Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Marele violonist Șerban Lupu ne-a părăsit

Foto: Agerpres

A fost mare muzician și mare prieten al re­vistei „Formula AS”. Îi datorăm unul dintre ce­le mai fru­moa­se momente ale existenței noas­tre. Prezența la un concert de Crăciun, când a cântat magistral, ală­turi de un ceteraș maramu­re­șan, Ionu lu’ Grigore, poreclit Paganini. Ge­niul trecut prin academii, ală­turi de geniul mu­zicii populare. Un concert spontan, care a ridi­cat au­ditoriul în picioare. O amintire care lumi­nează continuu, de aproape 30 de ani. Iar acum, ma­re­le Șerban Lupu a murit, în urma unei grele sufe­­rințe. Avea 71 de ani și era profesor la Uni­ver­sitatea din Springfield, Illinois. S-a născut în Brașov, în 1952, a urmat cursurile Universi­tății Naționale de Muzică, și-a conti­nu­at stu­diile la Londra, perfecțio­nându-se la pres­ti­gi­oa­sa Guild­­hall School of Music, cu marii vio­loniști Yehudi Menuhin, Nathan Mil­stein și Sandor Vegh. Laureat al unor importante con­cursuri, precum „Jacques Thibaud” de la Paris, sau „Carl Flesch” de la Londra, a concertat pe cele mai mari scene muzicale ale lumii, precum Carnegie Hall sau Wigmore Hall. Dar marea pasiune a vieții lui a fost muzica lui George Enes­cu, pe care a pro­movat-o neobosit. În mai, 2002, i s-a acordat presti­giosul premiu ame­rican „Arnold Beckman”. Dis­tinc­ții și premii i-au fost acordate și în România: ti­tlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Mu­zică „G. Dima” din Cluj, și titlul de Comandor al Ordinului Na­țio­nal „Serviciul Credin­cios”, care i-a fost decernat în anul 2004. În anul 2011, a devenit Pro­fe­sor Emerit al Universității din Springfield, unde a func­ționat un sfert de veac. Tot atunci a realizat un set de 6 vo­lume, ale operelor necu­nos­cute ale lui George Enes­cu. Seria de premii menționată mai sus este con­ti­nuată în spațiul european: „Vienna Interna­tio­nal”, „Jacques Thibaud” din Paris, „Carl Flesch”, Marea Britanie. A con­cer­tat mult și în Gstaad Festival (Elveția), Al­de­burgh Festival, Royal Festival Hall, Queen Eli­sabeth Hall, St. John”s Smith Square (Anglia). Dispărut din cauza unei boli grele, la o vârstă de mare forță pentru un artist, violonistul Șerban Lupu lasă un mare gol în urma sa. Și regretul enorm al celor care l-au ascultat cântând la Concertul de Crăciun al revistei „Formula AS” alături de „Paganini din Maramureș”. Dumne­zeu are în rai doi „ceterași” de geniu. Să umple nesfâr­și­rea albastră cu muzica lor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian