni pu­blice, interesante pentru ansamblul unei comunități. Ele ajută comunitatea în cauză să îți înțeleagă pro­priile aspirații și atitudini față de faptele sau proiec­tele unor indivizi sau grupuri ce îi afectează existența. Sondajele confirmă (sau infirmă) acțiunile acestora, oferindu-le celor interesați sugestii pentru corectarea lor, motivații pentru continuarea sau abandonarea lor. „Aranjate” de comanditari, sondajele pot fi, desigur, și instrumente de manipulare a opiniei publice, de­terminând alinierea celor nehotărâți (sau slab infor­mați) la tendința generală. De aceea, sondajele de opi­nie    sunt extrem de importante în anii preelec­torali, pentru grupările politice și liderii lor, permițându-le să își măsoare impactul la susținători, să își îm­bună­tățească oferta pentru aceștia.

Dintr-o asemenea perspectivă trebuie interpretat un recent sondaj (comandat din zona liberală a spec­trului nostru politic) privitor la opțiunile electorale adunate de principalii actori (partide și personalități) de pe scena publică românească. Sondajul în cauză ierarhizează prestațiile acestora în funcție de procentul obținut de fiecare în momentul actual, permițându-le, cu un an înaintea alegerilor generale, să își adecveze programele și strategiile de influențare a votanților. La partide, pe primul loc se află PSD-ul (cu un impact op­țio­nal de peste 30%), urmat de AUR și de PNL, USR și UDMR, celelalte grupări politice situându-se sub pragul electoral de 5%. Marea surpriză a son­da­jului este căderea PNL-ului (partid aflat la guvernare, în alianța cu PSD-ul ) sub scorul realizat de AUR, par­tid recent, aflat doar de numai de trei ani în opo­ziție. Rezultatul reprezintă o lovitură pentru liberali, gru­pa­re politică cu mari și tradiționale pretenții de a con­duce destinele societății românești. Trendul său nega­tiv trage un semnal de alarmă pentru politicile condu­cătorilor lui, pentru strategiile adoptate de ei, înaintea următoarelor alegeri. Cum se explică această cădere, care sunt cauzele și consecințele ei pentru partid și pentru ansamblul scenei politice din România?

    Am putea accepta că PNL-ul a suferit efectul cla­sic al uzurii provocate de guvernare. Toate partidele aflate la putere înregistrează căderi electorale datorate percepției diferențelor dintre promisiunile care le-au adus la guvernare și realizările lor efective. Dar PNL-ul a acționat în tandem cu PSD-ul, care nu numai că nu și-a redus impactul electoral, ci chiar l-a crescut. Evident, electoratul captiv al liberalilor a resimțit dur asocierea partidului lor cu „dușmanul tradițional”, PSD. În „alianța stabilității”, PNL-ul nu a reușit să își impună niciunul dintre proiectele lui programatice, ba chiar a părut a se subordona total lidership-ului PSD-ist. Conducătorii liberali au preluat „obiceiurile so­cialiste” de satisfacere a clientelei de partid, inclusiv ten­tati­vele de a controla acțiunile justiției indepen­den­te. În ciuda faptului că în momentul de față, în toată lumea democratică, diferențele clasice dintre stânga și dreapta politică tind să se estompeze, electoratul de dreapta din România a resimțit cedarea liberală drept o trădare a idealurilor și aspirațiilor sale politice. Mai mult, destui observatori au sesizat că PNL-ul va de­veni, vrând-nevrând, și „țapul ispășitor” al populis­mului PSD-ist, care va pune pe seama lui toate (mul­tele) nereușite ale guvernării, chiar și după ce rocada la vârful administrației va face ca șefia guvernului să re­vină grupării de stânga. Deruta unei părți a electo­ratului PNL-ist este exploatată de AUR, partid cu im­pact preponderent afectiv și soluții aparent radicale pentru tarele democrației române. AUR câștigă și pentru că celelalte grupări politice, percepute de electorat ca fiind „de dreapta” (USR, Forța dreptei, PMP) nu au reușit (cel puțin deocamdată) să coagu­leze o perspectivă programatică comună și concretă la populismul PSD-ist.

O clasare pe locul trei (sau chiar mai jos) a PNL-ului, la alegerile din 2024, va face din el un „partid-ba­lama”, de tipul UDMR-ului, amenințându-l cu mar­gina­lizarea și, dacă „politicile” actualei lui conduceri vor continua, chiar și cu posibila lui extincție. Și astfel, planul de odinioară al FSN-ului, de a elimina „partidele istorice”, va fi astfel, în sfârșit, îndeplinit. De aceea, după constatarea rezultatelor sondajului de care vorbim, unii lideri liberali au ajuns la concluzia că, pentru viitoarele alegeri, salvarea partidului ar putea fi o alianță consolidată cu PSD-ul, concretizată în stabilirea unor „liste comune” pentru candidaturile la parlament. PNL-ul ar avea, în consecință, asigu­rarea că se va afla la guvernare până în 2028. „So­coteala de acasă nu se potrivește însă cu cea din târg”! Pe cai mari, PSD-ul își va impune, de data asta, ferm do­minația, proiectând preluarea șefiei tuturor institu­țiilor esențiale ale statului român. Liberalii au uitat că așa-zisul partid de stânga i-a mai înșelat o dată, atunci când USL-ul, pus la cale de cuplul Ponta-Antonescu, își distribuise echitabil funcțiile în stat. Dacă va ne­gocia continuarea „alianței stabilității”, PNL-ul va fi obligat să o realizeze „în genunchi” , PSD-ul putând să îl șantajeze oricând o alianță cu AUR (sau cu o parte a lui), știut fiind că gruparea extremistă este, în mare parte, compusă din formațiuni satelitare. Schema a mai fost aplicată și cu alte prilejuri din trecutul re­cent al țării. Dacă PSD-ul va accepta „supunerea” PNL-ului, o va face numai pentru că el aspiră la o imagine onorabilă în fața partenerilor săi europeni. Așadar, sondajul surprinde, se pare, corect, drumul descendent pe care s-au angajat reprezentanții actuali ai liberalismului românesc.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian