Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Bătuta pe loc

Indiferent de planurile prin care a fost stabilit proiectul „stabilității” (alianța PSD – PNL – UDMR) se poate spune că guvernarea în funcţiune se ca­racterizează prin imobilism și inerție în tot ce a făcut până acum. Doar dacă autorii proiectului au înțeles prin „stabilitate” conservarea sistemului care a gu­vernat România în ultimele trei decenii, se poate spune că au reuşit. Dinamica schimbărilor din lu­mea contemporană nu a atins – practic – cu nimic evo­luţia societății româneşti. Sistemul impus după 1990 a triumfat! Un fals partid „de stânga”, PSD (în varianta ultimei sale denumiri), a pus stăpânire pe țară, ce-i drept, prin votul cetățenilor ei, aplicând „re­gulile” managementului PCR-ist anterior, adică stăpânirea ansamblului social, prin ocuparea tuturor instituţiilor statului. PSD-ul, rezultat din năpârlirea PCR-ului, partidul-stat din epoca „socialismului multilateral dezvoltat”, a răsturnat formula defi­ni­torie a acestuia, românii având parte acum de un „stat-partid”, adică de un stat confiscat în întregime de oamenii fostului partid unic (și de moştenitorii lor). Multi-partinitatea, în sensul clasic al terme­nului, a devenit, de aceea, în România postco­mu­nistă, o butaforie, prin care se dă iluzia democraţiei. Stăpânind instituţiile statului, moştenitorii vechiului sistem autoritar au susţinut formula multipartinității în sens strict formal, partidul unic fiind înlocuit de diverse variante ale lui, deosebite doar prin firmele ideologice afişate. Așa poate fi definită „democrația originală”, propusă și aplicată de „câștigătorii re­voluţiei”, după răsturnarea lui Ceaușescu. Nu întâm­plător, după „revenirea la democraţie”, se vorbea de excluderea de pe scena politică românească a par­tidelor veritabile, care propuneau alternative reale la proiectele de conducere a statului fost comunist, cetățenii români urmând să aibă de ales doar între „aripile” diferenţiate propagandistic, ale aceleiași formaţiuni. Eliminarea PNȚCD-ului, a PAC-ului, UFD-ului și a altor forțe-alternative (în genere de dreapta), penetrarea PNL-ului (după divizarea lui interioară) și respingerea (printr-o ofensivă media­tică continuă) a zvâcnirilor societății civile (ilustrate acum de USR, FD și PMP) au desăvârșit instalarea sta­tului-partid, definit prin gruparea politică cen­trală, numită PSD. Principalul lui atribut este ex­ploa­tarea veniturilor sale în folosul unei clase do­mi­­nante, birocrația de stat, care foloseşte „parti­nitatea” pentru a da iluzia democraţiei unei societăți dependente total de modul de funcționare al aces­tui stat-partid. Dar o comunitate care parazitează per­ma­nent resursele statului ajunge, inevitabil, la fun­dul sa­cului. Un stat democratic real se bazează în evo­luţia sa pe opţiunile unei clase mijlocii, a între­prin­­ză­torilor și antreprenorilor privați, cei care simt direct pulsul pieţei libere și acționează în direcția lui. Un „stat-partid” decide arbitrar modul de utili­zare a bu­getului și decide – în primul rând – satis­facerea „apa­ratului” său, a birocraţiei care îl în­carnează. Nu întâmplător, în România s-a ajuns ca cele mai mari venituri (salarii nesimţite, pensii speciale) să le aibă „lucrătorii” din birocraţia de stat, angajaţii insti­tu­ţiilor de forță ale acestuia. Un asemenea „aparat” (neproductiv, deci incapabil de realizarea unui profit material real și concret) se va opune în­totdeauna    la cele mai mici încercări de destabilizare a lui, în contextul unor crize econo­mice, ca aceasta prin care trecem. Cel mai recent exemplu, cel al așa-numitei „ordonanțe a auste­rității”, obligatorie din pricina deficitului bugetar ac­centuat de proasta gestiune a economiei românești, este semnificativ. Guvernanţii au sesizat nevoia de economisire, posibilă doar prin blocarea dezmățului bugetar al birocraţiei de stat,    prin tăierea veniturilor speciale și a sporurilor, prin apărarea investiţiilor naţionale (care susţin eco­nomia viabilă) etc. Dar în ciuda unor astfel de ini­ţia­tive, absolut necesare, guvernul PSD-PNL-UDMR a rămas în inerţia statului-partid. Nu a tăiat veniturile nesimţite (salarii și pensii), o condiţie pentru accesarea unor fonduri externe, prin PNRR, extrem de necesare, nu a decis degonflarea biro­crației, nu a „îngheţat” decât formal angajările în rân­durile ei, nu a propus deloc redu­cerea sau des­fiin­ţarea unor instituţii inutile. Eco­nomisirile pro­puse de guvern (birotică, mate­riale sanitare, consum ha­otic de energie etc.) sunt frecţii la un picior de lemn. „Sistemul” statului-partid nu poate fi schim­bat prin astfel de măsuri. Și, câtă vre­me el nu va fi schim­bat (reformat pe toate planurile, inclusiv cel po­litic), rezultatele funcţionării lui vor fi tot mai dezastruoase.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian