Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Sufăr de sindrom senzitiv medular”

Foto: Shutterstock

Am 24 de ani și de aproape 3 ani lupt cu o boală căreia nici medicii nu i-au putut da de cap. Boala a debutat în felul următor: mi-a amorțit dintr-o dată piciorul drept până la genunchi, iar după 2 zile mi-a amorțit tot corpul, de la sâni în jos (dacă mă ciupeam sau mă înțepam, nu simțeam absolut nimic). Dacă încer­cam să mă întind în pat, simțeam că mă strânge un cerc de coaste și nu puteam respira. Medicul care mă su­pra­veghea mi-a dat tratament cu Fosfobion, vi­ta­minele B1 și B6, Gluconolactat de calciu și mag­neziu – care nu a dat niciun rezultat –, după care mi-a prescris Prednison și Aspacardin. După o lună de trata­ment, mi-am revenit. Diagnosticul pus atunci a fost sindrom senzitiv medular la ni­vel T6. După un an de zile, mi-au reapărut ace­leași simptome, însoțite de data aceasta de du­reri mari de coloană (numai când eram obosită). Am reluat trata­mentul cu Prednison, dar de data aceas­ta nu a mai dat rezultat. Vă rog din suflet, aju­tați-mă! Poate știe cineva un tratament naturist sau îmi recomandă un doctor care a rezolvat o astfel de problemă.

MARIA DIMA – București

„Știe cineva vreun remediu naturist pentru sindrom de hiperventilație?”

Am o suferință cardiacă apărută în urmă cu 10 ani, care se manifestă prin tulburări de ritm. Mi s-au pus diverse diagnostice și am urmat nenu­mărate trata­mente, dar în zadar. Ultimul diagnos­tic este sindrom de hiperventilație. Tratamentul prescris de medic nu a fost eficient. Știe cineva vreun tratament naturist? Vă mul­țu­mesc și fie ca anul nou 2024 să vă aducă multă feri­cire, sănătate și pace în suflet!

MIRON – Dej

„Sunt suspectă de maladia Sjögren”

De peste 3 ani de zile, pe fondul unei distimii severe, s-a instalat o altă sufe­rință: usturimi ale pleoapelor, uscăciune la nivelul globilor oculari. Nu pot des­chide ochii în mod normal și nu suport nici cel mai mic curent de aer. Mă de­ran­jează lumina și nu pot urmări ima­ginile TV. La examenele oftalmologice și alergologice nu s-a depistat nimic. Am încercat tratamente de acu­punc­tură, bioenergie, leacuri bătrânești, hrană natu­ris­tă, exerciții yoga – toate fără efect. Pe stradă merg înso­țită, cu oche­lari fumurii, căci țin pleoapele mereu în­chise. Tot ce pot să mai adaug este că, deși nu mi s-a pus un diagnostic, me­dicii au bănuit că este vorba de ma­ladia Sjögren. Dacă mă poate ajuta cineva, îl rog din suflet să-mi scrie pe adresa redacției.

IULIA POP – Predeal

„Am hipoacuzie neurosenzorială bilaterală”

Citesc cu mult interes „Formula AS” și văd că foarte mulți oameni și-au alinat suferințele cu ajutorul dvs. De aceea, îndrăznesc să vă spun și eu durerea mea. Când aveam vreo 5 ani, în urma unei lovituri, urechea stângă a început să curgă. Dar cum părinții mei nu și-au dat interesul să mă ducă la vreun medic, au trecut ani și scurgerile urât mirositoare persistau. Cu urechea stângă nu mai auzeam nimic, iar la urechea dreaptă sim­țeam că-mi sca­de auzul trep­tat. Abia la 25 de ani am ajuns la un medic, dar a­cesta mi-a spus că nici cel mai bun doctor ame­rican nu ar avea ce să-mi facă. De a­tunci caut în­con­tinuu un tra­­ta­ment care să-mi redea mă­car în parte au­zul. Mi s-a pus diag­nosticul hipoacuzie neuro­sen­zo­rială bila­te­rală și mi s-a spus că pot să mă vindec nu­mai cu niște mdicamente americane, dar acestea se comandă doar pe internet și sunt în­gro­zitor de scumpe. De aceea, dacă știe cineva vreun tra­ta­ment mai ieftin, îl rog să mi-l comunice. Dum­ne­zeu să vă ajute și să vă dea sănătate!

OLGA ANDONE – Iași

„Există vreun tratament naturist pentru deviație de sept?”

Mă adresez cititorilor acestei minunate reviste cu speranța că mă vor ajuta să scap de sufe­rința care mă chinuie de foarte mult timp: de­via­ție de sept. Nasul îmi este per­manent în­fundat, și la schim­ba­rea tempe­raturii aerului strănut întruna. Am fost internat la Spita­lul ORL Panduri din București, unde mi s-a pro­pus intervenția chi­rur­gicală, dar, din cauza hiper­ten­siunii de care sufăr, nu am putut fi operat. Am făcut inha­lații cu apă să­rată, am ur­mat fel de fel de tra­ta­mente, dar efectul a fost aproape nul. Singura mea șansă ar fi un tra­tament naturist. Aștept cu nerăbdare un răs­puns în paginile revis­tei. Vă mul­țumesc.

MIRCEA ION –    Drăgănești-Olt

„Sufăr de tulburare depresiv-anxioasă”

În 2015 am adus pe lume o fetiță, sarcină ținută cu tra­tament. Pla­centa fiind lipită, ime­diat după naștere am fost chiu­re­tată, apoi am avut hemoragie. Am stat în spital două săptă­mâni și în tot acest timp am avut he­mo­ragie, dar mi se spu­nea că așa trebuie să fie. Am ajuns aca­să, unde am mai stat șapte zile, după care am înce­put să am tempe­ra­tură. M-au inter­nat de ur­gență și am fost din nou chiu­retată și iar am avut hemo­ragie. La o săptă­mână mi s-a admi­nistrat sânge și pe corpul meu au apărut ecze­me, ochii și bu­za superioară s-au umflat și m-am spe­riat foarte rău. La trei luni după aceas­ta, am făcut primul atac de panică. Abia după nouă luni mi s-a pus diagnos­ticul corect: tul­burare de­presiv-anxioasă. În aceste nouă luni am luat mai multe medicamente: de inimă (pen­tru că aveam palpitații), vitamine (pentru că nu pu­team mân­ca nimic, nici măcar apă nu puteam să beau) și se­da­tive ușoare. După ce mi s-a adminis­trat trata­men­­tul corect, m-am simțit mult mai bine, apoi stările reveneau la șase, șapte luni. De atunci iau în fiecare zi: Xa­nax, Spitomin, Anafranil, Do­xepin. Am 30 de ani, îmi mai do­resc un copil și aș vrea să re­nunț la me­dica­mente în schimbul unui tratament natu­rist. Mă puteți ajuta? Din su­flet vă mulțumesc tuturor. Dum­nezeu să vă aibă în pază.

MONICA HUIDU – Iași

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian