Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Lucian Vasile, „Războiul spionilor, ac­țiu­nile secrete ale exilului românesc la începutul co­munismului”, Editura Corint (tel. 021/319.47.97), 784 pag.

Colecţia „Istorie. Autori români” a Editurii Corint şi-a recăpătat în timp o bună reputaţie prin­tre cititorii interesaţi în special de perioada co­munistă a României şi sunt convinsă că volumele apărute aici vor fi o sursă fiabilă de informare şi pentru generaţiile de mai târziu. Sub sigla acestei colecţii s-au editat şi reedidat Jurnalele lui Ion Raţiu (şase volume), cărţi de Lavinia Betea, Doina Jela, Marius Oprea, Armand Goşu, Florian Banu, Flori Bălănescu ş.a – rod al unor cercetări în arhive, de coroborări ale documentelor cu mărturii care au adus la lumină şi adevăruri istorice inedite. Lu­cian Vasile (n. 1989), expert în cadrul Ins­ti­tutului de Investigare a Crimelor Co­munismului şi Memoriei Exilului Ro­mânesc, interesat mai ales de acţiunile de spionaj şi de exilul românesc postbelic, a lucrat şase ani la tema de cercetare care face subiectul acestei cărţi, uimit el însuşi la început de ceea ce descoperea în primii ani ai comunismului de la noi – „o efer­vescenţă de acţiuni secrete şi deopotrivă spectaculoase, duse sau organizate din exil împotriva regimului de la Bucu­reşti”. Se ştie că perioada dintre lovitura de stat de la 23 august 1944 şi începutul anilor 60, când comunismul şi-a definitivat stăpânirea prin te­­roare cu ajutorul ocupantului sovietic, a fost foar­­te tulbure. Comuniştii au strivit ierarhii şi va­lori, au anihilat categorii sociale, au marcat tragic destinele multor familii, distrugând vieţi şi cariere în acţiunea de impunere a unei noi „ordini” după modelul sovietic. Nu mulţi români au reuşit să fugă din faţa tăvălugului încă de la început. Din­tre militarii de carieră şi politicienii de toate cu­lorile, cei rămaşi în ţară după închiderea grani­ţelor au ajuns în puşcării şi lagăre de exterminare din care au ieşit – câţi au mai ieşit – cu adânci se­che­­le. Era de aşteptat ca în contextul începerii „răz­boiului rece” dintre foştii aliaţi împotriva Ger­maniei naziste – românii din exil să se organizeze şi să iniţieze o serie de acţiuni politice şi chiar mi­litare pentru patria lor. Anglia, Franţa şi SUA i-au sprijinit să creeze structuri capabile să strângă informaţii despre starea din teritoriul sub ocupaţie. S-au constituit astfel Comitetul Naţional Român, Co­mitetul de Asistenţă Român, asociaţii ale exilu­lui politic, dar şi ale militarilor români evadaţi de sub ocupația stalinistă şi a susţinătorilor ei autoh­toni. Dacă primele structuri coagulau reprezen­tanţi ai „partidelor istorice”, cele din urmă, ple­când de la Asociaţia Foştilor Combatanţi, au în­cercat o abordare concretă, pe teren, a posibilită­ţi­lor de a răsturna guvernul comunist. În acest scop a luat naştere Serviciul de informaţii al Ro­mâ­nilor din Exil, un serviciu autonom de in­telligence, cu scopul de a pregăti infor­ma­ţional o posibilă invazie a Occiden­tului în Estul sovietizat şi de a potenţa rezistenţa internă. Lucian Vasile a făcut o documentare exhaustivă a acţiunilor exilului grupat la Paris, Viena sau Salz­burg, a misiunilor temerare pe care aces­ta şi le-a asumat cu sprijinul serviciilor secrete occidentale, în vederea aflării şi a „valorizării prin luptă” a punctelor sla­be ale „republicii populare”. Bătălia spio­nilor este în fapt o înfruntare între com­batanţii anticomunişti şi poliţia po­litică a regimului din România. S-au implicat în ea oameni de tot felul, de la democraţi liberali şi ţărănişti la legionari, de la idealişti naivi la aventurieri. Într-o naraţiune alertă şi bine com­pusă, cercetătorul reconstituie atmosfera epocii în care eroii săi evoluează, le povesteşte destinele dinamitate şi încercările la care se supun, cu multe informaţii de pe frontul nevăzut descoperite abia acum de el. Pe lângă nume puţin cunoscute, apar surprinzător şi personaje deja celebre, precum Neagu Djuvara sau prinţesa Tanda Caragea, care au avut şansa să vadă la senectute prăbuşirea co­munismului, dar n-au vrut să spună prea multe despre ce au făptuit ei ca spioni. Abia acum aflăm, din cartea pasionantă a lui Lucian Vasile.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian