Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Fiul meu are o deformare a sternului”

Foto: Shutterstock

Am un copil de 14 ani care la un an și cinci luni a făcut o pneumonie gravă la ambii plămâni (a fost îm­pins în joacă de un alt copil în bazinul unei fântâni ar­teziene într-o zi friguroasă). A rămas de atunci cu o sen­si­bilitate mare la plă­mâni. Acum am depistat o defor­mare a sternului, prin adâncirea lui în interior: torace în­fundat sau stern în carenă. Ca estetică este deza­greabil, dar grav este că poate crea disfuncții la nivelul plămânilor și al inimii, prin îngustarea cutiei to­racice. Eu cred că este un dezechilibru energetic cauzat de proasta funcționare a plămânilor, un vid energetic ce a permis deformarea osului. Vă rog, dacă există cineva care s-a confruntat cu o situație similară, să facă publi­că experiența sa, în ajutorul altor copii care au aceleași pro­ble­me. În prezent, face kinetoterapie de șapte luni. Nu vreau să intervin chirurgical, știu că este o so­lu­ție, dar o consider extremă. Oare acupunctura este uti­lă? Exis­tă un specialist recu­noscut, cu rezultate nota­bile? Multă sănătate pen­tru toți cei din jurul nos­tru și gânduri bune.

CLAUDIA – Focșani

„Nepoțica mea are un sindrom inflamator intens”

Am o nepoțică de 3 ani, care, pe fondul imu­nității scăzute, răcește foarte des. Nu cred că a fost vreo lună din viața ei în care să nu fi luat anti­bio­tice. Ultima dată a fost in­ternată cu diag­nos­ticul otită bi­laterală. La inves­tigații s-a sta­bilit pre­zența unui sindrom infla­mator intens, care nu a cedat nici după tratament cu antibio­tice. Ni s-a spus că fetița are deficit imu­nitar și trebuie să-i facem perio­dic ga­maglobulină in­trave­nos. Ne pu­teți ajuta cu un sfat, un trata­ment care să-i întă­rească imu­nitatea? Cu mul­­țumiri,

MARIA – Bacău

„Am infecție urinară severă cu bacteria Proteus”

În martie 2021, în urma unei intervenții chirurgi­cale urologice, mi s-a depistat la urocultură o in­fecție uri­nară severă cu bacteria Pro­teus, infecție care-mi pro­voa­că mari tulburări. Am urmat trata­ment cu anti­biotice timp de 5 luni, dar fără nici un rezultat. Din au­gust, am urmat tratament na­turist, dar în urma anali­zei efec­tuate s-a cons­tatat că bac­teria persistă. Sunt pen­sionar, veteran de război, și apelez la omenia ci­ti­torilor dvs., pe care îi rog să-mi recomande un trata­ment natu­rist eficient care să mă scape de acest necaz. Cu mult respect,

DOREL – Iași

„Caut tratament pentru bronhopneumonie obstructivă”

Vă scriu pentru că știu că tot timpul aveți articole medicale de mare folos. Mă confrunt cu o situație în care se găsește fratele meu (34 ani) de mai bine de 10 luni. Ultimele analize relevă faptul că ar avea pneu­monie interstițială limfo­citară, care se pare că a evo­luat în BPOC (bron­ho­­pneu­mopatie cro­nică obstruc­tivă). BPOC re­pre­zintă un grup de boli cronice (care au evo­lu­ție pe termen lung) irever­si­bile și care de­termină dis­p­nee (difi­cul­tatea res­pi­ra­ției, gâfâ­ia­lă), pentru că ae­rul nu este expirat cores­pun­­zător din plă­­­mâni. În timp, bron­ho­pne­u­mo­patia obs­truc­ti­vă cro­nică se a­gra­vează și poa­te duce la afec­tare cardiacă și moarte.

Dacă dețineți infor­mații de-ale doc­torilor specialiști, trata­mente clasice și/sau ho­meopate care au avut rezultate, să-mi trans­­miteți și mie aceste informații. Mulțumesc mult,

MIHAI – Hunedoara

„Cum pot să mă vindec de Basedow Graves?”

Am 25 de ani, sunt căsătorită și am o fetiță de un an și 6 luni. În urmă cu nouă luni mi s-a de­clanșat boala Basedow Graves (mi-au ieșit ochii din orbite). Două luni m-am tratat la un medic endocrinolog din Constanța, însă fără nici un rezultat. M-am hotărât să merg la București. Aici am urmat un alt tratament, dar fără nici un rezultat. S-a constatat că boala s-a de­clanșat la naș­terea fetiței, de­oa­rece nu tre­buia să nasc normal, trebu­ia să mi se facă cezariană. Acum, de apro­ximativ două luni și jumătate, nu mai urmez nici un tra­tament. M-am hotărât să vă scriu pentru a mă în­druma spre un remediu natu­rist. Vă mulțumesc!

MIRELA – Constanța

„Am glaucom cu tensiune intraoculară normală”

Apelez la dvs. cu rugămintea de a mă ajuta într-o problemă gra­vă de sănătate. Am 62 de ani și, în urma unui control oftal­mo­logic aprofundat (inclusiv câmp vizual) am fost diagnos­ticată cu atrofie parțială de nerv optic și glaucom cu unghi deschis (cu tensiunea intra­oculară normală – 12 și 15mm/Hg). Medicul oftal­molog mi-a spus că nu pot face tra­ta­mentul clasic pentru glau­com (cu acele picături care reduc tensiunea intra­ocu­lară) pentru că – logic – nu ar avea sens.

Mă adresez cititorilor revistei și specialiștilor dvs. cu rugămintea de a-mi indica un tratament natu­rist sau orice alte recomandări care ar putea să încetinească evo­luția glauco­mului, pentru că vin­decare nu există…

ILEANA – Râmnicu-Vâlcea

„Ajutați-mi băiatul care are metastaze la ficat!”

Dragi cititori, fiul meu, în vârstă de 54 de ani, este în spital, grav bolnav. A fost șofer pe TIR ani buni, în străinătate. Dintr-odată a în­ceput să se vaite că îl doare stomacul. I se dădea câte o pastilă, durerile îl mai lăsau, dar – după o vreme – reveneau cu violență. A fost diagnos­ticat cu metastaze la ficat, care i-au cuprins și stomacul. Ce e de făcut? Cine ne poate da un sfat, un remediu care să îi aline suferința? Am mai avut un fiu care mi-a murit la 37 de ani. Sunt dispe­rată! Vă rog din suflet să mă ajutați!

MARIA T. – București

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian