Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Serghei Rudenko, „Zelenski. O bio­gra­­fie”, traducere şi note de Aliona Bivolaru, Edi­tura ART, colecţia „Sapiens” (tel. 0744/30.08.70), 206 pag.

Războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a impus pe scena publică a lumii o personalitate cu o pregnanță neobișnuită chiar și printre cele mai marcante figuri ale ei. Până în februarie 2022, când Rusia și-a început „ope­ra­țiunea specială”, Volodimir Zelenski făcea mai de­grabă figura unui personaj exotic: un actor, devenit printr-o surprinzătoare acțiune politică, președintele unui stat, Ucraina, ce-și dobândise la destrămarea imperiului sovietic independența. Trecută și ea, ca și România, prin lunga experiență a orânduirii co­mu­niste, dar ca parte a URSS, Ucraina e un stat fra­gil, minat de corupție și de conflicte de interese între majoritatea ucraineană și minoritățile etnice cu­prinse între granițele ei, dintre care se detașează co­mu­nitatea rusofonă, de departe cea mai numeroasă. Independența din 1990 i-a adus o mulțime de pro­bleme în definirea unei identități specifice și a func­ționalității statale de sine stătătoare, după multele decenii de „directive” de la Moscova. Cei cinci pre­ședinți pe care i-a avut până la alegerea lui Zelenski au evoluat contradictoriu, între păstrarea legă­tu­rilor „istorice” cu Rusia și deschiderea către Occidentul democratic, spre care se îndreptau și se îndreaptă speranțele celor mai mulți ce­tățeni ucraineni. Con­flictul între aceste două orientări, cul­mi­nând cu „re­voluția portocalie” – ce l-a alun­gat din Kiev pe Viktor Ianukovici, cel mai rusofil dintre preșe­dinții aleși – dar și haosul administrativ și co­rupția endemică au generat un climat politi­co-social extrem de tulbure. În acest climat a apărut actorul Zelenski, câștigătorul ale­gerilor prezidențiale din 2019. Dar cine e el? Cartea pe care v-o recomand răspunde la în­tre­bare plasân­du-l în contextul socio-politic ce i-a făcut posibilă ale­gerea și i-a marcat destinul. Volo­dimir Zelenski s-a născut într-o familie de evrei din cen­trul Ucrainei și, după studiile universitare, s-a ori­en­tat spre cariera de comediant, a devenit cu­nos­cut în lumea divertis­mentului. Dar celebritatea prin­tre concetățeni a ob­ținut-o    cu un serial TV, „În sluj­ba po­porului”, în ca­re a jucat rolul unui modest pro­fesor, Holo­borodko, ajuns președintele țării. Holo­bo­rodko e un „poli­tician altfel”, deosebit prin cinste și corecti­tudine de cei care, în viața reală, au condus Ucraina. Serghei Rudenko ara­tă cum s-a ajuns, prin jocul di­verselor grupări oligarhice ucrai­­­nene, ca interpretul de succes al rolului de pre­șe­dinte pe micile ecrane să își asume rolul real de șef de stat, cu toate răspun­de­rile pe care le pre­su­pune. În serialul ce a dat și nu­mele „parti­dului prezidențial” pe care Ze­lenski l-a impus la ale­gerile parlamen­tare, preșe­dintele este înconjurat de o mul­țime de indivizi, de la po­liticieni veroși la oameni „de bine”, de la oligarhi la luptători împotriva corup­ției, de la sforari la ex­cen­trici idealiști. Preșe­din­tele Zelenski i-a regăsit pe toți aceștia în jurul lui du­pă ale­geri. Cum ar fi evoluat actorul, politician neexpe­rimentat, dacă Rusia n-ar fi început devasta­torul război de cucerire a țării sale? Istoricii vor avea timp să răspundă. Cert este că, du­pă ofensiva lui Pu­tin (care-l disprețuia pe „ac­to­raș”), lucrurile s-au schim­bat total. Comandantul Ze­lenski, prin rezis­tența lui la cumplita presiune a răz­boiului criminal, s-a transformat în simbolul iden­tității in­dependente și suverane a Ucrainei, un lider de o fer­mitate și o decizie pe care puțini dintre conducătorii actuali ai statelor lumii o pot egala. Cartea lui Ser­ghei Ru­denko, jurnalist cu experiență în evoluția po­liticilor internaționale, propune o bio­grafie obiectivă a celui al cărui nume e acum pe buzele tuturor. Lec­tura ei îi prinde pe cei ce vor să afle culisele „jocu­lui” atro­ce în plină desfășurare, care ne afectează pe toți și care va marca evoluția secolului XXI.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian