Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Bat clopotele pentru Boian

– Cea mai veche biserică a românilor din Canada a ars –

Biserica „Sfânta Maria” din Boian, provincia Alberta, Canada, a fost primul lăcaș ortodox cons­­truit de românii ajunși pe pământ canadian. Porniți în emigrație peste Ocean, din Nordul Bu­covinei, în anul 1880, au ajuns, cu trenul și îm­barcați pe vapoare cu vi­te, la Edmon­ton, adică la peste 6000 de kilometri distanță. Sfânta Maria din Boian a fost prima bi­se­rică cons­truită de românii ajunși pes­te Ocean. Și atunci, ca și astăzi, când pornesc în be­je­nie, românii își iau cu ei credința în Dum­nezeu. În 1983, am avut no­rocul să văd și eu su­perbul lăcaș, însoțit de părintele Mircea Panciuc, astăzi pensionar. Era o vară fierbinte, în care am călătorit în comu­nitățile românești din mai multe provincii: On­tario, Manitoba, Saskatchewan, Quebec, Co­lum­bia Britanică și Alberta. Așa am aflat că bi­serica din Boian este cel mai vechi lă­aș româ­nesc de cult din Ca­na­da, iar știrea de acum șapte zile, când televi­ziu­nile au arătat că sfântul așe­zământ a ars, m-a în­tristat profund. Îmi amin­tesc că am trăit o in­ten­să emoție la întâlnirea cu le­gendara biserică spre care ne îndreptam. Ajuns printr-un miracol la capătul lumii, acest nume pur românesc, Boian, aflat azi, din nefericire, în Ucraina, a supra­vie­țuit 125 de ani în Canada. Am vizitat atunci și cimitirul bisericii. Primul mort îngropat în el fu­sese un anume Nicolae Falcă, în­ghețat în pă­dure, în iarna lui 1903, când plecase să aducă lem­ne. Astăzi, biserica nu mai ține um­bră crucii sale. Pe 6 iunie 2023, a ars.    „Vă adu­cem o veste tris­tă”, a trans­mis episco­pul Ioan Ca­sian pe Face­book. „A ars bi­serica celei mai vechi pa­ro­hii românești din Ca­nada”. În 1974, biserica a fost de­clarată sit istoric, iar în 1977, monument istoric al Cana­dei. Dintre momentele istorice ale bise­ricii, cre­din­cioșii mai în vârstă își amintesc de vizita epis­copului Policarp Morușca, în 1936, când a sfințit lăcașul și i-a dat al doilea hram, „Sfân­tul Mare Mucenic Dimitrie”. Dacă Bo­ianul adevă­rat a ajuns, la ordinul lui Stalin, în Ucraina, Boianul Ca­nadei a supraviețuit prin biserică. Am avut no­rocul să văd pe dealul bisericii, cerul luminat de lu­­mânările purtate de urmașii pri­milor români. Fie ca flăcările care au mistuit cea mai veche bi­serică românească de peste Ocean să aprindă în sufletul noilor gene­rații do­rința de a pune „pe verticală” credința înain­tașilor.       

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian