Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru: LIDIA G. – Brașov, F. AS nr. 1571: „Am dureri îngrozitoare din cauza ciocurilor de pe coloană”

Dr. MIRCEA PEIA – specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Osteofitele se mai numesc pinteni ososi, cio­curi osoase sau ciocuri de papagal și sunt excres­cențe osoase care se dezvoltă cel mai ade­sea în apropierea arti­cu­la­țiilor. A­ceas­tă boală se dezvoltă mai ales după 60 de ani și face ca articulațiile să fie dureroase și rigide, dar un stil de viață sănătos poate întârzia simp­to­mele, mai ales dacă se urmează și un tratament medicamentos, kineto­te­­ra­pie sau in­tervenții chirurgicale (dvs. nu luați în calcul inter­venția chi­rurgicală). Osteofitele se dezvoltă mai ales în preajma articu­la­țiilor de la nivelul picioa­relor, ge­nun­chilor sau coloanei vertebrale. Ele se dezvolta în timp și, în cele mai multe ca­zuri, nu prezintă simptome. Cio­curile care apar la nivelul coloanei sunt consecința spondilozei sau spon­dilitei an­chi­lozante, care dete­riorează verte­bre­le în jurul acestor proliferări osoase. Cele mai frec­ven­te cauze ale apariției osteofitelor sunt:

– Diateza genetică (pre­dis­poziția ereditară), vârsta, tra­u­ma­tismele, le­zi­unile sau ac­ci­dentele suferite la nivelul coloanei, greu­tatea corpo­rală cres­cută, poziția inco­rectă, care poa­te duce la de­clan­șarea scoliozei, iar în timp, la for­marea osteofitelor. Tot la acest capitol putem menționa și ano­maliile scheletice conge­ni­tale. Os­teo­fitele coloanei vertebrale pot în­gus­ta spațiul prin care trece mădu­va spi­na­lă și se ajunge la afectarea rădăcinilor ner­voase, provo­când du­reri, slăbiciune și pa­restezie (amorțeală) la nivelul brațelor sau al picioarelor. Trecând peste metodele de diagnosti­ca­re a osteo­fi­telor, amintesc doar că pe lângă ce­lelalte examinări se efectueză testele imagistice, raze X, scanari CT și RMN, pentru a identifica liga­mentele sau tendoa­nele deteriorate.

Opțiuni de tratament

– Administrarea de analgezice (antiinfla­ma­toare nesteroidiene).

– Reducerea greutății corporale.

– Exerciții de fizioterapie.

– Aplicarea de gheață, pentru ameliorarea du­rerilor și inflamațiilor.

– Odihnă.

– Terapie combinată.

În cazul terapiei combinate, tratamentul este foarte important și presupune recuperarea medi­cală. În cazul osteofitelor, presupune mai multe proceduri: electroterapie, laserterapie, kinetotera­pie, masaj medical. Procedurile sunt personalizate în funcție de severitatea afecțiunii și de starea de sănătate a pacientului.

Dieta persoanelor care prezintă osteofite tre­buie să conțină pește, carne de pasăre, lapte cu conținut scăzut de grăsimi, nuci, migdale.

Nu există nicio modalitate de a nu dezvolta os­te­ofite, însă, șansele formării acestora se pot re­duce, dacă se urmează un stil de viață sănătos, miș­care zilnică, menținerea unei greutăți normale, menținerea unei posturi corecte, prevenirea leziu­nilor vertebrale. În cazul în care chirurgia nu se efectuează (precum doriți dvs.), se merge pe kine­toterapie sau tratament medicamentos.

Din punct de vedere al medicinei naturiste, vă recomand două tipuri de unguente (le-am folosit și eu, de curând): Depantene și Remidor.

Aceste două remedii au proprietăți analgezice și antiinflamatoare, iar în timp (3-6 luni) pot determina resorbția sărurilor de calciu din care sunt formate aceste proliferări osoase.

Pentru lămuriri suplimentare, contactați-mă telefonic! Să auzim numai de bine!

„Soția mea are Parkinson” (Răspuns pentru MARTIN G., F. AS nr. 1573)

Deoarece o expunere complexă a bolii Par­kin­son ar necesita foarte mult spațiu redacțional, de data asta voi trece direct la remediile naturiste de gestionare a bolii Parkinson, fără a avea pretenția că următorul tratament este și cel mai potivit soției dvs. În principiu, un astfel de tratament ar include:

– Brebenel, Laur și Măselariță, pe cale internă, de la 0,3 la 0,5 g pe zi.

– Infuzie de Busuioc (conține 4 tipuri de sub­stanțe cu efecte indirecte asupra funcțiilor ner­voase, având structuri asemănătoare dopaminei). Extractul de Busuioc are efecte rapide și puternice asupra funcțiilor psihice. Nu specificați ce medi­ca­ție v-a fost prescrisă de medicul neurolog, așa că las pe seama dânsului calea de tratament cla­sic specifică acestui caz.

– Cebraoptim – 3×1 capsule pe zi, înainte de mesele principale.

Pentru paralizia mâinii, folosiți oțetul de Roz­ma­rin. Se fac fricțiuni ale zonei afectate. Același lucru se poate realiza cu ulei esențial de Cimbru. Vă ga­ran­tez că rezultatele sunt pes­te așteptări de bune.

Extractul de semințe de Mu­cuna se folosește pe cale largă în medicina ayurvedică, pentru ame­liorarea bolii Par­kin­son, având efecte neuro-pro­tectoare și antidebilitante. Se­mințele sunt princi­pala par­te a mu­cu­nii și sunt con­sumate sub formă de pudră. Mucuna este una dintre cele mai mari surse naturale ale aminoa­ci­dului Levodopa, un com­pus cunos­cut pentru a îm­bu­nătăți starea de spirit și este adesea ingerat ca un su­pliment natural ce ajută îm­potriva depresiei și anxie­tății, deoarece sti­mu­lează pro­duc­ția de dopamină din creier, fiind foarte util pentru toate persoanele care au tulburări nervoase și tulburări de an­xietate, care pot du­ce la boli neuro­dege­ne­ra­tibe seve­re sau la capacități cognitive reduse.

Din tratamentul naturist nu poate lipsi Com­plexul vitaminic B și Ome­ga 3.

Totodată, se pot lua remedii com­plexe, din punct de vedere terapeu­tic: L-fenil­ala­ni­na 500 mg, Le­citina – 1200 mg, acid alfa-lipoic, resveratrol, ashwa­ganda, GABA, coen­zima Q 10, L-carnitina 500 mg, Pterosibene 50 mg.

Este foarte dificil să recomanzi un tratament pentru boala Parkinson, fără a avea în prealabil o discuție cu dvs. De aceea, vă rog să mă contactați telefonic pentru stabilirea unor remedii țintite pe cazul soției dvs.! Să auzim numai de bine!

Dr. LUCICA SIMA – Cabinetul de Medicină Complementară Imunyze, Bucureşti, tel.: 0722/85.12.77, 0314/21.09.23, e-mail: [email protected]    www.imunyze.me

„Mă chinuie o unghie încarnată” (Răspuns pentru VICTOR, F. AS nr. 1580)

Unghiile încarnate apar atât la bărbați, cât și la femei. Acestea pot fi mai frecvente la persoanele că­rora le transpiră mai des pi­cioa­rele, cum ar fi ado­lescenții. Per­soa­nele în vârstă pot prezenta un risc mai mare de a se confrunta cu această problemă, de­oarece un­ghi­i­le de la picioare se îngroașă odată cu înaintarea în vârstă.

În cadrul laboratorului nostru, am    dezvoltat produse naturale din gama Imunyze, ce conţin Imu­noglobulina Y, cu specifici­ta­te faţă de o paletă largă de agenţi pa­to­geni. Produsele din gama Imunyze se caracteri­zea­ză prin ac­ti­vitate antimicrobiană, anti­in­­flamatoare și imunomodula­toare, fiind de mare ajutor în astfel de afecțiuni locale cutanate. Pentru a beneficia de un protocol terapeutic cu aceste produse, contactaţi medicul terapeut din cadrul Ca­binetului de Medi­ci­nă Com­plementară Imunyze. Multă sănătate!

Farm. spec. PAUL TISMAȘ – tel. 0745/13.75.37, e-mail: [email protected]

„Sufăr de sterilitate gr. II” (Răspuns pentru LAURA T., F. AS nr. 1573)                         

Problema e tare complicată, chiar imposibil de rezolvat pentru oameni! Dar ce este imposibil la oa­meni este cu totul posibil la Dum­ne­zeu! Dar nu dumnezeul acela de care îți aduci aminte de 2 ori pe an: de Paște și de Crăciun, ci Dumnezeul din Biblie, Cartea Sfântă ce trebuie citită zilnic, iar după ce citești câteva ca­pitole în fiecare zi, începând cu pri­ma pagină a Scripturii și terminând cu ultima ei pagină, te pui pe genunchi, cel puțin o dată pe zi, și-L rogi pe Marele Creator să-ți dă­ru­ias­că măcar un copil! În paralel, poți să practici „pos­tul de 24 de ore”, cât mai des cu putință. Acest post de 24 de ore implică să mănânci o singură dată pe zi, fie dimineața, fie la prânz (niciodată sea­ra!). Lec­turarea zilnică a Bibliei, postul și ru­gă­ciunea, prac­ticarea unei vieți evlavioase după prin­cipiile Bi­bliei, sunt cele mai recomandate și mai eficiente arme ale unui creștin în lupta cu vi­ci­situdinile vieții. În intervalul de 24 de ore dintre cele 2 mese nu mân­cați, doar beți apă plată sau ceai de plante neîn­dul­cit, fără restricții. Hrana trebuie să fie prepon­de­rent vegetariană, cu multe legume și fructe proas­pe­te, neprelucrate termic, hra­nă din care trebuie scoa­să definitiv carnea de porc și derivatele, iar res­tul proteinelor și grăsi­milor de origine animală tre­buie restricționate la 1-2 ori pe lună. De aseme­nea, trebuiesc eliminate toate obiceiurile vicioase pre­cum: fumat, alcool (inclusiv bere), cafea, bău­turi car­bogazoase dulci și colorate (coca-cola, pep­si-cola etc.), statul la televizor sau la calculator pâ­nă noaptea târziu. Același regim de viață și de ali­men­tație este obli­gatoriu și pentru partenerul de viață. Experi­mentați cu credință și perseverență acest stil de viață și n-o să regretați. Aștept să mă invitați la botezul prun­cului, dacă sunteți ortodocși, sau la bi­ne­cuvântarea lui, dacă sunteți neoprotes­tanți. Ar fi bine să folo­siți și ceai de Chaga (ciu­per­că de mes­teacăn) care restabilește funcțiile or­ga­nelor de reproducere și/sau vindecă aceste organe dacă sunt deteriorate din varii motive. Ceaiul se bea câte o cană zilnic dimi­nea­ța, înainte de micul dejun. Dacă nu găsiți acest ceai pe piață, contactați-mă.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian