Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Veselie năpraznică în București: BALKANIK FESTIVAL

– Începutul toamnei aduce în București muzici tandre, așa cum îi stă bine unui oraș pe jumătate în Europa, pe jumătate în Bal­cani. Când își uită ifosele occidentale, capitala dâmbovițeană mi­roase a friptane și mititei. Și se lasă cotropită de muzici care fac să duduie lumea din temelii. Trăiască ADN-ul balcanic! –

Balkanik Festival-Home of World Music, aflat acum la ediția a X-a, este un eve­ni­ment recunoscut pe plan internațional, con­siderat a fi unul dintre cele mai vibrante și au­tentice festivaluri de gen din Europa. El se va des­fă­șura în Grădina Uranus, din București, unde con­certele se vor ține pe scena mare, asezonate per­manent cu expoziții și instalații de artă, cu demons­trații ale unor meșteșuguri pe cale de dis­pa­riție. Amatorii se vor de­conecta de la ritmul orașului în mica oa­ză verde, unde vor fi a­me­na­jate zone de re­laxare. Grădina Ura­­­nus găzduiește fai­mo­sul turn de apă proiectat de An­ghel Saligny (unul dintre cele mai frumoase monumente isto­rice din București), și este unul din­tre puținele spații din ve­chiul car­tier Uranus care au supra­vie­țuit bul­do­zerelor dicta­turii co­mu­niste ce au ni­velat zona pen­tru cons­tru­irea Casei Po­porului.

Ediția de anul acesta, una aniversa­ră, va avea în pre­mieră și un târg stra­dal. În weekend-ul 8-10 septembrie, pe strada Uranus se închide traficul pen­tru mașini și se deschide Balkanik Street Fair. Va fi un târg de arti­zanat și meșteșuguri reinterpretate, vor avea loc im­provizații muzicale, ateliere de tot felul și vor fi orga­nizate o mulțime de alte activități, ce vor com­pleta atmosfera festivalului și-i vor oferi am­ploare.

Mare ofertă muzicală

La această ediție a Festivalului Balkanik vor urca pe scena mare formații de top: Ovidiu Lipan Țăn­dărică și Fanfara din Zece Prăjini (România), Ex­tra­liscio (Italia), Papiers d’Arménies, cu Dan Gha­ri­bian (Armenia-Franța), Smadj Balkan Project (Fran­ța-Tunisia), KermesZ à l’Est (Belgia), Paulina (Ro­mânia), Kristijan Azirović Orchestra (Serbia), Werny­hora (Po­lonia) și Ufuk Coșkun, & friends (Turcia-România).

Iată pe scurt câteva din cărțile de vizită ale in­vitaților:

Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara din Zece Prăjini (România)

Ovidiu Lipan Țăndărică nu mai are nevoie de prezentări, este unul din protagoniștii de vază ai rock-ului românesc, o garanție de calitate. Jumătate din viață și-a petrecut-o în exil, în Germania, dar s-a în­tors acasă după Revoluție, unde a început să promoveze genuri muzicale multi-et­nice. Melodiile lui – „Na­talis”, „Margareta”, „Ave Ma­­ria”, „Tango To­ledo”, sunt azi piese de referință pen­tru conglo­me­­ratul de mu­zici balcanice care convie­țuiesc în spațiul românesc. Alături de el, la acest eve­ni­ment va urca pe scenă Fan­­fara Shukar, din satul Zece Prăjini, Iași. Fanfara a ajuns celebră în lume după ce a fost descoperită de regretata Speranța Rădulescu, etno-muzicolog la Muzeul Țăranului Român din Bucu­­rești.

Papiers d’Arménies, cu Dan Gharibian (Armenia-Franța)

Inspirată de compozițiile muzicale tradiționale ale Armeniei, Greciei și Turciei, Papiers d’Armé­nies traver­sea­ză această rută care a inspirat mulți poeți, pictori și artiști. Cântecele popu­lare ar­mene din Achroughs se in­ter­sectează cu ro­man­țele din Anatolia și Geor­gia. Con­duși de Dan Gharibian (fostul solist al grupului Bratsch) – mu­zi­cienii de la Papiers d’Armé­nies reinventează o mare Armenie cu amin­tiri, chipuri și parfu­muri ale copilăriei. Ei po­ves­tesc, prin muzica lor, exi­lul în Grecia, provo­cat de geno­cidul turcesc, expa­trierea a mii de oa­meni care au sosit cu barca în anii 1920, popu­lând car­tierele sărace din Atena și Sa­lonic. Aco­lo a înflorit muzica Re­betiko, muzica mahalalelor în ca­re se cân­tau suferința exilului și dra­gostea patriei pierdute.

KermesZ à l’Est (Belgia)

Îmbinând emoția melodiilor balcanice și klez­mer-ul evreilor așkenazi cu puterea rock-ului și a rockului metalic, KermesZ à l’Est este o fanfară de mare origina­li­tate, cu o vioiciune contagioasă. Înzes­trată cu un legendar spirit de pe­­­trecere, această neo-fanfară post-punk transformă publicul în­tr-o mare de dansa­tori. Reper­to­riul lor este com­pletat de interacțiuni sce­nice amu­zante, inspirate de cabi­netele de curiozități. De peste 10 ani, KermesZ à l’Est dau viață și savoare festi­va­lurilor de artă stradală și fac furori în întreaga Europă.

Kristijan Azirović Orchestra (Serbia)

Orchestra Kristijan Azirović trans­formă fiecare concert într-o săr­bătoare. Cu un arsenal impre­sionant de instrumente de suflat și percu­ție, această celebră fanfară sârbă a câștigat numeroase premii la Festi­valul Fanfarelor de la Guča. Este o competiție re­numită, care adună în fiecare an cele mai bune fanfare din Serbia și din îm­pre­jurimi, și care se laudă cu peste 300.000 de vizitatori pe zi.

Ufuk Coșkun & friends (Turcia-România)

Ufuk Coșkun este un muzician turc, care locuiește în prezent la Istanbul și cântă de 20 de ani la bağlama (saz) – un instrument cu coarde extrem de iubit în im­periul otoman. El transmite pasiunea pen­tru su­netul acestui instrument, prin concertele pe care le sus­ține periodic în marile orașe din Turcia și Ger­mania. Ufuk ne invită la Festivalul Balkanik din Bucu­rești ca să facem îm­preună cu el o călătorie în inima Anatoliei și să des­coperim folclorul de acolo. Vom asista la jonglerii de sunet și vom traversa un amalgam de emoții mo­de­late de percuție și chitară, create cu măiestrie de Ufuk Coșkun și invitații lui din București.

Wernyhora (Polonia)

Wernyhora este o trupă din Sanok ce cântă muzica lumii. A câștigat Premiul I, la Concursul de Muzică Tradițională la Festivalul „Nowa Tradycja” (2021), precum și Premiul Prin­cipal și Pre­miul Publicului, la Festivalul „Mikołajki Folkowe” (2020). Mem­brii trupei Wernyhora se concentrează în principal pe tradițiile din zona de graniță polono-ucraineană și sunt fascinați în special de muzica locuitorilor din Carpații Păduroșii (din Ucraina până în Polonia).

Pentru eveniment s-au pus în vânzare 500 abonamente, la prețul de 90 lei (pe balkanikfestival.ro), iar la epuizarea lor, abona­mentele vor costa 120 lei.)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian