Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

GEMOTERAPIE – Arbori și arbuști de pe alte meleaguri

– În afara produselor gemoterapeutice preparate cu plante au­tohtone, există și alte surse, formate din plante cu originea pe alte meleaguri, care dau rezultate la fel de bune în tratament și pe care le puteți găsi pe piața farmaceutică de la noi –

SMOCHINUL

– ajutor pentru stomac și pentru o stare de bine

Sequoia (Foto: Shutterstock – 3)

Extractul din muguri de Smochin normalizează secreția gastrică în tulburări de tip hipersecreție – cele mai frecvent întâlnite, sau de hiposecreție. Efectul calmant este rapid, îl veți resimți de la primele administrări, iar după o cură de două luni, mu­coasa gastrică se poate reface. Dacă este sem­nalată prezența Helicobacter pylori, Smochinul se asociază, în general, cu Extractul din mlădițe de Iarbă neagră și cu Extractul din muguri de Nuc. Pentru un efect optim, curele se vor indi­vi­dua­liza și se va urmări evo­luția bolii de către un me­­dic specializat în ge­moterapie.

Efectul reglator al Smo­chinului se observă și în ceea ce privește moti­li­tatea gastro-intestinală, fiind recomandat și în caz de reflux gastro-eso­fa­gian (asociat cu Ex­tractul din mlădițe de Afin) sau în colite, în acest caz, în asociere cu Extractul din mlădițe de Me­rișor și cu Ex­trac­tul din mu­guri de Nuc.

Reechilibrarea la ni­vel emoțional, în special când apar somatizări la nivel digestiv, o aduce tot Extractul din muguri de Smochin, când se poate asocia cu Extractul din muguri de Tei argintiu.

MĂSLINUL și MIGDALUL

– pentru sistemul vascular

Extractul din mlădițe de Măslin și Extractul din muguri de Migdal au acțiune hipoli­pemiantă, de re­ducere a colesterolului și a trigliceridelor. În situa­țiile cu valori crescute ale colesterolului, se poate aso­cia Extractul din sevă de Mesteacăn, un de­purativ de excepție, iar dacă există și o afectare biliară, Extractul din muguri de Arțar.

Extractul din mlădițe de Măslin este, totodată, princi­palul remediu gemoterapic recomandat în hiper­tensiunea arterială, prin efect vasodilatator și ușor diuretic, iar asocierea cu Extractul din mlădițe de Păducel potențează și completează efectul, putând să crească forța de contracție a inimii sau să reducă un ritm cardiac accelerat.

În plus, acțiunea vasodilatatoare a Măslinului, asociată cu cea hipocolesterolemiantă, antiinfla­matoare și antioxidantă, îl recomandă pentru curele preventive și curative în arterioscleroză, inclusiv în cea de la nivel cerebral, asociat cu Extractul din muguri de Arin negru, care îi potențează efectul antiinflamator la nivel vascular.

LĂMÂIUL

– ne subțiază sângele

Cu efect ușor hipocoagulant, Extractul din scoarță de Lămâi reduce riscul trombotic, prin flui­dificarea sângelui și efect hipolipemiant. Îm­preună cu Extractul din mlădițe de Măslin protejează sis­temul circulator arterial. Poate fi și un adjuvant prețios în curele de slăbire, facilitând elimi­narea apei și a lipidelor din organism și to­ni­ficarea țesutului cutanat, când se va asocia cu Extractul din sevă de Mes­tea­căn, pentru efec­tul depurativ al acestuia.

CASTANUL COMESTIBIL

– îmbunătățește circulația venoasă și limfatică

Mugurii castanilor – de la Castanul sălbatic și Cas­tanul comestibil – sunt cunoscuți în gemo­te­ra­pie pentru efectul de tonifiere a circulației ve­noase. În plus, Extractul din muguri de Castan comestibil susține și circulația limfatică.

În cazurile de greutate resim­țită la nivelul membrelor infe­rioare, cu edeme, varicozități, va­rice sau hemoroizi, va funcționa asocierea celor două extracte ge­moterapice, în cure ce pot fi repetate de 2-3 ori pe an, în ca­zu­rile cu afecțiuni deja instalate. La nevoie, celor două gemote­ra­pice din castani li se poate adă­uga în schema de administrare și Ex­tractul din scoarță de Lămâi, pentru acțiunea hipolipe­miantă și an­ticoagulantă, de „subțiere a sân­gelui”.

O altă recomandare a Ex­trac­­tului din muguri de Castan co­mes­­tibil este în tulburările cir­cu­la­torii, care apar de multe ori la me­­­nopauză sau se dato­rea­ză ad­ministrării de pi­lule con­tra­cep­ti­ve.

În plus, acțiunea de­con­gestio­nantă limfatică, aso­ciată cu cea antispastică la nivel bronșic și de re­e­chi­librare hidrică, re­co­man­­dă Extrac­tul din mu­guri de Castan comestibil și pentru refa­cerea or­ga­nismului în afec­țiuni res­piratorii, când se asociază cu gemo­te­rapice cu acțiune la nivel respira­tor.

CĂTINA ROȘIE

– antianemicul gemoterapiei

Cătină

Extractul din mlădițe de Cătină roșie stimu­lează formarea globulelor roșii la nivelul măduvei osoase, fiind principalul extract gemoterapic re­comandat în anemia hipocromă – cu deficit de fier (feriprivă) sau normocromă.

Poate fi recomandat la orice vârstă, atât copiilor anemici sau aflați în perioada de creștere ac­ce­lerată, împreună cu Extractul din muguri de Brad, cât și adulților și vârstnicilor anemici, împreună cu Extractul din muguri de Alun, sau femeilor după ce nasc, în special dacă au pierdut mult sânge, ori în convalescențe prelungite, împreună cu Extractul din muguri de Porumbar.

În cazurile de trombocitopenie, se asociază cu Extractul din muguri de Carpen, principalul ge­moterapic care crește numărul trombocitelor, iar Cătina roșie are un efect stimulator global al he­matopoiezei (sinteza de eritrocite, trombocite, leu­cocite) și al funcției splenice, de apărare imunitară.

CEDRUL și PLATANUL

– pentru sănătatea pielii

Extractul din muguri de Platan este gemo­te­rapicul ce poate fi recomandat în mai toate suferin­țele de la nivelul pielii, datorită acțiunii importante antioxidante și antiinflamatorii la acest nivel. A fost documentată și eficiența sa în vitiligo (cure de minimum 6 luni), în asociere cu Extractul din radicele de Porumb.

Platanul se asociază frecvent cu Extractul din mlă­dițe de Cedru, pentru reglarea secreției glan­delor sebacee și sudoripare, cu rezultate benefice în eczemele uscate, în prurit (mâncărime a pielii), la vârstnicii cu piele uscată și slab vascu­larizată sau pentru refacerea pielii deshidratate, după ex­punere la soare.

Dar poate cea mai importantă recomandare a acestor două extracte gemoterapice este în pso­riazis, când se asociază de obicei și cu Extractul din radicele de Secară, în cure de lungă durată, în funcție de manifestările și vechimea afecțiunii. În formele severe de psoriazis, se pot obține rezultate foarte bune, prin completarea curei gemoterapice cu tratament homeopatic individualizat.

SEQUOIA și GINKGO BILOBA

– efect anti-aging

Extract de muguri de smochin

Extractul din mlădițe de Sequoia și Extractul din muguri de Ginkgo biloba sunt prețioase remedii gemoterapice anti-aging.

La început de involuție cerebrală senilă, poate fi de mare ajutor cura periodică cu cele două ex­tracte gemoterapice, asociate cu Extractul din mu­guri de Arin negru și Extractul din mlădițe de Măslin.

Extractul din muguri de Ginkgo biloba poate fi util, printre altele, în vertij, hipoacuzie, acufene (zgo­­mote în urechi), asociat la nevoie și cu Ex­tractul din mlădițe de Vâsc.

Extractul din mlădițe de Sequoia este re­co­mandat în tulburările de calcifiere la vârstnici (osteopenie și osteoporoză) sau pentru consolidarea oaselor după fracturi, asociat cu Extractul din mlă­dițe de Mur, Extractul din mlădițe de Merișor și Extractul din muguri de Brad, în cure de 3 luni, repetate de două ori pe an și completate cu adminis­trarea vitaminelor D3 și K2.

Curele gemoterapice sunt, în general, de două luni, pentru o refacere de durată profundă, la nivel ce­lular (cure mai scurte, de 1-2 săptămâni, doar în afecțiuni acute pasagere). În afecțiuni cronice sau recidivante, curele se pot repeta periodic, după o pauză de câteva săptămâni sau luni, de la caz la caz. Nu este de neglijat prevenția prin gemo­terapie, ast­fel încât să nu lăsăm boala să se instaleze.

Farm. sp. Carmen Ponoran

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian