Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru A. S., F. AS nr. 1558: „Caut remedii pentru boala Buerger”

Dr. MIRCEA PEIA – specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Boala Buerger sau trombangeita obliterantă este o afecțiune a sistemului circu­lator ce se manifestă la nivelul ar­terelor și venelor mem­brelor supe­rioare și inferioare, care se infla­mează și sunt obturate de chea­guri de sânge. Acest fenomen deter­mină distrugerea țesutului cutanat. Cea mai probabilă cauză a tromban­geitei obliterante o constituie fuma­tul, deoarece toate persoanele care su­feră de această afecțiune sunt fu­mă­toare, iar boala e sto­pată prin renunțarea la fumat. În cazul în care persoana nu renunță la fumat, poate dez­volta infecții sau poate suferi am­putarea totală sau par­țială a unui membru, ca urmare a cangrenei. Simpto­ma­tologia bolii Buerger este repre­zen­tată de:

* inflamarea unei vene de la suprafață, ca urmare a unui cheag de sânge

* dureri ale mâinilor și pi­cioarelor

* degetele mâinilor și picioa­relor se albesc la tem­peraturi joase

* ulcerații ale mâinilor și picioarelor.

Nu se cunoaște cauza e­xactă a acestei boli, deși fu­matul este evident că joacă un rol important în apariția sa. Se presupune că ar exista și o predis­poziție genetică sau chiar o condiție pato­lo­gi­că autoimună a orga­nis­mului.

Tratamentul clasic al trombangeitei oblite­rante presupune administrarea de vasodi­lata­toare, sti­mularea măduvei spinării, compresia intermitentă a brațelor și picioarelor (stimularea fluxului san­guin către extremități), intervenția chirurgicală care constă în secționarea nervilor care controlează zona afectată, pentru a crește fluxul de sânge și a reduce durerea.

Tratament naturist

Acesta va fi un tratament complementar celui convențional, recomandat de medic. În esență, tratamentul naturist este compus din:

* Extract de Castan-sălbatic – 1 linguriță, de 2 ori pe zi.

* Coenzima Q10 – 400 mg pe zi + extract de Sâmburi de struguri – 200 mg pe zi.

* Ceai verde – cel puțin două cești pe zi.

* Consumul de legume cu frunze verzi (spa­nac) și de legume și fructe cu conținut ridicat de vitamine, pește.

Desigur, tratamentul bolii Buerger este unul com­plex și necesită o abordare individualizată, care să țină cont de vârsta dvs., bolile asociate, starea fi­zică și antecedentele patologice.

Pentru a lămuri aceste aspecte, vă rog să mă con­sultați telefonic!

Să auzim numai de bine!

(P.S. Până mă contactați, luați produsul Troxe­vasin și Tranzactiv, pentru constipația de care suferiți.

Dr. LUCICA SIMA – Cabinetul de Medicină Complementară Imunyze, Bucureşti, tel.: 0722.851.277, 031.421.09.23, e-mail: [email protected]    www.imunyze.me

„Mă chinuiesc cu o halenă îngrozitoare” (Răspuns pentru PETRE – București, F. AS nr. 1567)

Halitoza extraorală este o respirație urât miro­si­­toare, care își are cauza la nivel extraoral, deci, sur­sa respirației nu este datorată afecțiunilor stoma­to­logice. La rândul ei, halena extra­orală este împăr­țită în două cate­gorii: de origine sangvină – ciroză hepatică, și de origine non-sang­vină – patologii na­zale, paranazale, laringiene, pulmonare, ale tractu­lui digestiv. Sinu­zitele, amigdalitele, abcesele pul­mo­­nare și defici­tele de vitamine (A și C în mod deo­sebit) se numără și ele printre cauzele halenei ex­traorale.

Pentru a reuși stabilirea unui diag­nostic de cer­titudine vă recomand să realizați și analizele mi­crobiologice din probe de materii fecale, pentru infecții bacteriene (Helicobacter py­lori) și infecții fungice (can­dida), solicitând inclusiv anti­biogramă şi antifungi­gramă. Helicobacter py­lori este o bacterie localizată la nive­lul mucoasei stomacului și al duo­de­nului. Candida albicans este o ciu­per­că întâlnită în cavitatea bucală, gât, intestine și tractul genito­urinar al ma­jo­rității oamenilor, făcând parte din flora intestinală normală. Sistemul imunitar contro­lează în mod natural proliferarea can­didei, dar atunci când aces­ta este compromis, ciuperca se în­mulțește și poate con­tribui la afecțiunea dvs.

După efectuarea analizelor microbiologice, contactaţi medicii terapeuţi din cadrul Cabinetului de Medicină Complementară Imunyze, care vă pot prescrie un protocol terapeutic adaptat afecţiunii dumneavoastră. Menţionez faptul că produsele din gama Imunyze sunt naturale şi fără efecte adverse, fiind contraindicate doar per­soanelor cu alergie la ou. Produsele Imunyze conţin anticorpi cu speci­fi­citate pentru o paletă largă de microorganisme. În plus, produsele din gama Imunyze se caracterizează prin activitate antimi­crobiană, antiinflamatoare și imunomodulatoare.

Multă sănătate!

„Am o rană în talpă care nu se vindecă” (Răspuns pentru S.B. – Craiova, F. AS nr. 1566)

Leziunea de care suferiţi este cel mai probabil întreţinută de o infecţie bacteriană şi/sau fungică, pentru care este necesară administrarea unui trata­ment specific. De aceea, trebuie să efectuaţi analize microbiologice din proba de secreţie pentru a identifica unul sau mai mulţi agenţi patogeni care acţionează la nivelul respectiv. Ţineţi cont de faptul că trebuie evitată adminis­tra­rea de antibiotice cel puţin 14 zile an­terior efectuării a­na­lizelor, pentru a evita apariţia rezul­tatelor fals-nega­tive.

În cadrul laboratorului de Medicină Comple­men­tară, am dezvoltat produsele naturale din gama Imunyze, ce conţin Imunoglobulina Y, cu specifici­tate faţă de o paletă largă de agenţi patogeni. Pro­dusele din gama Imunyze se caracterizează prin acti­vitate antimicrobiană, antiinflamatoare și imu­no­modulatoare, fiind de mare ajutor în preveni­rea și combaterea infecțiilor, inclusiv în cazul celor cutanate. Pentru a beneficia de un protocol tera­peutic cu aceste produse, contactaţi medicul tera­peut din cadrul Cabinetului de Medicină Comple­mentară Imunyze şi prezentaţi istoricul leziunii şi rezultatele analizelor de laborator efectuate.

Multă sănătate!

Farm. spec. PAUL TISMAȘ – tel. 0745/137.537, e-mail: [email protected]

„De doi ani sufăr de cistită cronică”(Răspuns pentru DIANA – București, F. AS nr. 1559)

Vă recomand, în primul rând, un regim alimen­tar cu multe lichide și puține pro­teine și grăsimi de origine ani­mală, dacă se poate chiar deloc! În special carnea de porc și derivatele trebuie eliminate definitiv din ali­mentația dvs. Ca medicație, vă re­comand două preparate natu­ris­te, concepute special pentru ase­me­nea gen de suferințe urinare, preparate de colec­tivul laboratorului galenic al farmaciei „Aroma-tis”. Aceste preparate se numesc: Dezinfectant urinar, sub formă de capsule, și Bluacet – soluție, ambele de uz intern. Pentru informații suplimentare, con­tactați-mă.

Ing. chim. MIRCEA BOCAN – Alba Iulia, tel. 0788/23.38.73, 0258/86.56.77

„Nu pot scăpa de bacteria Helicobacter pylori” (Răspuns pentru FĂNICĂ D. – Iași, F. AS nr. 1566)

Bacteriile și microbii au rezistență la antibiotice; problema este cunoscută, și în curând vom ajunge în situația în care era omenirea înainte de desco­perirea lor. Fleming, care a descoperit accidental penicilina în mucegai, trata cu succes o pneumonie, cu 500 u.i. Treptat, au fost necesare doze tot mai mari, iar acum se folo­sesc milioane de unități anti­biotice de sinteză chimică. Acestea distrug flora digestivă și dau radicali liberi, extrem de periculoși, fiind precursorii celulelor canceroase.

Dumneavoastră, pentru a scăpa de Helicobacter pylori, ați făcut un adevărat ghiveci, deloc folositor. Argila în cantități mari, 200-250 g/zi, ar fi rezolvat singură problema, dacă nu ați fi consumat antibio­tice.

Vă recomand 2-3 luni doza de șoc cu argila „ALGO”, asociată cu ulei esențial de Oregano, 4 x 4 picături pe zi, timp de 30 de zile. Acesta este și antiviral, și antimi­crobian; nu are efecte secundare. Are gust extrem de puternic. Se ia amestecat în miere.

De asemenea, vă re­comand să vă refa­ceți flora digestivă cu un probiotic natural de calitate: Bio­kult.

Pentru detalii, vă rog să mă contactați la tel. 0788/23.38.73.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian