Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL ANULUI 2024

– Ne așteaptă un nou an, caracterizat de o energie intensă. Marte, cel aflat la cârma anului astrologic, începând cu echi­nocțiul de primăvară al anului trecut, își va pune în continuare asupra noastră amprenta temperamentală, până pe 20 Martie 2024. Zeul cel aprig ne accentuează capacitatea de-a ne lupta pentru drepturile noastre. După 20 Martie, sceptrul îi revine Soarelui, simbolul regalității și al autorității. Și pentru că Soarele îi stăpânește „pe cei puternici și pe crai și pe toate Domniile” cum spune gromovnicul, ne așteptăm la bătălii aprige pentru putere (că tot avem an electoral). Conflicte armate sunt de asemenea posibile, în special în perioada de trecere dintre energia lui Marte (armata) și a Soarelui (regele). Pluton părăsește Capricornul pe 21 Ianuarie, dar revine, între 3 Septembrie și 19 Noiembrie, pentru a încheia socotelile neterminate. În rest, va fi în semnul Vărsătorului, vizând în mod special țara noastră (cum a făcut-o în primăvara trecută, când sindicatele au ieșit în stradă). Vântul schimbării este susținut și de conjuncția Jupiter-Uranus în Taur, din Aprilie. La începutul primăverii, aspectul frumos dintre Jupiter în Gemeni și Pluton în Vărsător creează posibilitatea de-a pune capăt fărădelegilor și de-a reinstaura pacea –

BERBEC

Poftă de implicare

Din 21 Ianuarie, perspectiva dvs. asupra vieții se mo­difică. Deveniți preocupați de pro­blemele sociale și puteți să vă ală­turați unui grup care dorește să aducă schimbări. Aveți însă grijă: până de echinocțiu, Marte vă poate împinge către cercuri radicale. În Mai și Iunie, puteți lega prietenii cu persoane care au un sistem de valori pe care-l împărtășiți. Nu vă întristați dacă din viața dvs. dispar prietenii de circumstanță.

BANI: Lucrurie încep să se dreagă încă din Ianuarie, dar nu vă repeziți la prea multe proiecte deodată, fiți selectivi. Cea mai bună perioadă este Martie-Aprilie.

CARIERĂ: Aveți un an de bilanț. Din 2008 v-ați străduit să atingeți un nivel înalt, iar până pe 21 Ia­nua­rie și apoi între Septembrie și No­iembrie veți putea estima cu cla­ri­tate unde ați ajuns și dacă e ca­zul să rămâneți pe aceeași direcție.

DRAGOSTE: Aveți grijă să nu confundați prietenia cu dragostea, căci pasiuni bruște pot fi urmate de ruperi la fel de bruște, și pierdeți pe ambele fronturi. Relații noi se pot înfiripa lesne între 21 Iulie și 5 August, în timp ce perechile bene­ficiază de tandrețe mai ales între 30 August și 22 Septembrie.

SĂNĂTATE: Martie și Aprilie sunt lunile în care sunteți suscep­tibili la tot felul de probleme vizând zona capului, labele picioarelor și circu­lația limfei.

TAUR

Un pas spre mai bine

Din toamna lui 2023, anumite situații din viața dvs. perso­na­lă, care începuseră bine, au început să se împotmolească. De vină a fost re­trogradația marelui benefic Jupiter, care, deși e o planetă a norocului, atunci când merge de-a-ndoaselea, ți­ne norocul pe loc. Lu­crurile iau o tur­nură favorabilă pe final de Ianuarie, când am­bele planete re­devin directe, re­dân­du-vă încrederea în dvs. precum și oportunități. Urmează evenimente sur­­prinzătoare, preponderent pozitive, începând din 4 Ianuarie, dar mai ales în Aprilie și Mai.

BANI: Jupiter se mută în Gemeni pe 26 mai, ceea ce vă avantajează    timp de un an. Perioada optimă a anului e între 26 mai și 17 iunie. Puteți sem­na con­tracte avantajoase, dar sunteți tentați să cheltuiți mult.

CARIERĂ: Trei dintre cele patru eclip­se vizează profesia: cea de Lună, din 25 martie, și cele de Soare din 8 aprilie, respectiv 2 octombrie. Cea de Lună pune la încercare relațiile cu fe­meile. Cele de Soare, ridică problema autorității dvs. față de colegi.

DRAGOSTE: Între 5 ianuarie și 25 mai, vă deschideți realmente sufleteș­te, dar doriți și independență.

SĂNĂTATE: Eclipsele menționate mai sus pot avea urmări fizice. Orga­nele vizate sunt capul și rinichii.

GEMENI

Un an de realizări

Puteți avea de furcă cu ma­șinațiuni ale unor falși prie­teni, până la finele lui Ianuarie, dar mai încolo se vor găsi prieteni ade­vărați, care să îi pună la punct pe bârfitori. Iar din 26 Mai încolo, Jupiter în semnul dvs. vă oferă un an de realizări, așa cum le-ați mai trăit cu 12 ani în urmă. Luați-vă ca reper experiențele plăcute de atunci și ele se vor repeta. În Septembrie, relațiile cu vârstnicii din familie devin solicitante. La fel și potențiale repa­rații prin casă (mai ales privind ins­talațiile), care ar trebui finalizate înainte de eclipsa de Lună din Pești, din 17.       

BANI: Din 22 Ianuarie, e posibil să scăpați, în mare parte, de niște han­garale bănești, cu care vă luptați de mult. Un interval bun pentru a vă mări veniturile e 18 Iunie – 20 Iulie, iar între 12 Noiembrie și 7 Decem­brie, se dezvoltă afacerile.

CARIERĂ: Eclipsa din 17 Septem­brie pune accentul și asupra situației dvs. Și pentru că în Septembrie aveți multe pe cap și aca­să, nu vă neglijați atribu­țiile profesionale.

DRAGOSTE: Multă lu­me se va înghesui în jurul dvs. anul acesta, iar rela­țiile dvs. pot fi armonioase la în­cepu­tul verii și la mij­locul toamnei.

SĂNĂTATE: Apetitul crescut până în Mai poate deregla ficatul. Din Sep­tembrie se anunță insomnii.

RAC

Perechea Soarelui

Sunteți guvernați de Luna cea maternă și feminină, de a­ceea anul lui Marte, ce durează până pe 20 Martie, nu vă pri­ește, si­lin­du-vă să luați sau obli­gân­du-vă să vă confruntați cu de­cizii impuse de alții. Pe 21 Martie, începe un an gu­ver­nat tot de o energie mas­culină, cea a Soarelui, dar Soarele poa­te fi perechea Lunii, dacă Luna știe să-și pună în valoare atri­buțiile, precum diplomația și subtilitatea. Prima eclipsă de Lună se petrece pe 25 martie, permițându-vă să aduceți echilibru în familie, even­tual în ches­tiuni legale. Cea din 17 Septembrie vă poate deter­mina să porniți pe o ca­le spirituală ori să vă consi­derați vic­time.

BANI: După 20 Martie veți fi moti­vați să investiți multă energie pentru finanțe, deoarece însuși Soarele vă va inspira. Prima jumătate a lui August e un interval propice.

CARIERĂ: Eclipsa de Soare din 8 Aprilie vă poate face să luați în con­siderare o schimbare semnifi­ca­tivă. Grăbiți-vă încet, dar dacă e să o faceți, e bine să se întâmple până la mijlocul verii.

DRAGOSTE: Pluton mai ve­ri­fică de două ori anul acesta te­meinicia cuplurilor stabile: o dată până pe 21 Ianuarie, iar apoi între 3 Septembrie și 12 Octombrie. Noi iubiri se pot înfiripa în Septembrie și Octombrie.

SĂNĂTATE: Supravegheați-vă ten­siunea și pofta de mâncare, mai ales între 21 Iulie și 4 Septembrie.

LEU

Strălucire maximă

Începând cu echinocțiul de pri­măvară, vă veți afla în centrul atenției, așa cum Soarele, care vă stă­pânește zodia, este în centrul sis­temului nostru solar. El trece la cârma anului 2024 și vă oferă ocazia să străluciți. Nu însă și în preajma lui 23 Iulie, când nu aveți mari șanse de câștig în luptele cu inamicii dvs. decla­rați. La mijlocul lui Oc­tombrie, e cazul să vă feriți de capcane întinse de inamici nedeclarați. O modalitate de a o face e să nu răspundeți la provo­cări. Dacă reușiți, Noiembrie vă poate aduce satisfacții considerabile.

BANI: Oportunitatea de a încheia con­tracte interesante e mare, între 27 Iulie și 5 August, iar apoi între 7 și 29 August.

CARIERĂ: Marele benefic Jupiter vă asigură vizibilitate și apre­ciere din partea celor în autoritate.

DRAGOSTE: Trecerea lui Plu­ton prin Vărsător între 22 Ia­nua­rie și 2 Septem­brie, iar apoi după 19 No­iem­brie, ridică în cu­­pluri ur­mă­toarea problemă: cine exer­cită mai multă putere emo­țio­nală? Ten­dința de control tre­buie con­știentizată.

SĂNĂTATE: Dispuneți de ener­gie puternică, în special între 24 Ianuarie și 16 Februarie și de energie dulce, dar lenevoasă, între 18 iunie și 20 Iulie. Între 5 Septembrie și 4 No­iem­brie, însă, energia e puternică și inegală – feriți-vă de accidente.

FECIOARĂ

Mai mulți bani

Dacă ați fost frustrat anul tre­cut, în privința studiilor, a călătoriilor lungi ori a popularității, în ciuda strădaniilor dvs., din 5 Ia­nuarie sosesc și rezultatele, după cum vă asigură Jupiter în Taur, și anume până pe 25 Mai. Lucrurile se pot întâmpla pe neașteptate, iar pe­rioada de vârf este în Aprilie. Mercur trece prin semnul dvs. între 7 Iulie și 6 August, dar apoi intră în mișcare retrogradă, până pe 16 și devine mai rentabil să-i ascultați pe alții, decât să comunicați dvs. Ast­­fel vă puteți bucura din plin de trecerea lui Venus prin semnul dvs. între 6 și 29 August.

BANI: Trei dintre cele patru eclipse ale anului (25 Martie, 8 Aprilie și 2 Octombrie) pot coin­ci­­de cu schimbări im­por­tante în privința fe­lu­lui în care obțineți mai mulți bani. De­ci­zii inspirate pot fi lu­ate între 6 și 25 Aprilie, respectiv 30 Au­gust și 23 Septembrie.

CARIERĂ: Succese profesionale se prefigurează începând din 26 Mai, când Jupiter pătrunde în Gemeni. Dar dacă v-ați propus prea mult, va trebui să aduceți corective după 10 Octombrie.

DRAGOSTE: Partenerul de cuplu poate deveni arțăgos în Aprilie, după 5. Puteți reechilibra relația între 30 August și 22 Septembrie, dacă nu vă dă peste cap eclipsa de Lună din 17.

SĂNĂTATE: Tratați cu seriozitate orice formă de infecție, mai ales la nivel urogenital și al gambelor.

BALANȚĂ

Ajustări sentimentale

Pentru că stăpâna dvs. este Venus cea ra­fi­nată, anul astronomic și astrologic guvernat de Marte cel mai dintr-o bucată, an care ia sfârșit pe 20 Martie, nu prea vă este pe plac. Între 5 Ianua­rie și 13 Februarie aveți însă motive să-i fiți recu­nos­cători, deoarece vă dă curajul de-a lua decizii pri­vind casa și familia. Pe final de Ianuarie și început de Februarie ar trebui însă să stați liniștiți: hotărârile pot fi impulsive. Intrarea lui Jupiter în Gemeni, pe 26 Mai, vă insuflă încredere în ceea ce știți și vă atrage lesne simpatie și admirație. Vă dă de asemenea câștig de cauză în chestiuni legale.   

BANI: În urma revenirii în mișcare directă în Taur a lui Jupiter (pe 5 Ianuarie) și a lui Uranus (pe 28) vă reveniți și dvs. cu banii. În Aprilie, această reve­nire poa­te fi de-a dreptul spectaculoasă. În vară, însă, Marte vă poate face necugetați, mai ales la mijlocul lui iulie.   

CARIERĂ: Nu vă programați concediul între 21 Iu­lie și 5 August, dacă vreți să vă valorificați crea­tivi­tatea și autoritatea necesară de-a vă impune proiectele.

DRAGOSTE: Trei dintre eclipse, respectiv cele din 25 Martie, 8 Aprilie și 2 Octombrie, aduc cu sine nevoia unor ajustări necesare în viața de cuplu, une­le dintre ele majore.

SĂNĂTATE: Neglijarea tratării afecțiunilor osoa­se sau dermatologice poate duce la faze acute din Iunie și până în Noiembrie.

SCORPION

Prosperitate

Trecerea lui Marte prin Capricorn, între 4 Ianuarie și 13 Februarie, se poate lăsa cu decizii ferme și bune. Nu ezitați să vă consultați cu rudele ori amicii, vă pot da sfaturi utile. E cu atât mai important să luați acum aceste hotărâri refe­ritoare la un nou subiect de învățare sau schimbări ale anturajului, cu cât Marte nu este doar vechiul guvernator al semnului dvs., ci stăpânește anul astrologic, care durează până pe 20 Martie. Apoi Soarele va prelua sceptrul puterii. Vă puneți în valoare în cea de-a doua jumătate a lui Noiembrie, mai cu seamă în jurul lui 21, cu condiția de-a evita conflicte deschise, la început de lună.

BANI: Intrarea lui Jupiter în Gemeni, pe 26 Mai, anunță un an al prosperității pentru Scorpioni. Ar fi însă o greșeală să forțați lucrurile, în­tre 21 Iulie și 4 Sep­tembrie. În caz contrar, lucru­rile se pot com­pli­ca, din 10 Octombrie.

CARIERĂ: Anul Soarelui, care pornește din 20 martie, vă întărește dorința de afirmare, cu rezultate vizibile mai ales în Iulie și August.

DRAGOSTE: Jupiter în Taur, până pe 25 Mai consolidează perechile. Aveți parte de un partener cald și înțelegător.

SĂNĂTATE: Pot apărea probleme legate de circulația arterială, ochi și musculatură, mai ales în a doua jumătate a anului. Nu faceți sport fără o încălzire prealabilă.

SĂGETĂTOR

Obiective ambițioase

Anul începe cu Marte în semnul dvs., unde va sta până pe 4 Ianuarie. El vă ajută să vă stabiliți obiective clare (și, de ce nu, ambițioase) pentru 2024. Puteți să atingeți măcar o parte dintre ele până de echinocțiu, cât timp Marte se mai găsește la conducerea anului. Ulterior, Soarele preia pu­terea, determinându-vă să fiți mai preocupați să transmiteți lumii ideile sau viziunea dvs. Unii dintre dvs. se vor simți tentați să înceapă studii noi și interesante. Vă vor fi de folos. La fel și că­lătoriile sau comunicarea cu persoane bine edu­cate sau influente.

BANI: Mulți dintre dvs. vor putea găsi alte mo­dalități de-a descâlci    problemele bănești, după 21 Ianuarie, decât cele care au funcționat și nu prea în ultimii 15 ani. Se poate însă ca unele ches­tiuni să fie rezolvate toamna, între Septembrie și Noiembrie.

CARIERĂ: Începeți să creați noi structuri, mai ales dacă sunteți născuți în prima jumătate a zo­diei. Ceilalți nativi rămân încă indeciși sau cu­prinși de confuzie în privința viitorului.

DRAGOSTE: Poveștile de iubire sunt destul de complicate, anul acesta. Perechile stabile se bucură însă de trecerea lui Jupiter prin Gemeni, din 26 Mai încolo. Se poate lăsa cu nunți frumoase.

SĂNĂTATE: Până pe 25 Mai, energia e bună și multă, dar tendința de-a exagera cu mâncarea și băutura ar trebui controlată.

CAPRICORN

Surse noi de venit

După 15 ani, Pluton, care v-a cutreierat sem­nul, cu unele întreruperi, din 2008, își în­che­ie socotelile cu dvs. E momentul să faceți un bilanț. Asta, pentru că întotdeauna, când o planetă intră într-o zodie și când se pregătește să plece, toți nati­vii sunt afectați. Pluton transformă în profunzime tot ce atinge. Întâi ne ispitește, ne promite o mulți­me de avantaje, dacă cedăm, ni le și oferă, dar când pleacă, are loc o egalizare, și cei care au cedat culeg ce au semănat, căci Pluton e o planetă a kar­mei. El își va termina treaba în două tranșe: prima se în­cheie pe 21 Ianuarie, iar a doua este cuprinsă între 2 Septembrie și 19 Noiembrie.

BANI: Schimbările aduse de Pluton cu pri­vire la bani s-au anunțat încă din perioada Martie – mij­locul lui Iunie a anului trecut.    Procesul conti­nuă, puteți căuta și găsi, în Mai-Iunie, surse noi de venit.

CARIERĂ: Ați avut de luat decizii grele începând cu 2019, în contexte complexe, uneori ostile. Anul aces­ta, mai ales în martie, puteți valorifica expe­rien­ța tre­cutului. În Mai și Iunie se anunță succese cu echipa.

DRAGOSTE: Până la finele lui Mai, viața de cu­plu se anunță trepidantă. La finalul verii, pot apărea pe neașteptate momente de cumpănă.

SĂNĂTATE: Zodia dvs. nu prea are tendințe de îngrășare, dar Jupiter în Gemeni vă poate adăuga rotunjimi, din 25 Mai.

VĂRSĂTOR

Mai multă emoție

Prima oară ați luat contact direct cu Pluton anul trecut, între 24 Martie și 12 Aprilie. Aduceți-vă aminte cum v-ați simțit, căci anul acesta aveți parte din nou de prezența sa între 22 Ianuarie și 2 Septembrie. El revine în Văr­sător pe 20 Noiembrie și stă în semnul dvs. până în martie 2043. Provocarea constă în contrastul dintre intensa energie emoțională a lui Pluton, nee­ga­lată de niciun alt semn, și detașarea plus cla­ritatea mentală a Vărsătorului. Intrarea lui Jupiter în Gemeni, pe 26 Mai, vă ușurează acomodarea. El vă va sluji într-o anumită măsură ca mediator, până în primăvara lui 2025.

BANI: Saturn cel chibzuit și Neptun cel cheltuitor se află amândoi în Pești, încercând să dreagă oa­rece cheltuieli nechibzuite ori făcute fără să cu­noaș­teți unele implicații, unele hăt, din 2011.   

CARIERĂ: Cei care v-au dușmănit într-ascuns timp de mulți ani de zile nu vă mai pot afecta cariera, deci, vă vine mai ușor să acționați. Între 2 Septem­brie și 17 Octombrie, vă vine ușor să lucrați cu șefii.

DRAGOSTE: Dvs. nu sunteți genul care să se în­ghesuie la căsătorie, dar de îndată ce începe anul Soarelui, de echinocțiu, puteți întâlni pe cineva, pe care-l puteți vedea ca pe un tovarăș de viață.

SĂNĂTATE: Dacă v-ați tratat minuțios infecțiile, problemele osoase, dermatologice și dentare, sta­rea dvs. fizică se va îmbunătăți simțitor.

PEȘTI

Ordine și familie

Saturn cel organizat, care a intrat în semnul dvs. anul trecut, pe 8 Martie, continuă să lucreze întru disciplinarea lui Neptun, cel care v-a momit cu iluzii, încă din 2011. Anul acesta, Saturn se ocupă de structurarea vieților Peștilor născuți în primele 20 de zile ale zodiei, a căror existență devine mai ordonată și își stabilizează direcția. Din 26 Mai, Jupiter vă înfrumusețează viața de familie. Va mai fi însă nevoie de re­con­siderarea unor realități legate de casă ori gospodărie, ca urmare a eclipsei parțiale de Lună din    Pești, care se va petrece pe 17 Septem­brie.

BANI: Celelalte eclipse, din 25 Martie (de Lună), 8 Aprilie (de Soare), 2 Octombrie (tot de Soare), împreună cu Chiron și Nodul Nord (sensul vieții) în Berbec, spun că e indicat să luați hotărâri ma­jore în privința surselor dvs. de venituri.   

CARIERĂ: Nu vă confesați nimănui de la ser­viciu, nici nu participați la bârfe de grup, căci Pluton în Vărsător poate trezi rivalități tăcute.

DRAGOSTE: Cei născuți în primele 20 de zile ale zodiei sunt pregătiți pentru angajamente se­rioa­­se, cu condiția să stabilească ei majoritatea regu­lilor.

SĂNĂTATE: Nu neglijați niciun semn de in­fecție. În vizor se află sistemul urogenital, glez­ne­le și varicele, care pot fi afectate de forme pu­rulente.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian