Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Scrisoarea săptămânii

Salvați biserica din Țichindeal!

Bună ziua, doamnă Sânziana Pop,

Biserica, într-o imagine ”reparată”

Mă numesc Bogdan Mihuleț, împuternicit de Pro­topiatul Agnita și de fostul paroh cu colectarea de bani pentru salvarea Bisericii Cuv. Paraschiva din satul nostru, Țichindeal (comuna Nocrich, jud. Si­­biu), mo­nument istoric Clasa A. Din păcate, în acest moment nu avem un preot paroh, motiv pentru care, cu permi­siunea părintelul protopop, vă scriu eu, ce­rân­­du-vă ajutorul în numele întregii comunități locale.

Biserica noastră se află în­tr-un sat izolat, ascuns între dealurile po­dișului Hârtiba­ciu­lui, sat care mai are aproximativ 170 de locuitori. Majoritatea lor sunt pensionari cu ve­nituri mici, care abia le ajung pen­tru asigurarea unui trai decent.

Trebuie să știți că biserica noastră nu este una obiș­nuită. Ea a fost cons­truită într-o perioadă tul­bure a is­toriei românilor din Transilvania. Da­tează din 1792, adică imediat du­pă Răscoala lui Horia, Cloșca și Cri­șan. Pictura a fost realizată câțiva ani mai târziu și s-a întins pe o perioadă de 13 ani. Nici pictura nu este una obișnuită pentru o biserică de sat, ci este unicat – după știința noastră, cu tri­miteri la is­toria Transilvaniei. De exemplu,    soldații romani care îl pă­zesc pe Iisus sunt îmbrăcați în uniforme ungurești de husari, coroana de spini ce-i este așezată pe cap Scumpului nostru Mântuitor este una din fier înroșit în foc, la fel ca aceea care i-a fost pusă pe cap lui Gheorghe Doja, care a fost pedepsit pentru că s-a ridicat împotriva aristocrației austro-ungare. O altă scenă interesantă este cea în care Si­mon din Cirene, îmbrăcat în costum național ro­mânesc, cu căciulă de miel pe cap, duce crucea lui Iisus. În Pronaos se află Sfinți Monahi și Mo­nahii, precum și martiri din primele secole creștine. Se remarcă Sfân­ta Marina care lovește cu ciocanul în cap pe diavolul venit s-o dea pierzării. Nu sunt nici acum multe bi­serici care să aibă această scenă re­pre­­zentată.

Iisus cu coroana de fier înroșit

Din păcate, această biserică unicat prin fres­cele ei se află într-o stare critică de degra­dare. Pe­reții sunt îmbibați de umezeală, cupolele sunt cră­pate, peretele din stânga este de­plasat. Întreaga bi­serică necesită ample lucrări de consolidare și izolare. Fres­ce­le, atât de frumoase, sunt foar­te afu­mate și se degra­dează rapid. Dacă nu se va inter­veni urgent, picturile și clă­direa vor fi iremediabil pierdute. Nu va fi doar o pier­dere pentru satul nos­tru, va fi o pierdere pentru întreg patri­moniul uni­versal. Comunitatea din Țichindeal este modestă și nu își per­mite amplele lucrări absolut nece­sare pentru salvarea bisericii. Acesta este motivul pentru care apelăm la sprijinul dvs. După eforturi îndelungate, am reușit să începem demersurile pentru întoc­mirea documen­ta­ției necesare restau­rării. Cos­tu­rile estimative întocmirii dosarului sunt de aproximativ 55.000 lei.

Fiind cu toții oameni modești, la început ne-am speriat și ne-am gândit că nu va fi posibil să strân­gem vreodată a­ceas­tă sumă de bani, deși sun­tem con­știenți că doar în acest fel vom putea face ca biserica noastră să fie din nou ceea ce a fost cândva. Și totuși, am văzut că Dum­nezeu lucrează. Cu mari efor­turi, am reușit până acum să strângem o mică parte din su­mă și cu ea a fost realizat RLV-ul, studiul geo­teh­nic și cel topografic. Mai avem însă mult de lucru.

Acum avem mare nevoie de ajutor și punem cu toții rugăciune și răbdare la Domnul Nostru Iisus Hris­tos, la Preacurata lui Maică și la Sfânta Cu­vioasă Parascheva – ocrotitoarea bisericii noastre – să lucreze în inimile bune ale creștinilor ce vor citi acest apel disperat, dându-le gândul binecuvâtat că, poate, ne vor ajuta în acest demers.

Dacă dorește cineva mai multe detalii despre bi­serică sau dacă va dori să o viziteze, îi stau cu mare drag la dispoziție și mă poate contacta la tel.: 0747/97.17.44.

Avem conturi deschise la BCR, Sucursala Ag­nita, titular cont PAROHIA ORTODOXĂ RO­MÂNĂ ȚI­CHIN­DEAL,

RO60RNCB0228094436370002 – EURO și

RO87RNCB0228094436370001 – LEI.

      Cu mulțumiri și respect,

BOGDAN MIHULEȚ

Dragi cititori ai revistei,

„Formula AS” a publicat în urmă cu 10 ani două reportaje dedicate bisericii din Ți­chin­deal, unică în lume prin frumusețea și dra­ma­tismul ei. Pictura realizată pe lemn înfățișează martiriul românilor ardeleni, în pe­rioada do­minației aus­tro-ungare. Am rea­liza împreună o biruință „isto­rică”, dacă prin darurile dvs. și ale fundației noas­tre l-am sal­va de la moarte, pe cel mai dramatic Hristos pictat vreodată într-o biserică. Doamne aju­tă!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian