Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Ademenire de Mai – ANALIA SELIS și ELENA GHEORGHE

– Două îndrăgite soliste și-au propus să aducă vara mai repede: Analia Selis, cu ritmurile ei argentiniene, pătimașe, și Elena Gheor­ghe, care ne poartă cu graiul ei armânesc la malurile mării, ca să simțim briza în păr și nisipul sub picioare –

Analia Selis

„Tradiție argentiniană și românească”

Cu originile ei argentiniene, nu-i de mirare că Analia Selis rămâne fidelă tangoului, un gen muzi­cal care a făcut epocă și în România interbelică. Și ca să fie cât mai con­vin­gătoare, și-a luat întă­riri: alți doi compatrioți, cunoscuți pe scena muzica­lă inter­națio­nală – pianistul Julián Caeiro și bandoneonistul Nicolas Ve­láz­quez. Cei doi (duo-ul Caeiro-Ve­lazquez) au străbătut anul tre­cut Euro­pa și s-au bucurat de un succes ne­bun, o rețetă pe care vor s-o repete și alături de Analia Selis pentru câteva re­pre­zen­tații de neuitat.

„Julian Caeiro și Nicolas Velaz­quez sunt niște muzicieni fantastici de tango. Vin din Buenos Aires pen­tru a susține câteva concerte în Ro­mâ­nia, iar revenirea lor este pen­tru mine o binecu­vântare. Abia aș­tept să împart scena cu ei, căci am mul­te de învățat. Este o ocazie unică pentru mi­ne, dar cred eu, și pentru toți cei care vor veni să ne asculte. Sunt nerăbdătoare să ofer publi­cului un concert de tango autentic, împreună cu mu­zicieni care vin din lumea tangoului argentinian. Cum tan­goul înseamnă deo­po­trivă muzică și dans, i-am in­vi­tat pe Csongor Kicsi și Silvia Spătaru să danseze ală­turi de noi. Reper­toriul va împleti într-un mod unic tradiția argen­tiniană cu cea românească”, declara Analia.

Analia Selis s-a născut în Tucumán, Argentina, dar s-a stabilit în România în 2003. Între 2005 și 2014 s-a bucurat de mare succes la noi în postura de cântăreață de pop-latino, dar în anul 2014 a decis să se întoarcă la rădăcinile ei muzicale și a început să cânte tango. De atunci și până în prezent a cola­borat cu toate orchestrele mari din România și cu orches­tre din Elveția, Cehia, Lituania sau Argentina. Ana­lia promovează tangoul tradițional argentinian și muzica lui Astor Piazzolla.

Julián Caeiro s-a născut în capitala Argentinei, Buenos Aires, în 1980. A studiat pianul la Conser­vatorul Național „Carlos López Buchardo”, aprofun­dându-și studiile în improvizație de jazz. Ca pianist, aranjator și director muzical a avut turnee în întrea­ga lume. În 2018, a realizat aranjamente orchestrale pentru „Tango simfonic II”, un proiect al Analiei Selis, și au cântat împreună la „Sala Radio” din București. În același an, a făcut orchestrații pentru violoncel solo, care au fost interpretate de artistul Răz­van Suma. În 2022, a făcut aranjamente pentru Ricky Martín și turneul acestuia în Argentina și Uru­guay – Sinfónico, participând și ca pianist la concer­tele artistului portorican. În prezent, este directorul muzical al grupului Elegante Spor și membru al duo-ului Caeiro-Velazquez.

Nicolás Velázquez s-a născut la Bue­nos Aires, în 1995. A început să studieze bandoneonul încă din copi­lărie, cu renumitul compozitor Carlos Lazzari și cu maestrul Federico Pe­reiro. A urcat pe scenă alături de mari artiști, precum: Pepe Colangelo, Ro­berto Alvarez, Victor Lavallen, Raul Lavie. Din 2016, este membru al com­paniei de tango Estampas Porteñas, alături de care a concertat, adesea, în SUA. În 2022, a început să înregis­tre­ze primul lui album solo, cu compo­ziţii şi aranjamente proprii. În prezent este bandoneonist pentru Quintetul Gabriel Lom­bardo, face parte din grupul Elegante Spor și este membru al duo-ului Caeiro-Velázquez.

Cei trei și-au început turneul de tango pe 5 Mai, la Carei, și au mai cântat până acum la Bistrița, pe 7 Mai, și pe 8, la Zalău. Vor mai ajunge pe 13 Mai, la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor, și pe 14 Mai, la București, la Teatrul Godot.

(Biletele sunt puse în vânzare în rețeaua IaBilet.)

Elena Gheorghe

„Armâna Mea”

După succesul concertelor ei din anii precedenți, Elena Gheorghe revine cu un nou spectacol de mu­zi­că armânească, la Sa­la Pa­latului: „Armâ­na mea”.

„Când am înregis­trat albumul «Lunâ Al­bâ» nu mi-am imagi­nat că acest gen muzi­cal va reuși să creeze un feno­men, să umple săli de spectacole nu numai în București, ci și în alte orașe, mai ales că limba aromână este, to­tuși, un dialect al lim­bii române și n-o înțelege toată lu­mea. Mi-am dat sea­ma în anii aceștia că ori­unde am cântat muzică ar­mâ­neas­că, oamenii au simțit și au trăit bucuria pe care aceasta o dăruiește. Mă simt bine­cuvântată să pot îm­părtăși frumusețea și bucu­ria aces­tei culturi. Mă bucur că mu­zica mea unește oa­meni și că anul acesta, pe 21 Mai, români și aromâni vor pe­trece o seară în care cântă și dan­sea­ză împreună”, declara Elena.

Fosta solistă a trupei Mandinga și-a creat pro­priul drum pe scena muzicală după despărțirea de grup, din 2006. Acum, la 37 de ani, are o carieră înflo­ritoare. A lansat patru discuri solo, cel mai recent fiind chiar „Lunâ Albâ” (2019). În Decem­brie 2022, Elena Gheorghe a primit premiul „Roma­nian Music”, pentru „Cel mai bun spectacol live”.

Anul acesta, Elena a lan­sat două noi melodii, între care una de mare succes, „Su­fletul”, lansată atât în ver­­siune aromână, cât și ro­mână. „Ce vine din suflet ajunge la suflet, așa îmi zicea Dada când eram mică și am înțeles sensul mai târziu. «Sufletul» este o piesă foarte spe­cială pentru mine, pe care v-o dă­ruiesc cu mult drag. Să vă aline sufletele!”, scria ar­tista pe pagina ei de Face­book.

(Spectacolul „Armâna mea” va avea două re­prezentații: pe 19 Mai la Teatrul de Vară din Bacău și pe 21 Mai, chiar de Sf. Elena, la Sala Palatului din Capitală. Biletele sunt puse în vânzare în rețeaua IaBilet.)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian