Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Am dureri mari de picioare” (Răspuns pentru SERGIU – Bacău)

Foto: Shutterstock

Faceți masaje cu ulei de Sunătoare și ulei de Coada-șo­ricelului, în părți egale.

* Intern: ceai de Măceșe, Pă­pă­die (frunze).

* Masaj cu unguent de Gălbenele, Tătăneasă, ulei cam­forat, Lioton gel, Castan săl­batic, Sti­muven gel.

* Beți ceai de Ciu­bo­țica-cucului, Traista-ciobanului și Coada-ca­lu­lui.

* Faceți baie caldă (37°C) timp de 10 minute cu un pumn de sare mare de bucătărie. Apoi faceți o frecție cu suc de lămâie. Du­rerile de picioare pot avea diverse ca­uze: osteoporoză, go­nartroză, ar­troză, artrită, chiar ar­te­rită, in­su­ficiență ve­noasă. În orice caz, tra­tamentul naturist vă folo­seș­te, ori­ce ați avea. Vă doresc multă sănătate!

SOFIA – București

„Doresc un tratament naturist pentru hernie hiatală” (Răspuns pentru E.B. – București)

Hernia hiatală produce un reflux de acid gas­tric în esofag până în cavitatea bucală, mai ales când bolnavul stă aplecat. * Vă recomand, așadar, să nu mai con­duceți autoturismul, în special pe distanțe lungi și, dacă sunteți șofer, odată cu înaintarea în vârstă să renunțați de­finitiv la această activitate. Gazele rezultate din ar­de­rile pro­du­se în timpul șofatului sunt foarte toxice pentru cei care au un astfel de diagnostic. Ați putea să declanșați com­pli­cații severe pentru alte organe, chiar în timp ce conduceți mașina. În plus, poziția din tim­pul șofatului avantajează pro­vo­carea crizelor, chiar dacă vă ur­cați ne­mân­cat la volan. * În cartea Dr. Stephen T. Chang, in­ti­tu­lată „Sis­temul complet de autovin­de­care”, citiți „Exer­ci­țiul plexului so­­lar”, reco­mandat pentru toate bo­­lile ab­do­mi­nale. Prac­ticând acest exer­cițiu, durerile vor scădea, iar cri­zele se vor rări. * Mâncați în liniște (evitați cer­tu­rile și gri­jile), mes­tecați bine alimentele și luați trei mese prin­ci­pale și două gustări    zilnic. Nu mai mân­cați nimic cu două ore înainte de a vă culca. Evitați hainele strâmte, care v-ar putea produce dis­func­ții ex­ter­ne la nivelul stomacului. * Nu ați spe­cificat dacă este vor­ba despre o hernie hiatală con­genitală sau despre o hernie hia­tală dobân­dită (care apare la vârsta mijlo­cie, ca urmare a slăbirii și lăr­girii hiatului eso­fagian), gli­san­tă sau paraeso­fagiană. Aces­tea din ur­mă se declanșează și ca urmare a pre­siunii ab­do­mi­nale și tensiunii extrem de mari, care se creează în mo­mentul pro­­­vocării crizelor. Multe crize și dureri sunt rezultatul propriei gân­diri. Gândurile au puterea magnetică de a atrage ceea ce este asemă­nător lor. Ca viața fizică să fie armo­nioasă, trebuie ca via­ța mintală să fie bine orga­nizată. O bucurie nobilă îți tri­mite un flux de viață și de vin­decare, iute ca un ful­ger, până în cele mai înde­părtate celule, în timp ce o emo­ție negativă, un gând rău și hain, un blestem gândit sau spus cuiva trimit otravă în miliardele de celule ale tru­pului. Poți bea orice combinație binecuvân­tată de ceaiuri din lume. Efectul va fi nul. Unele or­gane sunt su­puse mai mult decât altele influen­ței unora sau altora dintre otră­vu­rile mintale. Sunt persoane care în câteva minute își otră­vesc așa de mult organismul, încât timp de câteva zile tot corpul lor este bolnav. Când spiritul este tulburat de noi în­șine, se produce un defect în hrana țe­suturilor, de­oarece nu este posibil un echilibru per­fect, când în­­tr-un punct al organismului este dizarmonie. Când su­fletul este încărcat de gelozie, de mânie sau de ură pen­tru ci­neva sau ceva, sucul gastric este secretat în condiții ne­po­­­tri­vi­te, este de calitate inferioară, nu mai are pro­por­țiile chi­mi­ce normale și adeseori conține chiar o ade­vă­­rată otra­vă. Așa­dar, cât de mare este puterea unui gând asupra func­­țiilor organice? Stimate domn, dacă vreți să aveți o atitudine victorioasă împotriva bo­lii, tre­buie să în­lăturați orice gând de gelozie, de ură sau de răz­bu­nare, să re­nunțați la blesteme, ră­utăți sau farmece și vrăji în­drep­tate asupra vreunui om, iar dacă le-ați făcut, ați în­vățat sau plătit pe cineva să le facă vreo­da­tă, opri­ți-vă și căiți-vă până veți închide ochii. Întoarceți-vă la cre­­din­ță, căci ea este legătura care unește conștiin­ța cu sub­con­știentul. Viața noastră este măreață sau inutilă – du­­pă cât de adâncă, de tare sau de slabă ne este cre­dința.

dr. pens. A. CHIRIAC – Iași

„Am dureri permanente de cap” (Răspuns pentru GABRIELA – Brăila)

Stimată doamnă, pentru a vă alina suferința per­ma­nentă vă recomand următoarele: * Puneți o cataplasmă rece cu argilă (1,5 cm grosime) pe frunte și pe ceafă. Se fo­losește o lingură de apă curată în care se adaugă o lin­gură de oțet de mere. Cu acest amestec înmuiați argila. * Faceți un trata­ment intern cu argilă astfel: seara, în­tr-un pahar cu ceai puneți o linguriță de argilă, agitați li­chi­dul și-l lăsați în pahar până dimineața. Cu o ju­mătate de oră înainte de micul dejun, amestecați ceaiul cu un bețișor de lemn și beți-l! Zațul rămas se arun­că. Puneți alt ceai și altă linguriță de argilă pentru la amiază și tot așa pen­tru seara. * Faceți aromoterapie cu uleiuri ete­rice de La­vandă, Mentă sau Rozmarin. Pu­teți pune și com­prese reci pe frunte, pe tâmple sau pe ceafă cu unul din aceste ule­iuri (2-3 pi­că­turi, în puțină apă). * În timpul tra­­ta­men­tului trebuie să beți ceai din plante: Ciuboțica-cu­cu­lui, Roz­ma­rin, Floarea-soa­relui, Urzică, Cim­bru, Va­le­riană. Vă doresc sănătate!

ELENA – Roman

„Cum pot scăpa de o verucă seboreică?” (Răspuns pentru RALUCA – Arad)

Vă recomand un tratament na­turist care sigur vă poate aju­ta. Se folosește propolis brut, care se pune direct pe veruci, peste care se aplică un plasture. Se va pune sea­ră de seară. Vin­decarea se obține după o lună de zile. Se poate folosi și albu­șul de ou, umectând ve­rucile ziua și noap­tea. După aplicare, se lasă albușul să se usuce. Al­bușul de ou uscat le sufocă și astfel dispar foarte ușor. Vă doresc multă sănătate!

GEORGE – Fălticeni

„Am un chist pe rinichi” (Răspuns pentru S. CARPATIN – Curtea de Argeș)

Referitor la suferința dvs., vă informez că soțul meu a avut același diagnostic și s-a tratat naturist, așa cum solicitați și dvs., cu infuzie de Păducel (se găsește la Plafar), 2 l pe zi (1 linguriță la o cană de apă). Soțul meu nu mai are nimic, e sănătos. Leacul a fost luat din revista „For­mula AS”.

FLORICA M. – București

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian