Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII SEPTEMBRIE

Foto: Shutterstock

– În ciuda unor probleme legate de serviciu și sănătate, avem toate șansele ca în luna Septembrie să biruim greutățile ivite în drum. Îndepărtarea lor poate duce la o creștere a bunăstării noastre, materiale și sufletești. Ideile practice care ne vin în minte la mijlocul lunii, mai ales pe 15, ar tre­bui notate. Punerea lor în practică ne poate aduce beneficii concrete, însoțite, poate, chiar și de un brevet de in­ventator. În cea de-a doua parte a lunii, îndeosebi pe 19, ar trebui să fim atenți cui îi încredințăm secretele sau intențiile noastre, căci s-ar putea să se folosească de ele, făcându-ne pierzători. Micul benefic Venus, care redevine direct în Septembrie, ne determină să abordăm altfel relațiile de dragoste sau de prietenie, de așa manieră încât să nu facem eforturi exagerate doar ca să le fim altora pe plac. În schimb, marele benefic Jupiter pornește înapoi pe cer, pe data de 5, obligându-ne să devenim mai realiști cu privire la câștigurile materiale. E posibil să descoperim că avem la îndemână o resursă încă neexploatată –

BERBEC

Intuiție și energie

Mulți dintre dvs. au trebuit să revină asupra unor pro­iec­te creative, eventual unele ținând de educația copiilor dvs. Dacă v-ați dat seama că ați supraestimat o în­cli­nație a odraslei dvs., nu vă încă­pățânați să investiți în acea direcție. Luna plină se produce în septem­brie în semnul dvs., și anume pe 29. Intuiția vă funcționează din plin și debordați de energie. Percepeți co­rect care sunt cele mai promițătoare obiective de viitor.   

BANI: În prima jumătate a lunii, cu precădere pe 8 și pe 15, aveți parte de aspecte care vă permit să dezvol­tați o sursă de câștig pe care o aveți deja. Dacă porniți de la așteptări moderate, acestea pot fi întrecute.

CARIERĂ: Nu vă lăsați trași de limbă de colegi în preajma datei de 19 și nici nu cădeți la mici înțele­geri cu ei, căci nu au cum să iasă bine. În restul lunii, în schimb, vă puneți maxim în valoare calitățile, care nu vor trece neobservate nici măcar de șefii dvs. exigenți.

DRAGOSTE: Dacă v-ați dat seama că felul în care ați interac­ționat până acum cu persoana iubită este depășit, puteți schimba câte ceva. Gândiți-vă la situațiile din viața dvs. amoroasă din 2015, care nu vreți să se repete.

SĂNĂTATE: Mai ales după Luna nouă din Fecioară, din data de 15, energia vi se primenește și crește. Cu condiția să nu luați somnifere sau să beți alcool, în preajma lui 19.

TAUR

Încurcături emoționale

Mulți dintre dvs. și-au schimbat radical și brusc percepția asu­pra lumii, începând din 2018. Unele dintre ideile dvs. noi s-au do­vedit fan­tasmagorice, altele, însă, chiar da­că sunt neobișnuite, dispun de un mare potențial practic. Ei bine, luna asta, cei care nu și-au abandonat ideile apa­rent năstrușnice, dar cu aplicabilitate con­cretă, pot găsi ocazii de a le pune în practică. Sau ocaziile vă pot găsi pe dvs. Nu e exclus ca unul dintre    prie­tenii dvs., discutând despre o astfel de idee, să trezească cuiva interesul asupra ei. Cele mai mari șanse ca așa ceva să se întâmple sunt pe 8 și pe 15.

BANI: După mijlocul lunii, e bine să refuzați orice invitații ale prietenilor la jocuri de noroc. Din 5 încolo, nu mai sunteți tentați să cumpărați obiec­te frumoase și inutile pentru casă.

CARIERĂ: Stăpânul anului, ener­gicul Marte, intrat în Balanță, vă face mai autoritari față de colaboratori, dar în sens constructiv.

DRAGOSTE: Jupiter retrograd din 5 și Mercur retrograd până pe 16 aduc niscaiva încurcături în viața dvs. emo­țională. Cumva nu reușiți să vă împă­cați cu trecutul sau să faceți alegeri pentru viitor. Claritatea se înfiripă către finele lunii.

SĂNĂTATE: Abțineți-vă de la con­sumul de energizante și de la efor­turi fizice mari în preajma Lunii pline din Berbec din 29, mai ales dacă aveți probleme cu tensiunea.

GEMENI

Pasiuni intense

Aveți o groază de lucruri de reglat în gospodărie sau în familie, cel puțin până pe 16, când planeta dvs. guvernatoare Mercur își reia mișcarea directă. Nu le neglijați, deoarece toc­mai pe Mercur retrograd reparațiile, de exemplu, ies cel mai bine. Tot ușor se rezolvă și pro­ble­mele de comunicare, atât cu puș­timea din familie, cât și cu rudele dvs. prin alianță sau care locuiesc în stră­i­nătate. Dacă vă mo­bilizați, până la mij­locul lunii multe lucruri vor fi stabilizate.

BANI: Tot cu ajutorul resurselor fa­miliale e posibil să demarați un proiect profitabil, ca urmare a Lunii noi din data de 16.

CARIERĂ: În apropierea datei de 19, dar mai ales în această zi, e po­sibil ca fie dvs., fie șefii dvs. să plu­tiți într-o mare confuzie. Pentru că totuși dvs. păreți să fiți mai lim­pezi la minte, nu acceptați sarcini de serviciu nerealiste.

DRAGOSTE: Recenta in­tra­­re a temperamentalului Marte, stăpânul acestui an, în Balanță, vă predispune către pasiuni intense. Dar s-ar putea să fie super­fi­cia­le. Deci nu vă an­gajați ferm decât dacă senti­men­tele persistă.

SĂNĂTATE: Dacă v-ați dedat ex­ceselor de mâncare și băutură fără repercusiuni, să știți că acestea vă pot ajunge din urmă, începând din data de 5. Treceți mai bine pe citrice sau fructe de pădure.

RAC

Claritate financiară

Cu toate că deplasările zilnice pot fi însoțite de mici nea­jun­suri, până pe 16, când Mercur în Fecioară își reia mersul di­rect pe cer, dacă nu vă descurajați, ches­tiunile pe care le rezol­vați pot fi majore. Mai ales dacă e vorba despre probleme adminis­trative sau care țin de relațiile cu ru­dele și vecinii dvs. Nu e ex­clus să câș­tigați noi prieteni în acest răs­timp sau să vă consolidați priete­nia cu cei pe care îi aveți deja, aju­tându-i să-și rezolve și ei proble­me similare. Mar­te în Balanță vă fa­ce să abordați cu cei din familie pro­bleme care se cer rezolvate prin decizii clare.

BANI: Multe situații neclare, ținând de datorii sau clienți care au întârziat cu plățile, încep să se rezolve, din 5 încolo. Fluxul încasărilor începe să se normalizeze.

CARIERĂ: Până la Luna plină din Berbec, din 29, ar trebui să vă de­cideți dacă doriți să deveniți mai asertivi ori mai toleranți și să reușiți să vă mențineți atitu­dinea, în ciuda tendinței de-a vă impune, pe care v-o poate trezi această lunație.

DRAGOSTE: Armonia afec­tivă și senzualitatea se îmbină armonios în jurul datei de 21, și se face simțită cel mai intens în cazul cuplurilor stabile.

SĂNĂTATE: Problemele digestive și legate de sistemul nervos periferic încep să se amelioreaze după 16, când Mercur devine direct.

LEU

Atenție la conflicte!

În cazul în care în relațiile dvs. de tot felul s-au adunat tensiuni și resentimente, s-ar putea ca ele să de­clanșeze conflicte acute, în preajma datei de 5. Aveți însă de câș­ti­gat realmente, dacă ascul­tați opi­niile celor din jur des­pre dvs., fără a vă simți le­zați în mândria dvs. leonină. În fe­lul acesta, Ve­nus în miș­care directă în semnul dvs. vă va îmbogăți și consolida relațiile. Guver­natorul aces­tui an, tempera­men­talul Marte, pune la rândul lui accent pe in­terac­țiunea cu cei din anturaj, deci rit­mul vieții dvs. de zi cu zi poate deveni de-a dreptul frenetic. Păstrați-vă totuși cal­mul la volan, mai ales pe final de lună.

BANI: Multe lucruri se rezolvă pe ne­așteptate sau mai lin decât vă așteptați. Atenție însă la mijlocul lunii, mai ales pe 19, când există rscul de a semna contracte păguboase cu persoane care doresc să vă inducă în eroare.

CARIERĂ: Puteți face o impresie deosebit de bună șefilor, pe 8 și pe 15, ceea ce poate duce chiar la o promovare neașteptată.

DRAGOSTE: Dacă v-ați examinat cu atenție comportamentul și ați renunțat la anumite pretenții nejus­ti­ficate, armonia se reîntoarce în cu­plu, poate chiar mai profundă decât a fost înainte de 24 iulie.

SĂNĂTATE: Sistemul digestiv e deo­sebit de sensibil pe Luna nouă din 15. Luna plină din 29 poate face să vi se urce, la propriu, sângele la cap.

FECIOARĂ

Venitul crește

Sunteți în viteză. Nu însă în acel tip de agitație care mai degrabă    creează probleme, decât să le rezolve. Asta pentru că nu vă pierdeți în amănunte și nu ezitați înainte de a lua decizii. În jurul datei de 8, de exemplu, găsiți ocazia de a vă folosi mai multe dintre cunoș­tin­țele acumulate până acum. În felul acesta le și verificați valabilitatea și puteți îndrăzni să vă dezvoltați în continuare în respectiva direcție. Unii dintre dvs. se pot decide să ur­meze niște cursuri, eventual în străi­nătate. În preajma lui 15, puteți avea revelații psihologice datorate prie­te­nilor dvs., care la rândul lor pot fi fructificate de minune.

BANI: Marte în Ba­lanță vă permite să lu­ați inițative echilibrate vizând creșterea sur­se­lor dvs. de venit. Aveți însă grijă, în preajma Lunii pline din Berbec din 29, să nu vă certați cu un parte­ner de afaceri inflamat.

CARIERĂ: Încercați să nu vă lăsați atrași în conflictele care se ivesc la serviciu în urma unor bârfe, puse în circulație de prieteni falși. Aceștia pot fi expuși în preajma datei de 5, dar scandalul e unul lămuritor.

DRAGOSTE: Dacă partenerul a mai călcat strâmb, fiți foarte atenți la felul în care se comportă în preajma lui 19, când poate repeta figura.

SĂNĂTATE: În preajma datei de 5, se poate să (re)apară niște infecții uro­genitale. Tratați cu seriozitate și ca­­u­za, nu doar simptomele.

BALANȚĂ

Revizuirea relațiilor cu prietenii

Stăpânul acestui an, năvalnicul Marte, a ajuns în zodia dvs. Prezența lui vă dă asertivitatea necesară de a trasa limite în anumite situații în care ați dat dovadă de un exces de toleranță. În același sens lucrează și Ve­nus, care până pe 5 se găsește încă în mișcare retrogradă în Leu. Deci veți pune piciorul în prag față de prietenii dvs., care v-au confundat ama­bi­litatea cu slăbiciunea, ceea ce nu mai poate con­tinua. Unele relații intră în normal, altele pot lua sfârșit, dar e mai bine așa.

BANI: Afacerile sau investițiile dvs. cresc constant la începutul lunii. Dacă un prieten sau o circums­tan­ță neobișnuită vă aduc în cale un proiect nou, mai ales pe 15, să știți că acesta se poate dezvolta frumos.

CARIERĂ: Atât colegii, cât și cei din familie vă susțin și cu idei sau informații care vă sunt de mare folos. Dar popularitatea dvs. atrage și multă invidie, așa că fiți atenți în preajma lui 19, să nu picați într-o cursă.

DRAGOSTE: Acum, că tensiunile între familia dvs. și partener se diminuează, trebuie să evitați să reacționați la izbucnirile temperamentale ale parte­nerului, pe 29.

SĂNĂTATE: Doar în preajma datei de 19 puteți avea probleme, căci organismul e deosebit de sen­sibil la somnifere, calmante etc.

SCORPION

Evitați tot ce ține de grup

Întreprindeți multe alături de prieteni. Sur­prinzător, pentru că nu e stilul dvs. să vă im­plicați în acțiuni de grup. Dar cele care sunt pro­gramate în jurul datei de 8 sau de 15 vi se par ire­zistibile. Ar fi însă de dorit să nu vă aruncați cu prea mult entuziasm în ele, căci s-ar putea dovedi un eșec. Motivul ar fi că la el participă per­soane neserioase sau puse pe escro­che­rii. Verificați cu atenție orice con­tract și țineți-vă la multe leghe dis­tanță de jocurile de noroc.

BANI: S-ar putea să vă încurce even­tuale datorii restante ale prietenilor față de dvs. ori viceversa, până pe 16 inclusiv. Dar în acest răstimp puteți face și corecturi avantajoase, anumi­tor clauze contractuale.

CARIERĂ: E foarte posibil ca șefii să nu fi înțeles neam propunerile dvs. și nici dvs. pe ale lor, din 24 iulie încoace. Încurcăturile rezultate se pot solda cu certuri în preajma datei de 5. Cu puțină diplo­mație, lucrurile se pot însă drege.

DRAGOSTE: Ieșitul în lume cu prietenii are efec­te pozitive asupra relației de cuplu. Mai ales pe 8 și pe 15, vă puteți da seama cât de bine vă completați.

SĂNĂTATE: Marte în Balanță îi poate căptuși pe cei predispuși la migrene și infecții urogenitale cu episoade acute, către final de lună.

SĂGETĂTOR

Justa măsură – cheia succesului

Pentru dvs. e deosebit de important să fiți vizibili și respectabili. Uneori faceți însă prea multe pentru a fi percepuți așa cum vă doriți. Aceste ex­cese pot duce la confruntări, la început de lună, dar mai ales pe 5. Cum pe 5 planeta dvs. guvernatoare, marele benefic Jupiter, își începe retrogradația în Taur, s-ar putea să fiți receptivi la mesajul său, și anume că justa măsură este cheia succesului. Veți putea observa curând cum moderația vă atrage simpatia și respectul spre care aspirați.

BANI: O ocazie deosebit de bună de câștig se poate ivi în preajma datei de 21. În unele cazuri va fi vorba despre o mărire substanțială a salariu­lui, în altele, despre accesul la niște resurse până acum inaccesibile.

CARIERĂ: Laudele și chiar o promovare venită din partea șefilor, cel mai probabil pe 8 sau pe 15, n-ar trebui să vi se urce la cap și să vă facă neglijenți. Pe 19 există riscul să comiteți o gravă eroare de judecată. Cereți opinia unui expert. Pe 21, lucrurile se întorc din nou în favoarea dvs.

DRAGOSTE: Luna plină din Berbec de pe 29 vine cu focuri de artificii. Vă puteți declara fără teamă sentimentele.

SĂNĂTATE: Vă vine mai ușor să vă abțineți de la excese începând din 5, când Jupiter începe să retrogradeze în Taur, spre folosul ficatului și bilei dvs.

CAPRICORN

Ambiții solare

Tensiunile interioare devin mai ușor de su­por­tat, deoarece planeta puterii, intensul Pluton, primește câteva aspecte prietenoase. La început de lună, e posibil ca prieteni pe care i-ați pierdut din vedere să vă surprindă în mod plăcut, revenind în viața dvs. În preajma lui 21, mulțumirea poate fi dată de faptul că niște opinii pe care le-ați promovat în spațiul public încep să fie validate și apreciate. Re­acțiile pozitive sunt proporționale cu meticu­lo­zitatea cu care v-ați pregătit și corectat, până pe 16.

BANI: Aiureala și confuzia provocate de retrogra­da­ția lui Venus în Leu, între 24 iulie și 5 septembrie, au fost necesare, pentru că a trebuit să regândiți ges­tionarea surselor directe de venit. Cei care au pro­fitat excesiv de generozitatea dvs. vă pot ataca pe această temă în preajma lui 5.

CARIERĂ: Marte în Balanță vă retrezește ambiția, care se intensifică pe 23, când și Soarele intră în aceeași zodie.

DRAGOSTE: Cei care călătoresc sau urmează cursuri academice pot avea parte de o iubire cu ac­cente de spiritualitate în jurul lui 8, alții de o pasiu­ne fulgerătoare în preajma lui 15.

SĂNĂTATE: Nu vă repeziți la mâncăruri exotice, mai ales dacă sunteți la drum până pe 16, ca să evitați problemele digestive. Nici reflexele nu sunt prea grozave.

VĂRSĂTOR

Luna celor dragi

Dacă n-ați apucat să plecați încă în vacanță sau ați fost deja, nu vă va fi greu să petre­ceți luna alături de cei dragi din fa­mi­lia extinsă. Dorul de ducă vă apucă după 27 au­gust, când Mar­te intră în Balanță și vă cere im­pe­rios o schimbare de mediu cât mai radicală. Mar­te, cel care este șeful acestui an, de abia a intrat în Balanță la finele lui august, dar deja cei mai mulți dintre dvs. tre­pidează sub influența lui. Aveți însă grijă să nu in­vestiți excesiv de multă energie după 23, negli­jându-i pe cei din anturajul dvs. obișnuit și familia.

BANI: O ofertă de a participa la o afacere promi­țătoare ce se ivește în preajma datei de 19 se poate dovedi o țeapă de zile mari. Analizați cu atenție datele problemei.

CARIERĂ: Nu sunteți motivați să investiți ener­gie în carieră. Vă concentrați mai degrabă asupra unor chestiuni familiale și preferați să vă com­ple­tați cunoștințele.

DRAGOSTE: Dacă n-ați înțeles fițele perechii, începând din 24 iulie, poate ar fi cazul să puneți lucrurile la punct, de preferință înainte de data de 5. Altfel, nu știm dacă partenerul va înțelege cum v-a afectat și dacă își va reveni.

SĂNĂTATE: Nu v-ar strica ceva mai multă ener­gie în prima parte a lunii. Ea se va primeni de-abia în preajma lui 21.

PEȘTI

­Rămâneți cu picioarele pe pământ

Nu vă lăsați legănați de așteptări nerealiste din partea celorlalți. Faptul că știți să vor­biți, să priviți și să zâmbiți frumos nu înseamnă că cineva vă datorează ceva. Dar, mai ales în preaj­ma datei de 19, s-ar putea să fiți tentați să cu­legeți foloase ne­cu­venite, doar așa, pentru că sun­teți dvs. drăguți. Trezirea poate fi brutală, așa că e bine să rămâneți modești și cu picioarele pe pă­mânt. În felul acesta, veți avea de câștigat pe ter­men lung. Separați cu strictețe prietenia și banii. Păstrați-vă realismul atunci când cereți prietenilor să facă ceva pentru dvs.

BANI: Mai ales înaintea Lunii pline din Berbec, din data de 29, e bine să vă asigurați că vă duceți la timp și cu bine la capăt toate atribuțiile profe­sionale care vă justifică salariul. Dacă vă străduiți, puteți face impresie bună.

CARIERĂ: Retrogradația lui Venus în Leu până pe 5 pune capăt unei perioade de peste o lună, care a avut loc și în 2015, când fie v-ați dus dvs. în câr­că colegii, ori le-ați pasat lor sarcinile dvs. Ine­chitățile pot exploda în preajma lui 5.

DRAGOSTE: Se prea poate să încercați să vă duceți de nas partenerul, în jurul datei de 19, că tot și-a manifestat el atât de frumos sentimentele pe 8 și pe 15. Nu mizați pe asta. Dragostea nu este întotdeauna oarbă.

SĂNĂTATE: Problemele cu rinichii se pot acu­tiza până pe 5, dar se ameliorează ulterior.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian