Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Există tratament naturist pentru infarct medular?”

Foto: Shutterstock

Am o mare rugăminte, adre­sată bunilor citi­tori care-mi pot sări în ajutor. Boala cum­plită de care suferă o prietenă se numește infarct me­dular. O femeie sănătoasă, până într-o zi, când nu s-a mai putut ține pe picioare (are 53 de ani). Acum este în scaunul cu rotile. Dacă cineva s-a con­frun­tat cu o asemenea problemă și există un reme­diu naturist, îl rog să o ajute. Cu mulțumiri,

GABRIELA

„Fratele meu suferă de dermatită Duhring Brocq”

Vă rog din suflet să-l ajutați pe fratele meu, în vârstă de 41 de ani. De circa 4-5 ani suferă de der­matită Duhring-Brocq. Îi rog din suflet pe specialiștii și cola­boratorii „For­mulei AS” să ne ajute cu un sfat (regim alimentar și tratament). Vă mulțu­mesc foarte mult că existați și tot res­pec­tul pentru munca dvs.   

LAVINIA S. – Oituz

„Am fost diagnosticat cu carcinom nazo-fa­ringian”

Am 67 de ani și am fost diagnosticat cu car­cinom nazo-fa­ringian. Aș dori un tratament naturist indicat de pre­fe­­rință de cineva care s-a vindecat de această afec­țiu­ne. Vă mulțumesc și vă fe­li­cit pentru binele pe care-l faceți celor aflați în suferință.

AUREL

„Durerile menstruale sunt de nesuportat”

Am 28 de ani, sunt că­sătorită, dar nu am copii. Mă adresez revis­tei dvs., în ideea că cititorii mă pot sfă­tui cum să încerc să-mi re­zolv o problemă cu care mă con­frunt încă de la apariția ciclului menstrual: du­reri in­suportabile, mai ales în pri­mele două zile ale ciclului. Deși am consultat mulți ginecologi, nu am găsit o solu­ție, dar am obținut în schimb o infor­mație privitoare la posibila cauză a durerilor pe care le am, și anume, existența unei mici can­tități de lichid peritoneal în fun­dul de sac Dou­glas. În ideea că mă veți putea ajuta cu unele sugestii naturiste, vă mulțumesc și aș­tept cu ne­răbdare răspunsul dvs.

CĂTĂLINA – Iași

„Îmi amorțește fața după operația de tumoră parotidă”

Sunt o pensionară în vârstă de 70 de ani și anul trecut am fost operată de tu­mo­ră parotidă la ambele părți ale gâtului. Operația a reușit, dar de-atunci simt că nu mi-am revenit din anestezie. Practic, fața, obrajii și gâtul îmi sunt amorțițe. Cu greu mișc gura atunci când mănânc. Îmi puteți da un sfat? Vă rog din suflet, învățați-mă ce să fac!

LIDIA – Reșița

„Caut un leac pentru purpură trombocitopenică idiopatică”

Cu un an în urmă, m-am trezit cu numeroase vâ­nătăi pe corp, ceea ce m-a determinat să fac niș­te analize de sânge al că­ror rezultat a eviden­țiat un nu­măr mic de trom­bo­cite, diagnos­ti­cul fiind pur­pură trom­bo­ci­to­penică idio­pa­tică. Sub în­­dru­ma­rea he­ma­tologului, am urmat un tra­ta­ment cu Pred­ni­son, care a con­dus la creș­terea nu­mă­rului de trombocite, dar din păcate doar pen­tru o perioadă de circa 3 luni, impunându-se ast­fel repetarea tratamentului. Acum mă aflu în si­tuația ca la circa 3 luni să repet tratamentul cu Pred­­ni­son, care are consecințe nedorite asupra stării de sănătate, în general. Din aceste consi­derente m-am adresat re­­vistei dvs. cu spe­ranța că poa­te e­xis­tă cineva ca­re a tre­­cut prin­tr-o ast­fel de situație și a avut șansa să gă­­sească un tra­­ta­ment. Voi fi re­cu­noscător pen­tru ori­ce su­­ges­­tie ve­nită.

ȘERBAN – București

„În urma unei meningite, am un tremur al mâinilor”

La vârsta de 5 ani am fost diagnosticat cu me­ningită, dar am făcut tratamentul la timp și m-am vindecat destul de repede. Acum am 19 ani și am început să am un tremur al mâi­nilor, pe care me­dicii l-au pus pe seama me­nin­gi­tei din copilărie. Precizez că am fost un elev foarte bun pe tot par­cursul școlii și nu am avut alte pro­bleme de să­nă­tate, adică nu se manifestau se­chele postme­nin­gită. Există, oa­re, vreun trata­ment na­tu­rist pen­tru asemenea pro­ble­me? Vă mul­țumesc din su­flet!

MIHAI – Corabia

„Am mare nevoie de un leac pentru artrită reumatoidă”

Mă chinui de câțiva ani buni cu o poliartrită reu­matoidă, a­proa­pe că nu mai pot să merg. Mi s-au de­for­­mat articulațiile de­getelor de la mâini și picioare. Me­dicul reu­matolog mi-a dat tra­tament pentru osteo­­poroză, cu Osagrand (injec­tabil) la 3 luni și calciu lactic. Pentru poliartrita re­umatoidă mi-a recomandat MSM (capsule) și unguent cu ghea­ra-diavolului, dar nu observ nicio ameliorare. Cum din cauza sto­ma­­cului nu pot lua anti­infla­ma­toare (am și gas­trită), vă rog să-mi reco­mandați un tra­tament na­tu­rist. Știu că po­liar­trita nu se vindecă, dar poate o pot ame­liora, în sensul să nu mai am du­reri și să pot mer­ge. De felul meu, sunt op­ti­mistă și în­cre­zătoare că o să reu­șesc. Vă mulțu­mesc anticipat!

LETIȚIA – Galați

„Ajutați un bătrânel care are arsuri la picioare”

Apelez la dvs. pentru un bă­trâ­nel suferind. Lo­­cuiește în co­muna părinților mei, e singur și nu are pe nimeni care să-l aju­te. Când îmi vi­zitez pă­rinții, trec și pe la el. Îl cu­nosc de când eram mi­că și mi-e drag ca un bunic. Din păcate, la fie­care vizită îl găsesc tot mai dărâ­mat. Se plân­ge de mult timp de du­reri și arsuri în zona picioa­relor. Acum, în plus, amețește dacă stă în pi­­cioa­re. În­trebarea mea este ce tratament natu­rist l-ar putea ajuta. Vă mul­țumesc anticipat pen­tru sfaturi!

MARIANA T.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian