Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Mușchi puternici, articulații sănătoase

Foto: Shutterstock – 2

Durerea articulară este una dintre cele mai frecvente motive de suferință fi­zică. Potrivit esti­mă­rilor, jumătate din­tre adulți se plâng de dureri la genunchi, la șold sau la umăr. În ca­zul multora, durerile per­manente sunt provocate în special de artroză, de gută sau de bolile reumatice. Medicul de familie este de regulă primul la care apelăm în aseme­nea cazuri. Când medicamentele nu mai reușesc să ne atenueze simp­tomele, începem să dis­pe­răm. Însă chinul permanent poa­te fi evitat dacă specialiștii și cei afectați știu să folosească gama largă de tratamente pentru com­batere a durerii pe care ne-o pune la dispoziție medicina mo­dernă, care combină ingenios kinetoterapia și fiziote­ra­pia cu tehnicile pentru gestionarea dure­rii și me­todele ortopedice. An­trenamentul di­re­cționat întărește mușchii din jurul articulațiilor ten­sionate și ameliorează dure­rea.

Unele probleme ni le creăm singuri

Durerile articulare sunt o adevărată tortură. După durerile de cap și cele de spate, ele se nu­mără printre problemele cel mai frecvent întâl­nite în practica medicală: cu ele se confruntă aproape fiecare a doua persoană trecută de 45 de ani. Genunchi, șolduri, umeri – fie­care articu­lație este un mecanism extrem de complex, care tre­buie să reziste la sarcini mari. Iar cele mai frecvente boli ale arti­culațiilor sunt artrita, bolile reumatice și artroza. Ele duc la uzură și la dureri cauzate de infla­mație. Prin­tre cauzele cel mai des întâlnite se numără postura corpului și dis­punerea incorectă a gre­utății corporale. În loc să stăm cât mai drept, so­licitându-ne astfel cât mai puțin articulațiile și susținând regenerarea cartilajului, ne cocârjăm la birou, ne tolănim în fața televi­zorului sau stăm cocoșați, cu ochii pironiți la smartphone sau la tabletă. De res­tul se ocupă ki­logramele în plus și lipsa exer­cițiilor fizice. În ab­sența activității fi­zice, articu­lațiile nu sunt lubri­fiate corespun­zător. Cartilajul articular nu se poa­te regenera, devine fragil și își pierde funcția de protecție. Osul ajun­ge să se frece pe os. Iar asta pro­voacă durere.

Mișcați-vă articulațiile în mod regulat

Pentru a susține procesul de autovindecare a articulațiilor și cartilajelor, acestea ar trebui în mod regulat solicitate și puse în mișcare. Ideal este să faceți cu fiecare articulație toată gama posibilă de mișcări.

Ce ne dezvăluie durerile

Durerile au rostul lor: ele indică existența unei inflamații, a unei boli sau a unei vătămări. Ele ne determină să ne oprim din mers dacă facem bășici la picioare și să ținem brațul rupt nemișcat. Fac­torii declanșatori ai durerii acute sunt evidenți: degetul s-a prins în ușa dulapului ori ligamentul încrucișat s-a rupt când ne-am răsucit glezna. După ce corpul repară daunele, chinul dispare. Cel puțin, așa decurg lucrurile în mod normal. Dar ce se întâmplă dacă durerea persistă chiar și după trei luni, și nici măcar medicamentele pu­ternice nu produc vreo ameliorare? În asemenea cazuri, sistemul de avertizare, care în mod nor­mal e util, a scăpat de sub control, iar durerea a devenit cronică.

Ne concentrăm prea mult asupra durerii

Durerile cronice nu pot fi atribuite unei cauze organice. Ele sunt rezultatul unei interacțiuni fu­neste între anumite semnale fizice, procese neu­ro­nale și stări emoționale. Această combinație este motivul pentru care nicio terapie clasică nu ajută în astfel de cazuri. Pacienții trebuie să în­vețe să gestioneze durerea la nivel psihologic. Pe mulți îi ajută tehnicile de relaxare. Durerea poate fi ameliorată cu și ajutorul antrenamentului men­tal. Astfel ajungem să ne concentrăm din nou aten­­ția asupra altor lucruri, iar durerea se estompează.

Există o legătură între sensibilitatea la durere și emoții

Echilibrul mental influențează și percepția durerii: dacă ne simțim susținuți de partenerul nostru sau de familie, dacă suntem mulțumiți de viața și de locul nostru de muncă, atunci perce­pem durerea ca fiind mai puțin intensă. Durerea și emoția sunt procesate în aceeași parte a creierului, în sistemul limbic și, drept urmare, ele se influențează reciproc. Dacă nu ne merge bine sau nu ne simțim bine din punct de vedere emo­țional, putem percepe aceeași durere într-un mod mai intens. Cine se îngrijește de bunul mers al vieții sale sufletești poate constata în scurt timp o ameliorare a durerii.

Probleme la șold

Șoldul este una dintre cele mai solicitate articulații ale corpului. Capul femural, care are mărimea unei mandarine, se cuibărește perfect în cavitatea articulară a osului coxal, numită acetabul. Cele două formează împreună articulația șoldului. Grație acestei mari articu­lații sferice, suntem capabili să ne deplasăm în poziție verticală. Dacă nu este suprasolicitată, ea funcționează bine cât trăim. Însă greutatea excesivă și lipsa exercițiilor fizice favorizează uzura și ne pot afecta șoldurile. Primul semn al osteoartritei constă în durerea apărută în zona inghinală și care iradiază în partea frontală a coapsei.

Ortopezii și chirurgii specializați în trau­matologie fixează anual aproximativ 230.000 de șolduri artificiale. Protezarea de șold este una dintre cele mai comune proceduri. Nouă din ze­ce pacienți sunt atât de mulțumiți după ope­rație, în­cât li se întâmplă să uite de articulația lor arti­ficială. Este un lucru atestat de studii. Grație tehnicilor chirurgicale care menajează muscu­latura, a instrumentelor fine și a materialelor compatibile și durabile, procedura a început să poată fi folosită și în cazul pacienților mai tineri. Însă în pofida tuturor acestor succese, o decizie privind înlocuirea șoldului trebuie îndelung chibzuită. Ca orice intervenție chirurgicală, ea comportă riscuri. Cei care nu știu ce decizie să ia sunt sfătuiți de experți să obțină o a doua opi­nie de la un medic specializat în probleme articulare.

Articulații artificiale

Se fixează bine

Chirurgii preferă să fixeze proteza în arti­culație fără a apela la ciment. Sau o prind cu ci­ment, care e de fapt un fel de lipici special. O al­tă variantă este fixarea protezei cu ajutorul șuru­burilor.

O combinație bună

Capul protezei de șold poate fi din metal sau ceramică, iar coada protezei este din plastic, ceramică sau metal. Medicii combină cel mai adesea un cap ceramic cu o coadă din plastic.

Proteza e supusă uzurii

De îndată ce două materiale artificiale încep să se frece unele de altele, încep să se formeze particule minuscule. Ele se depun între metal și os, iar acesta începe să se descompună. Articu­lația artificială slăbește, astfel încât devine necesară înlocuirea ei.   

Protezarea șoldului se numără printre cele mai de succes intervenții – dar chiar și în aceste con­diții, o decizie în acest sens trebuie luată numai după ce am chibzuit îndelung.

Probleme la genunchi

• Operația nu se im­pu­ne în toate cazurile •

Genunchiul este cea mai mare și mai pu­ternică articulație a corpului. Com­­binația de articulație femuro-patelară și tibio-femurală ne permite să-l întindem, să-l îndoim și să-l rotim. Genunchiul amortizează de-a lun­gul fie­cărei zile câteva tone de greutate. În mod normal, nu e nicio problemă. Dar când lucrăm la calcu­lator sau la birou, uităm adesea să ne îngrijim de articulațiile genun­chilor. Pen­tru a rămâne sănă­toase, ele au nevoie de exer­ciții fizice. În caz con­trar, nu sunt su­ficient lu­brifiate. Iar carti­lajul cu rol de amortizare își pier­de funcția de protecție. Pri­mele semne de uzură pot să apară la o vârstă fragedă, iar mai târziu, ele pot degenera ade­sea într-o ar­troză du­reroasă.

E utilă artroscopia?

Artroza a fost tratată timp de mulți ani cu aju­torul artroscopiei, care poate să implice ve­ri­fi­carea și curățarea zonei afectate. Adeseori, nu obținem mai multe avantaje în urma proce­durii pe cât am face-o cu ajutorul analgezicelor și ki­netoterapiei. Cu toate acestea, în anumite cazuri speciale, această intervenție chiar se im­pune. Obs­tacolele mecanice precum fragmen­tele de cartilaj sau părțile rupte de menisc tre­buie înde­părtate, pentru că, în caz contrar, se produc alte leziuni.

Se estimează că medicii fac de circa 400.000 de ori pe an asemenea in­cizii la nivelul genun­chilor. Proce­dura este adesea efec­tuată în urma producerii unor leziuni acute, pre­cum rupturile de menisc și leziunile de ligamente încrucișate, care sunt adesea rezultatul mișcă­rilor articu­lare rapide și bruște, ca cele efectuate în fotbal sau handbal. Dar chiar și în astfel de cazuri, operația nu este obligatorie. „În funcție de tipul leziunii și al simptomelor, pacienții pot să aștepte și să vadă dacă nu cumva ajung să se simtă mai bine și fără o intervenție chirugicală”, spun me­dicii.

Ce ajută

• Căldura și frigul, analgezicele și kinetoterapia – terapiile în­soțitoare pentru problemele articulare sunt pe cât de nume­roase, pe atât de eficiente •

Compresele și împachetările reci amelio­rează in­fla­ma­ția acută. Ulterior ne ajută și căl­dura dega­jată de fango, un nămol mi­neral de ori­gine vul­ca­nică sau ve­getal-mi­nerală, ultra­­sunetele și lu­mina ro­șie. Cal­man­tele, precum antiin­fla­matoarele nesteroi­diene (AINS), între care se numără și aspirina, ameliorează durerea și inflamația. Ele nu reprezintă însă o terapie de lungă du­rată, deoarece atacă mucoasa gastrică. Rezul­tatele studiilor privind injecțiile cu acid hia­luronic lichid sunt contradictorii. Merită totuși o încercare, atunci când alte terapii nu dau re­zultatele scontate. La rândul ei, kine­to­terapia ajută la dezvoltarea masei musculare și la ameliorarea durerilor articulare. Conti­nuați să faceți exercițiile și acasă, pe cont propriu!

Artroscopia la nivelul genunchiului este con­troversată. Ea poate fi însă utilă în cazul unor probleme mecanice, precum ruptura de menisc.

Ideal e să acționăm preventiv

Cel mai bine este să ne asigu­răm că du­rerile articulare nu ajung să își facă apariția. Putem face acest lucru acordând atenție câtorva lucruri care țin de viața de zi cu zi.

* Evitați să ajungeți supraponderali. Ki­lo­gramele în plus sunt extrem de dău­nătoa­re pentru articulații, din cauza solicitării suplimen­tare la care le expun și pentru că celulele adipocite (de grăsime) produc hormoni tisulari, care promo­vează infla­mația în cartilaj.

* Faceți multă mișcare. Când suntem activi, se formează mai mult lichid sinovial, care lubri­fiază cartilajul și distribuie nutrienții în arti­culație. Altfel, cartilajul își pierde din umiditate, devine aspru și friabil. Consecințele constau în uzura sesizabilă a articulației și în apariția durerii.

* Preventiv, faceți kinetoterapie. Antrenamentul direcționat întărește mușchii, astfel încât articulațiile afectate nu mai au de dus o povară la fel de mare.

Ce putem face noi înșine pentru articulațiile noastre

Ventuze

Presiunea negativă din paharul ventuzei stimulează circulația san­guină și drenajul limfatic, iar metabolismul se îmbunătățește. Procedura este deosebit de eficientă în cazul tensiunii musculare și con­tracturii.

Lipitori

Saliva lipitorilor conține peste 30 de substanțe cu efect analgezic, antiinflamator și anticoagulant. Pro­cedura este deosebit de eficientă în cazul ar­ticulațiilor mici, precum degetele de la pi­cioare.

Qigong

Este un stil de gimnastică chine­zească care combină exercițiile de respirație, mișcarea și meditația, armonizează și stabilizează echilibrul energetic al organis­mului.

Postul terapeutic

Când ne este foame, organismul eliberează mai puține substanțe mesager inflamatorii, cum ar fi interleukinele. O zi de post pe săptămână, doar cu lichide, este ideală. În plus, renunțând la grăsimile animale, evităm și acidul arahidonic, care favorizează inflamația.

Cu ce putem înlocui medicamentele?

Mișcare

Durerile sunt adesea rezultatul tensiunii musculare și al blocajelor articulare. Ele se ameliorează atunci când lucrăm activ la întărirea musculaturii. De aceea, este reco­mandabil să facem de cel puțin trei ori pe săp­tămână un antrenament moderat, cu o durată de minimum o jumătate de oră.

Căldură

Ea dilată vasele de sânge, stimulează cir­culația sanguină și reduce tensiunea dureroasă în mușchi. În cazul durerilor care nu au fost provocate de inflamații, sunt reco­man­date compresele cu fango și nămol, pre­cum și o baie caldă sau o vizită la saună.

Masaje

Folosindu-se de anumite tehnici speciale, maseurii aplică stimuli mecanici pe piele, hi­poderm, mușchi și ten­doane. Aceștia    stimu­lează circulația sângelui și relaxează mușchii.

Acupunctura   

Acele generează sti­muli care au un efect po­zitiv asupra per­cep­ției du­rerii. En­dorfinele blochează căile durerii, ast­fel încât aceasta nu mai ajunge la creier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian