Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Gunoierul organismului – Sistemul limfatic

–    Curăță corpul și întărește imunitatea –

Preocupările noastre pentru menținerea unei bune stări de sănătate pun accentul pe circulația limfatică într-o prea mică măsură, trecându-se cu vederea faptul că în orga­nis­mul nostru, pe lângă sistemul circulator sangvin, avem și un sistem limfatic la fel de important.

Ce este limfa?

Lemn câinesc (Foto: Shutterstock – 2)

Limfa este un lichid transparent, incolor sau gălbui, care circulă prin vasele limfatice și se rami­fică până în spațiile intercelulare. Avem vase lim­fatice de la nivelul capului până la degetele mâi­nilor și picioarelor, practic, în jurul tuturor celulelor organis­mului nostru. Ele asigură strân­gerea deșeu­rilor rezultate din activitatea celulelor și neutra­liza­rea lor la nivelul ganglionilor limfatici, adevărate „fose septice” ale organismului. Pentru a neu­traliza aceste deșeuri, o întreagă armată de celule imune intră în acțiune, sistemul limfatic fiind un „cămin” al sistemului imunitar. Este, prin urmare, firesc ca o ali­mentație echilibrată, dar și gestio­narea stresului, să ducă la mai puține deșeuri metabolice. Se produce o reacție în lanț: o mai bună funcționare a sistemului lim­fatic duce la o eficientă susți­nere imunitară, care creează premize pentru un orga­nism sănătos.

Tot de sistemul limfatic aparțin și o serie de organe, precum splina, timusul, apendicele, amig­dalele, cu rol important în apărarea imuni­tară, și de aceea nu este recomandat a se apela cu ușurință la extirparea lor pe cale chirur­gicală decât în situații deosebite care impun acest lucru.

Este important de reținut faptul că, spre deose­bire de sânge, care este pompat de inimă, limfa nu are o pompă, iar stagnările limfei vor duce în timp la apariția edemelor limfatice. În cazul afectării gan­glionilor limfatici, apar ade­nopatii (mărirea în volum a unuia sau mai mul­tor ganglioni limfatici), care pot fi de cauză inflamatorie, infecțioasă sau tumorală.   

Gemoterapia este un sprijin important în pre­­ven­ția acestui tip de îmbolnăvire, precum și ca trata­ment adjuvant. Iată câteva extracte gemo­tera­pice cu acțiune la nivel limfatic la care putem apela.

Castanul comestibil – sprijină circulația limfatică și pe cea venoasă

Când vorbim despre funcționarea defectuoasă a sistemului limfatic, avem în vedere cazurile de greutate resimțită la nivelul picioarelor, cu apariție de edeme limfatice. În acest caz, gemoterapia reco­mandă Extractul din muguri de Castan comestibil, ca decongestionant la nivel limfatic și venos. Ace­lași preparat se recomandă și în tulburările circu­latorii – venoase și limfatice – care apar de multe ori la menopauză sau se datorează administrării de pilule contraceptive.

Pentru a îmbunătăți circulația venoasă și lim­fatică, se recomandă cure de două luni cu extractele gemoterapice din mu­guri de Castan comestibil și muguri de Castan sălbatic (câte două administrări pe zi). La nevoie, celor două gemotera­pice din castani li se poate adăuga și Extractul din scoarță de Lămâi, pentru acțiunea hipolipemiantă și anti­coagu­lantă, de „subțiere a sângelui”.

În cazul edemelor cu retenție hidrică, se reco­mandă asocierea Extractului din muguri de Castan comestibil cu Extractul din sevă de Mesteacăn, un depurativ foarte eficient. Iar în cazul edemelor cu stază limfatică (încetinire pronunțată a circulației limfei), Extractul din muguri de Castan comestibil se va asocia cu Extractul din mlădițe de Caprifoi, care va susține funcționarea splinei, important or­gan limfoid.

Pentru persoanele care prezintă frecvent edeme la nivelul membrelor inferioare și care nu cedează la cura gemoterapică este necesară investigația me­dicală care să stabilească cauza, pentru o abor­dare ulterioară eficientă a afecțiunii care duce la apariția acestor edeme.

Lemnul-câinesc – efect profund la nivel limfatic

Este un extract gemote­rapic recomandat pentru acțiunea sa antiinflamatoare și cicatrizantă, cu efect profund la nivel limfatic. Limfa fiind pretu­tindeni în organismul nostru, Extractul din mlădițe de Lemn-câinesc se poate recomanda în infla­mațiile acute sau cronice de la multiple niveluri din orga­nism.

La nivelul cavității bucale, intră în scheme ge­mo­terapice pentru tratamentul stomatitelor, gingi­vitelor, al candidozei bucale. Se asociază în special cu Extractul din muguri de Coacăz-negru și Ex­tractul din mlădițe de Afin, în stomatite și gingivite; cu Extractul din mlădițe de Mur și Extractul din mlădițe de Ci­mișir, în candidoza bucală.

La nivelul aparatului digestiv, în apendicita subacută, se va asocia cu Extractul din muguri de Nuc, iar la nivel respirator este recomandat în fa­ringite, bronșite – eficient și în bronșita tabagică. Me­dicul specializat în gemoterapie va recomanda schema gemoterapică potrivită fiecărei situații.

Îl puteți folosi și în tratarea celulitei, împreună cu Extractul din muguri de Castan comestibil și Ex­tractul din sevă de Mesteacăn.

Bradul – recomandat în amigdalite

Pentru amigdalele inflamate (fac parte din siste­mul limfatic) și mărite în volum, situații destul de frec­vente în cazul copiilor, este recomandat Extrac­tul din muguri de Brad, un mare remediu gemo­terapic pediatric. Prin acțiunea antiinfla­matoare la nivelul plexurilor limfatice, asociată cu cea remine­ralizantă, va susține refacerea. Se poate asocia cu Extractul din mlădițe de Măceș și Extractul din muguri de Nuc. Pentru copiii care fac frecvent amig­dalite, se recomandă cure profilactice cu Ex­tract din muguri de Mesteacăn, Extract din muguri de Brad și Extract din mlădițe de Măceș, câte o administrare pe zi din fiecare, timp de două luni, repetate de două ori pe an.

Cunoscând importanța amigdalelor ca organe limfoide, este esențial a se întreține funcționalitatea lor și a nu se opta pentru extirparea acestora pe cale chirurgicală.

Nucul – mare antiinfecțios la nivel limfatic

Extractul din muguri de Nuc este cunoscut în gemoterapie în special pentru acțiunea antiinfec­ți­oasă la nivelul întregului organism. La nivel lim­fatic, este recomandat în afectări ale ganglionilor limfatici și ale organelor limfoide (amigdale, spli­nă, apendice etc.). L-ați regăsit deja în reco­man­darea pentru hipertrofia amigdaliană, pentru amigdalite acute sau cronice, alături de Extrac­tul din muguri de Brad.

În alte situații este necesară investigația medi­cală, care să stabilească diagnosticul și cau­za instalării afecțiunilor, putând fi vorba chiar de tumori (cancer limfatic). Pe lângă trata­mentul instituit de medic, se poate apela la ge­moterapie, cu sprijinul unui specialist din acest domeniu.

Seva de Mesteacăn – detoxifiere limfatică

Sevă de mesteacăn

Gemoterapia a preluat în rândul extractelor sale și seva Mesteacănului pentru forța sa de­purativă importantă, acțiunea sa de „curățire a organis­mului” având o mare relevanță și la ni­vel limfatic, despre care spuneam că este „gu­no­ierul organis­mului”. Extractul din sevă de Mes­teacăn va ajuta la îmbunătățirea funcționa­lității organelor și țesu­turilor. Se poate asocia cu oricare dintre sche­mele gemoterapice din afectările sistemului limfatic.

Metode de îmbunătățire a circulației limfatice

Circulația limfatică, neavând o pompă în orga­nism care să o activeze, depinde foarte mult de miș­care. Mersul pe jos zilnic este o mișcare efi­cientă, care va ajuta circulația limfei, și este cea mai la îndemână metodă de exer­cițiu fizic. Mișcarea face mușchii să se contracte, ceea ce pune limfa în cir­culație. În același fel, masajul stimu­lează circulația limfei și sprijină detoxifierea. La nevoie, la reco­mandarea medicului, se poate apela la drenajul limfatic realizat de kineto­terapeuți. Com­binând aceste metode cu gemoterapia, rezultatele nu vor întârzia să apară.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian