Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Apiterapia și regenerarea imunitară

Foto: Shutterstock

Imunitatea este mecanismul complex care ne apără de agenții patogeni și de celulele ma­lig­ne. Slăbirea sau dereglarea sa ne face or­ganismul vulnerabil la gripe, infecții bacteriene, can­­cer. Mai mult, ne pre­dis­pune la reacții autoimu­ne și alergii, imu­nitatea ata­­când, greșit, propriul or­ganism. Soluția, în toate aceste cazuri, este rege­ne­ra­rea imu­nitară, care pre­supune stimularea naturală a producerii și activării ce­lulelor cu rol de apărare, dar și diminuarea proce­selor infla­ma­toare din corp, care „derutează” și scad efi­ciența celulelor imuni­tare. Regenerarea imu­nitară este un proces complex și deli­cat, însă produsele apicole și plantele sunt marii maeștri în acest do­meniu. Despre ele vom vorbi, în continuare, cu d-na Ileana Telembici, cercetător în echipa API­COL­SCIENCE, specia­liza­tă în produse fito-apicole:

– Stimată doamnă, poate api­terapia să ne sprijine imunitatea în lupta contra bolilor respi­ratorii, ca gripa sau infecțiile bacteriene?

– Este o întrebare cu un răspuns amplu, sche­mele de tratament fiind diferite în ră­ceală, gripă sau infecții bacteriene. Atunci când răceala toc­mai s-a instalat, cel mai rapid re­mediu este propolisul în miere, cu con­cen­trația de 12% și fără alcool. Se ia câte o jumătate de linguriță la fiecare 30-60 de mi­nute, pe parcursul zilei. Astfel admi­nistrat, propo­lisul conduce de foarte multe ori la dispariția răcelii în 12-24 de ore. Acest tratament simplu func­țio­nează prompt, dacă este administrat de la pri­mele simptome, fie că vorbim de dureri sau iri­tații ale gâ­tului, hipersecreții nazale sau frisoane. Când viroza a avansat sau pa­cien­tul are imu­nitatea foarte scăzută, e nevoie de scheme apiterapeutice mult mai complexe.

– Suntem în plin sezon al virozelor respiratorii, care anul acesta se disting prin durata de vin­decare prelungită și afectarea pulmonară severă. Ce produse ale stupului funcționează în aceste situa­ții?

Ileana Telembici

– Când virozele se vindecă greu, vor­bim de o imunitate scăzută, iar soluția este regenerarea imu­nitară. Medicii cu care colaborăm au creat mai multe scheme de tratament de succes. La adulți și vârstnici, alături de propolisul în miere fără alcool, ei recomandă două alte remedii: LĂP­TI­ȘORUL DE MATCĂ ACTIVAT și APICOL 7 ALPHA. Lăptișorul de matcă, potențat de miere și plante medicinale, crește puternic tonusul fizic și mental, ajutând pacientul să lupte cu boala. APICOL 7 ALPHA conține pigmenți roșii extrași din plante medicinale, care reduc inflamația din corp și au efect antiviral direct. În 5-10 zile, de regulă, starea pacientului se îmbunătățește simțitor, intrând în convalescență cu ajutorul acestor remedii.

– Ce recomandări aveți în cazul complicațiilor bronșice, pulmonare sau autoimune ale gripelor?

– Când vorbim de complicații bronșice și pul­monare, deja este un alt nivel al regenerării capa­cității de apărare a organismului. Vorbim nu doar de stimularea, ci și de reglarea imunitară, cu care me­di­cii salvează vieți. În cazul bronșitei și al pneu­mo­niei virale se folosește APICOL 12 GAMMA, unul din cele mai bune imuno­mo­du­latoare cunoscute. Acest produs în miere sti­mulează măduva spinării să producă celule imunitare și creierul să coor­do­neze activitatea lor. Adesea, este ad­ministrat și produsul RES­PIRA­TOR, care cal­mea­ză tusea, flui­difică secrețiile bronșice și fa­ci­litează respirația.

În cazul complicațiilor bacteriene ale viro­zelor, se adăugă în schema de tratament propo­lisul în mie­re fără alcool, care se administrează în paralel cu medicația antibiotică prescrisă de me­dicul spe­cialist. Și subliniez „în paralel”, deoarece înlocuirea antibioticelor cu propolis poate da rezultate, dar este foarte riscantă. În schimb, folosirea propo­lisului alături de antibiotice poate tripla efectul antibacterian al acestora din urmă, datorită sinergiei între cele două antiinfecțioase.

– Subliniați faptul că propolisul în miere este fără alcool. Din ce motiv?

– În primul rând, este o greșeală enormă să administrezi antibioticele cu alcool. Alcoolul inac­tivează me­di­ca­mentele antibacteriene, corpul rămâ­nând vulnerabil la infecții po­tențial mor­tale. Apoi, mulți co­mer­cianți pun tinctura de propolis în miere, rezultând o soluție slab con­centrată, dar cu mult alcool, care afectează imunitatea și fi­catul. Mai mult, mierea se separă de alcool, iar propolisul se pre­cipită și de­vine aproape inutil.

– Apar tot mai des reacții auto­imune corelate cu virozele și chiar cu vacci­na­rea, care afec­tea­ză plă­mânii, rinichii și inima. Sunt de ajutor, în aceste situații, re­me­diile stupului și plantele medicinale?

– În reacțiile autoi­mu­ne, terapia prescrisă de medic este strict indivi­dualizată. Dacă vorbim de un pacient cu istoric alergic, este preferată ad­mi­nis­trarea lăptișorului de matcă proas­păt și a APICOL 12 GAMMA, de­oarece cele două produse au po­tențial aler­gen foarte redus. Dacă pa­cien­ții sunt supraponderali, pe lângă cele do­uă remedii, se pre­scrie și APILARNIL ACTI­VAT. Acesta stimulează arde­rea calo­riilor și facili­tea­ză scăderea în greutate, ajutând la gestionarea in­flamației din corp, ceea ce ușu­rează reglarea reac­ției imu­ni­tare. Un caz particular este cel al pa­cien­­ților cu anxietate, fobii sau tulburări de somn, caz în care trebuie să acționăm pentru regenerarea și sta­bilizarea emo­țională cu API­COL PSIHO­NORM – un produs cu efecte cal­mante și relaxante, care ajută la reglarea sistemului imu­nitar.

– O teorie interesantă afirmă că pentru re­gla­rea reacției imunitare trebuie acționat la nivel psi­hic. Există cercetări care susțin efectele stabi­li­zării emoționale în reglarea răspunsului de apărare?

– Există zeci de studii de medicină psiho­so­matică ce demonstrează strânsa legătură dintre imu­nitate și emoții. Mai dificil este să ajuți pa­cientul să-și stabilizeze psihicul, atunci când are o afec­țiune autoimună care, prin definiție, este pe­riculoasă și foarte stresantă. Am avut, de curând, cazul unei domnișoare care, pe fondul oboselii și al unei de­cepții sentimentale, s-a confruntat cu o gripă foarte severă. Boala i-a declanșat un lupus eri­tematos sistemic, care i-a afectat articulațiile și rinichii. După ce i-au administrat doze mari de Pred­nison și alte antiinflamatoare, medicii s-au de­clarat nepu­tincioși. Ulterior, tânăra a ținut o cură de trei luni cu APICOL 12 GAMMA și APICOL PSI­HONORM, iar efectul asupra emoțiilor s-a văzut din primele săptămâni. Pacienta a început să doar­mă mai bine, să aibă tonus psihic și fizic. In­flamația articulară și durerile musculare s-au re­dus, recăpă­tându-și gradual libertatea de mișcare. Treptat, și „înroșirea” specifică de la nivelul feței a dispărut, iar analizele renale i-au ieșit tot mai bune.

– Apiterapia ajută la tratarea infecțiilor cro­nice, cum ar fi hepatitele virale, prin întărirea sistemului imu­nitar?

– Aici vorbim nu doar de stimulare imunitară, ci și de susținerea funcției și a struc­turii hepatice nor­male. Avem zeci de pacienți puși pe lista de aș­tep­tare, pentru trata­mentul antiviral în hepatita C, care au apelat la produsele noastre. Cele mai bune rezultate le-am obținut cu schema compusă din APICOL 12 GAMMA și HEPATIC REGE­NE­RA­RE. Al doilea produs are în componență plante care ajută le regenerarea celulelor hepatice și, si­multan, previn fibrozarea ficatului. La pacienții cu hepatită sau steatoză hepatică slăbiți, cu tonus psihic redus, se adaugă cura cu LĂPTIȘOR DE MATCĂ AC­TIVAT. Acesta, în corelație cu celelalte două reme­dii, are un efect antidepresiv puternic și mobi­lizea­ză pacientul să lupte pentru sănătate prin adoptarea unui stil de alimentație și de viață sănătos. Mo­bilizarea imunitară cu acest mix de produse api­cole este foarte puternică, traducându-se de multe ori prin reducerea viremiei. Dar cel mai important lucru este că funcția he­patică este stabi­lizată, fiind prevenită evoluția spre complicații grave, ca ciroza sau cancerul hepatic. Evident, pentru a obți­ne acest rezultat este nevoie și de un stil de viață sănătos!

– Care sunt beneficiile apiterapiei în sus­ți­nerea imunității pacienților cu tuberculoză sau alte boli infecțioase cu rezistență la trata­ment?

– Ca în cazul complicațiilor bac­te­riene ale gripei, este important să se administreze, alături de antibioticele de sinteză, propolisul în miere 12%. Cu acest mix alopat-naturist s-au obținut rezultate foarte bune nu doar în tuber­culoză, ci și în infecțiile cu bacterii mul­tirezistente, precum Acinetobacter bau­mannii, E. coli, Staphylococcus au­reus etc. Propolisul conține rășini și uleiuri esențiale, care acționează în sinergie cu antibioticele, sporindu-le efi­ciența – ceea ce se observă chiar și în cazul in­fecțiilor in­traspitalicești. Evi­dent, la pacienții cu tu­ber­culoză, sus­ținerea imunitară este foarte impor­tantă. În acest scop, folosim APICOL 7 ALPHA și APICOL 12 GAMMA, mixuri concentrate în miere care conțin pigmenți roșii, respectiv albaștri. Cu ajutorul lor, crește gradat răspunsul imun, iar ape­titul și masa corporală sunt normalizate.

EDUARD COMAN

Produsele apicole din acest articol pot fi comandate la tel. 0735/21.78.08 sau pe site-ul www.apicolscience.ro                                                                                 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian