Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru MARIOARA D., F. AS nr. 1566: „După AVC, am mâncărimi mari de piele”

Dr. MIRCEA PEIA – specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

În cazul dvs., este vorba despre un AVC petrecut acum 7 ani. Cu siguranță, AVC-ul a fost unul is­chemic, deoarece afir­mați că v-ați revenit destul de re­pe­de. Da­că ar fi fost vorba de un AVC he­mo­ragic, timpul de recu­pe­rare ar fi fost mult mai lung. Expli­cația me­dicului consultat pe care o menționați în scrisoare stă și nu prea stă în picioare. A pune pe sea­ma deteriorării nervilor și a slabei oxigenări a creierului fenomenul de prurit nocturn pare cam forțat, ținând cont de faptul că mâncări­mile au apărut acum un an, și nu imediat după ce ați suferit AVC-ul. Ca­u­­zele mâncărimilor sunt nume­roase, iar cele noc­tur­ne pot a­vea diverse alte cau­ze decât ac­cidentul vascular cerebral is­che­mic. Astfel, cau­ze­le natu­ra­le ale mâncărimilor peste noap­te sunt le­gate de ritmul cir­cadian, ciclul intern de 24 de ore, prin care trece corpul, ca răspuns la factorii de mediu. Atât fluxul sanguin, cât și tem­pe­ratura cor­pului cresc seara și noaptea, or, creșterea număru­lui de citokine poate accentua procesul in­fla­mator al pielii. Totodată, această in­fla­­ma­ție ar fi rezultatul produc­ției insufi­ci­ente de hormoni, cum ar fi corticosteroizii, care au rolul de a reduce inflamația.

Condițiile medicale care pot determina apariția mâncărimilor includ bolile de pie­le (eczema), boli ale ficatului sau ale ri­ni­chi­lor, anemia, afecțiunile tiroidiene, leu­cemia și lim­fomul sau chiar tulburări ale nervilor. Mintea uma­nă poate fi una dintre numeroasele cauze ale mân­că­rimii pielii. Senzația de prurit nocturn se poate in­tensi­fi­ca, deoarece în timpul zilei organis­mul es­te mai ocupat (treburile uzuale de peste zi), astfel în­cât organismul nu resimte mân­cărimile, așa cum se întâmplă în stare de repaus nocturn. Soluțiile te­ra­peutice ca­re vizează pruritul însoțit de durere, care se de­clan­șează la lăsarea serii, includ o mai bu­nă hidratare a pielii. Spre exemplu, puteți folosi o cremă hidra­tan­tă de lungă durată, care oferă o în­grijire inten­sivă a pielii, cum este Laptele de Corp Rich Nouri­shing, de la binecunoscuta „Nivea”.

În ceea ce privește mediul în care vă expuneți pie­lea, ar trebui să evitați schimbările bruște de tem­­peratură. Trebuie să știți că un mediu neutru umed poate contracara apariția pruritului dermic. Purtați haine cu care puteți opri mâncărimea, haine largi, din bumbac și, în același timp, evitați țesă­tu­rile din lână și materiale sintetice. Acestea pot irita pielea și pot duce la mâncărimi intense în special pentru cei cu pielea sensibilă.

În concluzie, mâncărimea pielii nu este ceva pen­tru care ar trebui să vă faceți griji, deoarece, în ma­joritatea cazurilor, cauza ei este destul de comu­nă și nu prezintă un risc real. În schimb, dacă mân­cărimea persistă pentru o perioadă lungă de timp, este necesar să consultați un medic, deoarece se prea poate ca pruritul pe care îl acuzați să aibă alte cauze, precum (așa cum am menționat), bolile he­pa­tice, cele renale, bolile de piele, anemia, leuce­mia, limfomul și afecțiunile psiho-somatice. Faceți, în primul rând, un set de analize, din care să reiasă valorile hemoleucogramei, nivelurile hormonale tiroidiene și nivelul de cortizon suprarenal. Mai apoi, cred că este necesară vizualizarea ecografică a ficatului și rinichilor, deoarece se prea poate ca pruritul să fie determinat de unele patologii renale și în special de cele hepatice. Nu trebuie uitat faptul că și existența paraziților intestinali poate produce mâncărimi, prin excesul de toxine care se formează în intestine și pe care ficatul nu le poate gestiona, rezultând astfel cantonarea lor la nivel subcutanat. Așadar, o coprocultură ar fi edificatoare, pentru confirmarea sau infirmarea paraziților intestinali.

După ce aflați cauza etiologică a mâncărimilor, mă puteți contacta telefonic, pentru un tratament naturist al pruritului, indiferent de cauza care îl produce. Să auzim numai de bine!

„Mi s-a pus diagnosticul de atrofie corticală” (Răspuns pentru ȘTEFANA B. – Brăila, F. AS nr. 1560)

Atrofia corticală este o afecțiune reprezentată de degenerarea graduală, progresivă, a învelișului extern al creierului (cortex) și care afectează înde­o­sebi vederea. Nu se știe dacă atrofia corticală este o afecțiune propriu-zisă, sau mai degrabă o formă a bolii Alzheimer. La persoanele cu atrofie corticală se observă modificări la nivelul plăcilor amiloide similare cu cele care se disting în boala Alzheimer. Totuși, Alzheimerul apare la pacienții de peste 65 de ani, în timp ce atrofia corticală apare la per­soa­nele cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani.

Cauzele atrofiei cerebrale, în lipsa unor acciden­te vasculare, nu sunt încă cunoscute. Mai mult, nu există mutații genetice care să contureze atrofia cerebrală și nici factorii de risc. Pe măsură ce trece timpul, cortexul devine mai subțire și creierul se micșorează treptat. Și diabetul de tip 2 este asociat cu atrofierea cre­ierului și bolile cerebro-vasculare. Tulburările de somn par, și ele, res­ponsabile de mic­șorarea sub­stan­ței gri a creierului, în cazul în ca­re in­somnia persistă de mai mult timp. O dete­riorare mai rapidă a celor trei părți ale creierului a fost obser­vată la majori­ta­tea adulților în vâr­stă, care aveau o calitate slabă a somnului, chiar dacă som­nul nu era prea scurt. Alcoolul pro­voacă, la rândul lui, atrofie cere­brală, fiind asociat cu deteriorarea tuturor re­gi­u­nilor creierului, inclusiv lobul fron­­tal, sistemul limbic și cere­be­lul, con­diții patologice care duc la dege­ne­­rarea neuronilor. Mai trebuie men­ționate atrofiile cere­bra­le conse­cutive altor boli, cum ar fi: leziunile tra­u­matice ale creierului sau accidentul vascular cere­bral, encefa­lita, sifilisul cerebral, HIV, paralizia cerebrală, scleroza multi­plă, boala Huntigton, de­mența fronto-temporală, boala Pick, encefalo­mio­patiile mito­con­driale, leu­co­distrofiile, care sunt un grup de afecțiuni genetice ce afectează sistemul nervos.

Simptomele atrofiei cerebrale se traduc prin di­fi­cultate de stat în picioare, slăbirea văzului, pier­derea coordonării, paralizie parțială, absența senza­ției fizice în anumite părți ale corpului, di­fi­cultăți de vorbire, afectarea funcțiilor cognitive, pro­bleme de concentrare, fotosensibilitate, haluci­nații, apatie, anxietate, irascibilitate, stări depresive.

Tratamentul atrofiei corticale. Din păcate, atro­fia cortico-cerebrală nu poate fi vindecată și nu este nici reversibilă. Se poate, totuși, recomanda un tra­ta­ment pentru ameliorarea simptomelor, dar și pen­tru încetinirea progresiei acestei boli. În unele cazuri, se poate folosi un tratament pentru maladia Alzheimer. Dar, așa cum spuneam, nu există un tratament specific conceput pentru atrofia corticală.

În cazurile avansate de atrofie cerebro-corticală, pacientul va necesita îngrijire permanentă, întrucât nu va mai fi capabil să se descurce pe cont propriu.

Despre prevenție nu are rost să dau amănunte, deoarece la dvs. boala este deja instalată. Mențio­nez doar că menținerea unui stil de viață care in­clude exerciții fizice, o dietă cu conținut scăzut de colesterol, controlul glicemiei, o greutate optimă sunt condiții care pot reduce viteza atrofiei cere­brale prin reducerea statusului inflamator de la nive­lul creierului.

Nici tratamentul naturist nu e prea bogat în re­me­dii capabile să gestioneze atrofia cerebrală. To­tuși, vă voi recomanda câteva remedii care, di­rect sau indirect, au un efect pozitiv în ameliorarea atrofiei cerebrale.

* Ulei de sâmburi de struguri – se iau 4-5 pică­turi, amestecate în 30 ml ulei neutru, de 3 ori pe zi, înainte de mese. Administrarea uleiului de sâmburi de struguri se asociază, de obicei, cu corticoterapia pe termen lung (6 luni).

* Siliciu organic și Magneziu organic – combat rigidizarea arteriolelor care deservesc anumite părți ale creierului. Trebuie să știți că Uleiul de nuci verzi are o mare concentrație de Magneziu, combătând ateroscleroza și ramolismentul cerebral. Aceleași proprietați are și Extractul din muguri de Arin-ne­gru. Extractul din mlădițe de Vâsc deține pro­prie­tăți de un real folos în boala dvs. Este indicat în convulsii, spasticitatea arterială a sistemului ner­vos central, atacuri de vertij, tulburări de echi­libru, atro­fie cerebrală, imposibilitatea ținerii mem­brelor drepte etc. La aceste remedii ar mai fi de adăugat administrarea de Omega 3, Resveratrol, L-arginină, coenzima Q10, L-carnosina și Curcumina.

Desigur, mai sunt și alte opțiuni de tratament, dar dvs. aveți nevoie de un tratament individualizat în acest scop, așadar vă rog să mă contactați tele­fonic! Să auzim numai de bine!

Dr. LUCICA SIMA – Cabinetul de Medicină Complementară Imunyze, Bucureşti, tel.: 0722.851.277, 031.421.09.23, e-mail: [email protected]    www.imunyze.me

„Fratele meu suferă de dermatită Duhring Brocq” (Răspuns pentru LILIANA S. – Oituz, F. AS nr. 1579)

Acest tip de dermatită este provocat de pro­du­cerea unui autoantigen asemănător cu cel din boala celiacă și depunerea de Imunoglobulină A în derm. Aceas­tă reacție produce inflamație, apariția bubelor și prurit. Afecțiunea nu este contagioasă și se aso­ciază cu into­le­ranță la gluten. În cadrul com­pa­niei noastre se obţin produse 100% natu­rale, utili­zate cu succes inclusiv în terapia unor afec­ţiuni imuno­mediate, aşa cum este şi această dermatită. Aceste produse fac parte din gama Imunyze şi au la bază imunoglo­bulinele Y, precum şi alţi factori imuno­modulatori. Produse­le se pot administra to­pic, în prima etapă, și în funcție de răspunsul imuni­tar al organismului se stabilește etapa următoare. Local, administrăm soluție sterilă spray Imunyze Skin Repair 100 ml, cu rol antiinflamator, și crema Imunyze Skin Re­fresh 50 g, cu efect de hidratare și refacere în profun­zime a zonelor afectate.

Pe baza unui consult clinic şi a analizelor care să confirme diagnos­ticul clinic, medicii terapeuţi aparţi­nând Cabinetului de Medicină Com­ple­men­tară Imunyze vă pot prescrie un protocol te­rapeutic benefic afecţiunii fratelui dumneavoastră.

Multă sănătate!

Farm. spec. PAUL TISMAȘ – tel. 0745/137.537, e-mail: [email protected]

„Am o permanentă stare de vomă”(Răspuns pentru D. – București, F. AS nr. 1573)

Renunțați la carnea roșie, în special la carnea de porc și derivatele sale, la prăjeli, rân­tașuri, dulciuri de cofetărie, al­cool, tu­tun, cafea; tre­ceți la un regim pre­pon­derent ve­ge­tarian și preparați-vă în casă, într-un bol, un amestec de 1/1 pulbere de Argilă cu pulbere de Cărbune medi­cinal. Din acest ames­tec luați câte 1-2 lingurițe după fie­care masă princi­pa­lă. Nu exagerați, căci există riscul să vă constipați!

„Fiica mea are cifoscolioză toracolombară” (Răspuns pentru DIANA – Craiova, F. AS nr. 1573)

În acest caz, nu ajută decât gimnastica și înotul, practicate perseverent și până la adânci bătrâneți! Se poate adăuga și rugăciunea către Domnul Iisus Hristos, care a vindecat o maladie asemănătoare, la o femeie gârbovă (cocoșată). Altfel, fiica dvs. are toa­te șansele ca, spre apusul vieții, să arate ca un „semn de întrebare”!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian