Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Biserica din Deleni, refăcută cu ajutorul cititorilor revistei „Formula AS”, a fost sfințită

SCRISOAREA SĂPTĂMÂNII

Scrisoarea Preotului Ioan Coste

Când am ajuns preot în locurile copilăriei mele, în satele de pe Valea Almașului, mi-am spus că toată truda fostului părinte, Ioan Burza, nu trebuie dată uitării. Oamenii și bisericile lor aveau nevoie de un strop de ocrotire, de mâna blândă a unui preot care să le aline tristețea și singurătatea lăsate de trecerea timpului. Dar mai știam ceva. Știam că respectul și iubirea s-au născut la sat. Acel respect și acea iubire mi-am dorit să le gă­sesc și eu. Și le-am găsit, puțin prăfuite de timp, dar încă vii, și le-am pus la loc de cinste în visteria sufletului. La sat, am găsit încă omul ce dă slavă lui Dumnezeu, pentru toate care sunt. Și acea slavă și acel respect s-au îndreptat și către mine, preotul locului. „Doamne ajută, părinte!”, spun oamenii. Și li se lumi­nea­ză chipul. Această bucu­rie a lor mi-a inun­dat și mie su­fletul și mi-a întărit con­vin­gerea că pășesc pe dru­mul po­trivit.

Dar cea mai mare răs­plată a vieții mele de preot mi-a fost dată de Biserica „Sfinții Arhan­gheli Mihail și Gavriil” din filia Brășeu – De­leni a parohiei Al­maș-Săliște din Protopo­piatul Deva. În acest cătun din ju­de­țul Hunedoara, un­de se aș­ternuse tăcerea și aproa­pe se instalase pus­tiul, își duceau cu greu tra­iul câteva suflete, ca­re pri­veau cu neputință cum în jurul lor se rui­nează to­tul. Până și micuța lor bi­serică, unde se duceau să se împărtășească și să ia Sfintele Paști, stătea să se dărâme: acoperișul se distrusese, iar în Sfântul Altar ploua. Acești oameni în vârstă, bolnavi și neputincioși, nu aveau speranța că vor mai putea fa­ce ceva pentru a îmbunătăți lucrurile. „Dum­­nezeu face un drum acolo unde tu vezi un zid”, mi-am spus, atunci când i-am întâlnit pentru prima oară. Și prin marea Sa iubire față de oa­meni, Mi­lostivul Dumnezeu a rânduit ca, într-o zi minu­na­tă, să ajungă la noi un ziarist cu suflet ma­re, pe nume Matei Florian. Textul scris de el a dez­legat o minune: prin contribuția dvs., a cititorilor re­vistei „Formula AS”, biserica din Deleni a fost res­taurată. Și cum o așa binecuvântare trebuia pe­cetluită cu însemne sfinte, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul De­vei și Hunedoarei, iubitor și ocrotitor al lăca­șelor de cult, a decis să aibă loc târnosirea acestei biserici.

23.07.2023, Deleni: printre firele de iarbă cru­dă și picuri de rouă, prin frunzișul des ca de sma­rald al copacilor, s-au strecurat razele de soare ce au mângâiat albul imaculat al pereților bisericii și a făcut să lucească în lumina verii, șindrila nouă a acoperișului. După coborârea Preasfințitului, sin­­­gurul sunet care s-a mai auzit a fost glasul bă­trâ­nului clopot, care a umplut cerul, îngânat de cân­tecul pă­sărilor. Apoi a ur­mat slujba, însuflețită de glasu­rile preoților și de cân­tă­rile mai­cilor. Am a­vut sen­timentul unui tablou bi­blic, pictat de Dum­nezeu Însuși.

În drumul Preasfințitului printre credincioșii ce îl sa­lutau cu o bucurie care cu greu poate fi descrisă în cu­vinte, în su­fletul meu, înăl­țam mulțumiri lui Dumne­zeu. Mulțumiri că mi s-a dat prilejul să trăiesc aceste cli­pe, că într-un sat uitat de lu­me, cu o mână de oameni, de o bunătate și o credință ie­șite din comun, Dumnezeu a rân­duit o asemenea minune.

În încheierea scrierii me­le, aș dori să adresez mul­țumiri spe­ciale celor care s-au im­plicat în realizarea deosebitului eveniment:

– Preasfințitului Părinte Nes­tor, Episcopul Devei și Hunedoarei.

– Părintelui pensionar Burza Ioan.

– Credincioșilor din satul Deleni (Brășeu), atât celor care locuiesc dintotdeauna acolo, dar și celor recent stabiliți.

– Dumneavoastră, cititorilor revistei „Formula AS”, din întreaga țară, cei care ați sprijinit finan­ciar restaurarea bisericii noastre. Doamne ajută!

Pr. IOAN COSTE

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian