Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

O afacere „verde” – ELITE GARDEN CENTER – Bacău

Grădina Semiramidei

La marginea orașului Bacău, pe un teren generos, se întinde grădina urbană Elite Garden Center. Cât vezi cu ochii, stau aliniate plante ornamentale dintre cele mai diverse, de la arbuști pitici, încărcați de flori, până la copaci în toată regula, cu rădăcinile bine înfipte în baloți zdra­veni de pământ. Când se-ntâmplă să adie vân­tul, te simți ca într-un pui de pădure, coborât de la munte să-i aline pe orășeni. Poți veni aici fie doar să te bucuri de aer curat și natură, fie să-ți cumperi plante pentru grădina de-acasă. Fiecare    dintre ele e însoțită de sfaturi menite să te ajute să le îngrijești corect. Grădina aceas­ta cu adevărat fer­mecată, plină de plan­te bune să decoreze po­vești, este ad­mi­nis­tra­tă de Rareș Acatrinei și are porțile deschi­se indiferent de anotimp.

Pe urma tatălui

Rareș Acatrinei a copilărit printre pomii fruc­tiferi din pepiniera tatălui său, inginer horticol, cu­noscut și foarte apreciat în zona Moldovei. I-a urmat și el cariera, iar după ce a absolvit Facultatea de Horticultură din Cluj și a obținut un master în Pro­tecția Plantelor, Rareș s-a întors acasă, în Ba­cău. „Tot ceea ce știu am învățat, în timp, de la ta­tăl meu și, ulterior, în fa­cultate. Mi-a fost de folos și practica pe care am făcut-o în Islanda, la Rey­kjavik, unde am avut ocazia inclusiv să «fur» tot felul de trucuri practice pen­tru cultivarea și între­ținerea plan­telor ornamentale”.

A demarat afacerea acum doi ani și jumătate, dar mai păstrează încă emoția bună a în­cepu­tului, bucuria de a face ce-ți place. La în­ceput, a fost asociat cu doi colegi de fa­cultate din Cluj, care au renunțat pentru că nu se sim­țeau „aca­să”. A mers mai departe de unul sin­gur și, până la urmă, a biruit. Și parcă și vic­toria e mai dulce când nu trebuie s-o îm­parți.

Cu plantele, la cosmetică

– Comerțul cu plante de grădină a explodat în România. Până și pe șosele sunt standuri cu flori, ai zice că oamenii o țin tot în nunți. La o asemenea concurență, ce mo­­tiv aș avea să aleg plantele ofe­rite de dvs.?

Rareș Acatrinei

– Încercăm să implementăm o altă men­ta­litate: orice plantă pleacă de la noi tre­buie să fie pre­mium, adi­că să­nă­toasă, viguroasă din punct de vedere fito-sanitar. De aceea, sun­tem atenți la cel mai mic detaliu. Munca noas­tră nu se sfârșește în mo­mentul în ca­re clientul a plecat cu planta alea­să. Pentru că planta este un orga­nism viu și, chiar dacă pleacă fru­moasă de la noi, ca să ră­mână așa, tre­buie întreținută. Con­tează trata­men­tele necesare, făcute co­rect, hra­na, apa, anumite îngră­șăminte, cu mi­cro și macro elemen­te, în propor­ții corecte, pentru fie­care plantă în par­te. Pentru acest gen de sfaturi sun­tem prezenți mereu și eu, și co­legii mei; răspundem la orice solici­tare, direct, la telefon sau pe e-mail.

– Multe din plantele la ghiveci pe care le cum­părăm au zilele numărate…

– Din păcate, sunt pe piață mulți așa-ziși pei­sagiști, care cred că e suficient să înveți de pe inter­net câte ceva și, gata, te și pricepi. Nu e chiar așa sim­plu. Am avut un caz, un client, ajuns la al trei­lea arțar japonez care i s-a uscat și nu înțelegea de ce. Nu găsea remediu și nici specialiști care să-i explice ce se întâmplă. Toți i-au spus că nu se pre­tează zonei. Am mers la fața locului să vedem și am săpat unde avusese plantați arțarii. Groapa era mult prea mică, iar 20 de centimetri mai jos era un sol cleios, care nu lăsa apa să se dreneze. De aceea mureau copacii unul după altul. Noi am săpat mai adânc, am plantat un alt arțar, care a rezistat, e încă frumos, deși sunt vreo doi ani de-atunci. Asta ar fi una dintre diferențele despre care mă întrebați.

– Vă ocupați și de amenajarea grădinilor sau doar comercializați plante?

– Am început de curând să ne ocupăm și de partea de amenajare a spațiilor exterioare, avem o echi­pă de arhitecți peisagiști cu care colaborăm. Am avut proiecte inclusiv cu o primărie din județul Călărași, dar am amenajat și sedii de firme, restau­rante, instituții publice.

– Există și o modă a plantelor, așa cum există modă la haine? Se poartă ceva anume? Există o tendință în amenajarea grădinilor?

– Până de curând, cel puțin în județul Bacău, tendința era ca orice plantă din grădină să ne ofere ceva de mâncat. Acum, lucrurile s-au mai schim­bat: livada și grădina sunt amenajate în spatele ca­sei, iar zona din față e amenajată frumos, doar pen­tru recreere și relaxare. Foarte căutată e tuia, dar noi încercăm să-i învățăm pe clienți și cu alte plan­te, specii mai noi, arțari japonezi, cedri, fotinia, ca­re dau și niște pete de culoare. Sunt multe plante care-și păstrează frunzișul peste iarnă și atunci e in­dicată o combinație a lor, să nu fie doar cu frun­ziș verde, ci și de alte culori.

„Lucrul cu florile dă o energie aparte”

Echipa pe care Rareș Acatrinei o conduce este încă în formare. Deocamdată, sunt opt oameni, cu toții pasionați de ceea ce fac. „Pentru noi, munca nu e osârdie, ci plăcere. Lucrul cu plantele ne dă o energie aparte, care ne ajută să fim relaxați. Nu e vorbă în vânt că verdele face bine la sănătate. Noi experimentăm asta în mod direct. Și mai există și motivația. Orice lucrare am face, o facem ca pen­tru noi, de unde și mulțumirea clienților. Faptul că avem deja clienți fideli nu face decât să con­firme ceea ce vă spun”, afirmă Rareș. Sigur, nici greu­tățile nu lipsesc, iar marea problemă cu care se con­fruntă Rareș Acatrinei este găsirea forței de mun­că.    „Va trebui să aducem forță de mun­că din In­­­dia,    pentru că tinerilor români nu le mai prea pla­ce să lucreze cu mâinile în pă­mânt, deși sala­riile au crescut mult în acest dome­niu”.

– Piața de flori e plină de plante de im­port. Sunt ele mai rezistente decât cele ale lo­cului, românești? Se aclimatizează ușor? În­treb asta pentru că eu încerc zadarnic de ani de zile să am în grădină planta al că­rei nume îl port: Camellia. Îi cad bobocii îna­inte să înflorească.

– Camellia e o plantă care nu prea rezistă la noi, dar depinde de varietate.    Contează zo­na unde o plantăm, iar iarna trebuie protejată cu folie anti-îngheț. Cu condiția să nu fie pu­să în direcția vântului, căci nu va rezista. Pu­să în­tr-un loc ferit, lângă casă, poa­te rezista și la -15 grade.

„E bine să ai oameni fericiți lângă tine”

– Care au fost cele mai grele obstacole pe drumul acestei afaceri cu plante?

Paradisul verde

– Pe zona Bacău, conceptul de Garden Center a fost unul nou. Lu­mea nu a fost obișnuită cu o așa mare varietate de plante, erau învățați doar cu pomi fructiferi și arbuști. Am în­cercat să-i educăm, să-i facem pe cli­enți să înțeleagă că o casă fără curte e o casă fără suflet, că pot ob­ține mult mai mult în grădina lor. Pe de altă parte, n-a fost ușoară nici adapta­rea mea la alt ritm de viață față de cel studențesc, din Cluj. E o provocare să conduci o firmă, să încerci să dai ce ai mai bun în ce faci și, mai ales, să implementezi spiritul de echipă, aici e cel mai mult de lucru. Odată ce ai o echipă formată și colegilor le place să vină la lucru, deja mai bine de jumate din ce ai de făcut ți se ia de pe umeri. Pentru că, dacă vrei să faci o treabă de calitate, trebuie să investești în oameni. E bine să ai oameni fericiți lângă tine, în proiectele pe care le urmezi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian