Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Gabriela Adameşteanu, „Voci la distan­ţă”, Editura Polirom, (tel. 02323/21.74.40), 304 pag.

În cel de al șaselea roman al său, scris în timpul pandemiei, Gabriela Adameșteanu rămâne consecventă formulei rea­lis­te, balzaciene, cu atenția în­drep­tată spre va­riate straturi ale societății românești re­pre­zentate prin destine in­dividuale marcate de istoria secolului 20 și a începutului de secol 21. În „Voci la dis­tanță”, realitatea e pre­pon­derent chiar cea din timpul scrierii romanului, cu amă­nunte și controverse spe­cifice, unele pre­luate direct din mass media anilor 2020-2022, binecunoscute nouă, dar care pot părea exotice unui cititor străin. (Am observat că puținii roman­cieri români contem­porani traduși    cu succes în alte țări au în vedere, când scriu cărți noi, și valoarea    la export a unor „autohtonisme” insolite în alte culturi). Pretextul    construcției epice, al intersectării vocilor narative, e cam facil-supraelastic. Două intelectuale spre vârsta a treia, doar cunoștințe recente, aflate în re­cluziune pe timpul pandemiei – una într-un orășel de pe Valea Prahovei, alta într-un sat francez – își povestesc din plictiseală la telefon și prin mesaje is­torii de familie și întâmplări din cotidian. În principal, vocile sunt ale Andei – o doctoriță ră­masă în România, deși ambii copii au plecat, și scri­i­toarea Letiția Arcan, născută Branea, perso­naj ficțional recurent în romanele Gabrielei Ada­meșteanu, reprofilată în psiho-kineto-terapeut după stabilirea în Franța. Ceea ce admir în toată proza acestei autoare de prima mână e capacitatea ei de a da verosimilitate și viață din amănunte, lărgind particularul spre un general recognoscibil, individualul spre social și politic, destinele mi­nore spre teme existențiale majore. Personajele ei își dezvăluie treptat, printr-o bună dozare și nicio­dată maniheist, firea, fără exces de psiho­logizare, prin vorbe și fapte, prin reacții la pro­vocările    timpurilor în care le e dat să existe. Toate acestea se regăsesc și în noul roman care își răs­firă pe parcurs, din cele două voci inițiale, o mul­țime de alte personaje și teme precum îmbă­trânirea și frica de moarte, istoria și memoria, sin­gurătatea în care își amplifică ecoul dramele alto­ra. Anda și prietenele ei vârstnice găsesc plauzibil zvonul că instituții mondiale oculte au premeditat acest virus „scăpat din laborator”, un genocid al bă­trânilor, deveniți povară pentru societate în con­dițiile scăderii natalității și ale creșterii speranței de viață: cu bătrânii e din an în an tot mai greu. Și armate întregi de doctori, infirmiere, asistente, terapeuți trăiesc pe seama acestor rebuturi umane. Măcar ele două, ea și Letiția, sunt încă la casa lor și pot să stea de vorbă cu orele. Despre ce vor­besc? Despre grijile Andei pentru copiii ei care au sperat la o viață mai bună în Occident (fata, De­lia, lucrează la un cămin de bătrâni din Occi­tania și e cuplată cu un coleg de acolo, ucrainean, iar băiatul e taximetrist cu acte false și amici dubioși în America), despre alte familii lovite de neno­rociri, despre vecini, despre experiențele lor ma­trimoniale, culpabilități și vulnerabilități. Pe par­cursul romanului sunt intro­duse astfel noi carac­tere cu biografii tipice perioa­dei comuniste și postcomuniste, sunt reproduse convingerile ce divizează societatea, se virează spre trecutul dejist și ceaușist, ba chiar se povestesc scene din viața fa­miliei Ceaușescu, subiect de interes „în afară”. Spre deosebire de alte romane ale ei, Gabriela Ada­­meșteanu acordă aici o atenție deosebită natu­rii, descriind pe larg, prin ochii Andei, Buce­gii în toate anotimpurile, introduce și o intrigă enig­matică, dispariția în urmă cu 40 de ani a fratelui geamăn al Andei, alpinist pasionat, despre care nu se mai știe nimic. Sunt multe povești de viață din comunismul românesc și de după, astfel încât ci­titorul tânăr și cel din viitor pot afla câte ceva din pătimirile înaintașilor, iar cel vârstnic se va re­cu­noaște în lumea acestui roman.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian