Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru Mircea A. – Pitești: „Aș dori un sfat pentru boala mea: epididimită”

Dr. MIRCEA PEIA – specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256.43.18.91, 0747.22.20.24, e-mail: [email protected]

Că nu ați primit un tratament adecvat de la me­di­cul specialist este cel puțin ciudat, însă la fel de ha­lucinant este faptul că di­ag­nos­ticul de epi­di­dimită s-a pus fără niciun fel de exa­minare com­ple­mentară, cu țin­tă diagnostică sau etiologică. Așa stând lucrurile, do­rința dvs. de a cunoaște amă­nun­te privind me­to­dele de diag­nos­ticare și medicație, în caz de epi­didi­mi­tă, este perfect justificată.

În acest context, vă informez că in­fla­mația bacteriană acută a epididi­mului este produsă cel mai frecvent de bacili Gram-negativi, gonococ, tricho­monas și, mai rar, Chlamydia, Myco­plasma sau Sta­filococ pe cale hematogenă, pe cale cana­lară, în cadrul unei uretrite, prostatite sau infecții urinare, pe cale limfatică, după o intervenție chirur­gicală pelviană sau după manevre endoscopice (cito­scopie, sondaj vezical etc.).

Examinările complementare cu țintă diagnos­ti­că presupun, de la caz la caz: precizarea antibiogra­mei, după ce s-a individualizat germenul patogen, hemo­cul­tura în caz de febră ridicată și/sau frisoane, prele­varea uretrală, în cazul unei secreții, bilanțul serologic pentru HIV, TPHA (Treponema Pallidum, Hemagglu­ti­nation Assay) etc.

Examinările cu țintă etiologică presupun: efec­tua­rea UIV (urografie intravenoasă), pentru că­u­ta­rea unei eventuale anomalii a căilor urinare, și eco­grafia pros­tatică, pentru căutarea unui adenom sau a unei prosta­tite cronice.

În privința evoluției și prognosticului afecțiunii, trebuie să știți că vindecarea este posibilă în caz de tra­tament precoce, adaptat și capabil să înlăture apa­riția complicațiilor – extinderea infecției la nivel tes­ticular, abcedarea sau fistulizarea, mai rar azo­o­sper­mia prin stenoză canalară bilaterală. La fel ca și evoluția, prog­nos­ticul depinde de rapiditatea de acțiune terapeutică, uni – sau bilateralitatea afectă­rii și patologia subia­cen­tă (uretrită, prostatită etc.). Tratamentul simptomatic (durere la nivelul scro­tului, durere în general li­mi­tată la un testicul, febră, tu­mefacție, micțiune du­re­roasă) se bazează pe anti­bio­terapie cu Ampicilină – 2 g/zi pentru bacili gram-negativi, tetracicline pen­tru Chlamydia etc. În caz de bacte­riurie importantă (evidențierea ger­me­nului în urină), tratamentul poa­te fi făcut pe cale intra­ve­noasă, în asociere cu Gen­tamicină, intra­mus­cular, timp de o săptămână, con­ti­nuându-se apoi cu imu­no­te­ra­pie pe cale orală. Trata­men­tului simpto­ma­tic i se vor aso­cia: re­pau­sul la pat, pur­tarea unui suspensor, anal­ge­zi­cele sau antiinflamatoarele ne­ste­­roidiene plus/minus cor­­ti­­coizi în doze reduse (timp de câteva zile).

Tratamentul etiologic vi­zează prezența unui ade­nom, a unui obstacol uretral sau a complicațiilor (dre­na­rea unui abces, tra­tarea unei fistule etc.). Un amănunt im­portant pentru tratarea epididimitei (și nu numai) îl constituie faptul că există situații în care și partenerul sexual prezintă aceeași in­fec­ție bacte­ria­nă, caz în care tratamentul tre­buie urmat și de acesta.

Oricând, tratamentul alo­pat poate fi completat și sus­­ținut prin administrarea unor remedii naturiste specifice pentru patologiile din sfera uro-genitală. Aceste remedii includ plantele-anti­bio­tic (usturoi, Mușețel, Cimbru, Oregano, Eucalipt), care combat bac­teriile dăunătoare din organism, întăresc siste­mul imunitar, ajutând în acest fel nu doar la vinde­ca­rea, ci și la prevenirea infecțiilor care se pot cro­ni­ciza sau recidivează frecvent. Aceste antibio­ti­ce naturale se pot administra sub formă de infuzii, tincturi, pulberi sau uleiuri eterice, în dozele prevă­zute în prospect. În plus, combaterea febrei și a inflamației locale se realizează cu aju­to­rul scoarței de Salcie (capsule) și al uleiului esențial de Mușețel (aplicații locale), a cărui putere antiin­fla­matorie se apropie de cea a cortizonului. Nu în ultimul rând, folosirea supozitoarelor cu Propolis și ră­șină de co­ni­fere este indicată pentru acțiunile anti­­micro­bie­ne, antiinflamatoare și antiseptice, în caz de uretrită sau prostatită. Să auzim numai de bine!

Farm. Carmen Ponoran – Asociația Română de Gemoterapie și Homeopatie, e-mail: [email protected] www.gemoterapie.ro

„Negii mi-au invadat tot corpul” (Răspuns pentru CORNELIA B. – Arad, F. AS nr. 1595)

Carmen Ponoran

Pentru că ați încercat di­fe­rite metode – prin aplica­ții locale – fără rezultat, vă recomand să ape­lați la un medic homeopat experi­men­tat (din Arad sau Ti­mișoara), care să găsească remediul home­o­pat indivi­dua­lizat, util pentru si­tua­ția dum­neavoas­tră. Este abor­da­rea care poate da rezultate foar­te bune, cu dispariția negilor. Până veți ajunge la medic, eu vă reco­mand și o cură ge­moterapică cu Extract din muguri de Viță-de-vie di­mineața, Ex­tract din mu­guri de Smochin la prânz și Extract din mlădițe de Măceș împreună cu Extract din muguri de Viță-de-vie, seara. De administrat timp de 3 luni de zile. Nu veți găsi în prospectul produ­selor gemo­te­ra­pice aceste recomandări (fiind avi­za­te ca supli­men­te alimentare), dar ele sunt preci­za­te în litera­tu­ra de spe­cialitate din domeniu. Pentru alte pre­cizări sau recomandarea unui me­­dic homeopat, ne puteți scrie pe email: [email protected].

Multă sănătate!

„Băiețelul meu face otite repetate, cu complicații ” (Răspuns pentru MARIA S. – Brașov, F. AS nr. 1594)

Doamnă Maria, în ca­zul băiețelului dumnea­voas­tră de 5 ani, care a ur­mat nu­me­roase cure de anti­bio­ti­ce, se poate pre­supune că are o imunitate scăzută, ce generează aces­­te recidive ale bolii. Vă sugerez să îi admi­nis­trați o cură gemo­te­rapică pentru întărire imu­ni­tară și protecție în caz de apariție a simptomelor bo­lii. Ex­trac­tele gemote­rapice din muguri de Cătină, muguri de Porumbar, mlă­dițe de Măceș și muguri de Arin ne­gru – administrate timp de 2 luni de zile îl pot ajuta (Po­rum­bar și Arin negru dimineața, iar Cătina și Măceșul după masă, câte 1 ml din fiecare). La pri­­mele semne de boală, de adăugat în cura ge­mo­te­rapică și Extractul din muguri de Nuc. Duceți aceas­tă cură la bun sfârșit, chiar dacă băiețelul se va mai îmbolnăvi pe parcursul ei. În final, gemote­ra­pia va reduce recidivele, iar boala va avea mani­festări mai ușoare. Ne puteți contacta și pe e-mail: [email protected].

Multă sănătate băiețelului!

Dr. Li Luo Xi – specialist în medicină tradițională chineză – București, str. Vasile Lascăr 169, sector 2, tel. 021.210.41.64, 0766.56.46.69 e-mail: [email protected] www.focdevara.ro

„Cum să prevenim recidiva unei tumori ovariene?” (Răspuns pentru Adina – Mahmudia)

În urma histerectomiei, ați fost diagnosticată cu ade­nocarcinom papilar G2. Chiar dacă faceți șe­dințele de citostatice, puteți urma și un tratament natu­rist, care să diminueze efectele aces­tora. Pen­tru aceasta, vă invit la cabinetul nostru, unde veți bene­­ficia de consultație gratuită. Ca­binetul de trata­mente naturiste Dr. Li Luo Xi, relații la tel. 021/210.41.64, 0788/86.43.33.

„Cum mă pot vindeca de noduli tiroidieni?” (Răspuns pentru Mihaela – Sighișoara)

Se pare că la dvs. este vorba de un dezechilibru energetic sever, având în vedere că au fost afectate și ficatul, și pancreasul. Vă recomand tratament na­tu­rist pentru afecțiunile ficatului, pancreasului și tiroidei. Pentru aceasta vă invit la cabinetul nostru unde beneficiați de consultație gratuită. Relații la tel. 021/210.41.64, 0788/86.43.33.

Dr. LUCICA SIMA – Cabinetul de Medicină Complementară Imunyze, Bucureşti, tel.: 0722.85.12.77, 0314.21.09.23, e-mail: [email protected] www.imunyze.me

„Negii mi-au invadat tot corpul” (Răspuns pentru CORNELIA    B. – Arad, F. AS nr. 1595)

Verucile sunt rezultatul unei infecții virale. Ele apar atunci când pielea intrăîn contact cu papi­lomavirusul uman (HPV). Acest virus deter­mină acumularea de prea multă keratină în diferite zone ale epidermei, motiv pentru care apar aceste formațiuni cunoscute drept negi. În general, virusul HPV pă­trun­de în piele printr-un mic orificiu, ca de exemplu o mică rană sau zgâ­rie­tură. Varianta naturală a diferite­lor remedii topice    existente în comerţ sunt produsele Imunyze ce conţin anticorpi cu specifi­ci­tate pentru o paletă largă de micro­or­ga­nisme. În plus, produsele din gama Imunyze se ca­racteri­zea­ză prin activitate antimicrobiană, antiin­fla­matoare și imunomodula­toare. Terapia în astfel de situații se aplică    topic și pe cale generală. Men­ţionez fap­tul că produsele din ga­ma Imunyze sunt naturale şi fără efecte adverse, fiind contraindicate doar per­soa­nelor cu alergie la ou.

Multă sănătate!

Cabinetul de Medicină Complementară Imu­nyze: Telefon: 0722/85.12.77; 031/421.09.23, E-mail: [email protected], Site web: www.imunyze.me

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian