Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Câinele de sub nuc

Foto: Shutterstock

Când treci pe lângă un nuc și auzi un foșnet urmat de o pocnitură înfundată, e un semn sigur că toamna nu mai umblă cu ocolișuri. Gata! Nucile cad sin­gu­re pe pământ! Sunt zilele în care, în plimbările mele, ajung obli­gatoriu la brutăria satului și, cu o pâine caldă sub braț, mă abat pe la regele nucilor din Provița. Re­ge? Desigur, cu o așa coroană ne­maivăzută, te face să te înclini, tu, ființă neînsemnată, la poalele „ma­jestății” sale.

La rădăcină, prin iarba de acum pălită de bruma groasă, gă­sesc, prin milă regească, în gă­oace verzi, protectoare, câteva nuci. Le culeg, mulțumind pentru ge­nerozitate, și mă grăbesc, încă de la fața locului, să scot miezul și, adăugând pâinea caldă, să fac de­liciul unui mic dejun împărătesc.

Dar într-o zi am avut o sur­priză. Preocupat să scotocesc pe sub frunze, era gata-gata să dau peste un paznic de circumstanță. În­tins în iarbă, atras de moli­ciu­nea locului, dormita un ditamai dulău ciobănesc. M-a privit cu în­țelegere, fără urmă de agresi­vi­tate. L-am răsplătit cu un coltuc de pâine. Demn, nu s-a atins de el. Îndepărtându-mă, am privit pes­­te umăr. Înfuleca cu spor.

Bogată în culori, parfumuri, forme și multe, multe făgăduințe, toamna îmi încarcă sufletul de culori care țin până după Cră­ciun. Așa că zilele mi le trec în­tr-o dul­ce beție, și nici nu-mi mai amin­tesc în care din ele m-am trezit pe o ulicioară podită cu piatră ma­re de râu, ce se să­vâr­șea, ur­când tih­­nit, într-un ochi în­cercănat de pă­dure.

Căutam să stră­bat tunelul verde-auriu cu gândul dus la murele răsplă­ti­toa­re din luminiș. Eroare gravă! Prin­tre țambrele gar­du­lui dă năvală spre mi­ne (străin ce tul­bură tihna după-amie­zii din mar­gine de sat) o oaste de strașnici păzitori. În frunte, un Cerber ce domină, prin sta­tură și sonoritate, restul cetei canine. Orice spe­ran­ță de re­tra­gere fiin­du-mi tăiată, mă lipesc de os­tre­țe, cu speranța apa­riției, la auzul hăr­mălaiei, a unui creș­tin-gos­po­dar izbăvitor. Ni­mic. Primejdia se apropie și nu­măr cu groază cli­pele până când bă­trânii mei blugi, sub colții as­cu­țiți, vor fi ia­răși la modă.

Dar, orice s-ar zice, minuni există! Când întâlnirea de „gra­dul III” părea iminentă, câinele con­ducător s-a oprit brusc. Valul din spate a sto­pat, și el, ne­du­me­rit. Ochii fioroși s-au preschim­bat în­tr-o clipă în jucăuși. Coada țea­pănă, de atac, a început să se miș­­te prietenoasă. Fisa mea a că­zut mai greu. Și când, în sfârșit, de­clicul s-a pro­dus, am re­cu­noscut în temutul comandant pe du­lăul de sub regele nucilor. El nu mă uitase, eu, ce să zic, cu bă­trânețea!

Văzând că suntem vechi cunoștințe, ceilalți păzitori și-au adus aminte că au niște treburi urgente de rezolvat și au dispărut pe sub gard. Gazda mea m-a în­soțit, curtenitor, vorbind de una-alta, până la capătul uliței.

N-am avut nimic cu ce să-i răs­plătesc bună­ta­tea, i-am mul­țu­mit scărpinându-l între urechi. L-am lăsat să-și păzească moșia și, de la distanță, i-am făcut cu mâ­na. Să nu credeți că nu mi-a răspuns!

ILIE F. – București

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian