Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Profiluri prezidențiale

Anul alegerilor, 2024, pune în fața electoratului, pe lângă aprobarea sau respingerea ofertelor politice intrate în competiţie, problema alegerii preşedin­te­lui, a celui chemat să reprezinte simbolic statul. Pre­şedintele este per­soana cu cea mai mare legitimitate, fiind ales direct de toţi cetățenii majori ai țării. El este, astfel, depozitarul aspiraţiilor ansamblului so­cial, instanţa supremă la care se raportează socie­ta­tea, puterea prin care ea își corec­tea­ză excesele și își coordonează unitatea. Chiar dacă atri­bu­ţiile preşedintelui sunt limitate constituţional în siste­me­le democratice de organizare socială, prestigiul func­ţiei și rolul ei în moderarea tendinţelor majore ale co­mu­ni­tății care îi desemnează statutul, fac din actul alegerii sale o chestiune de maximă impor­tan­ță pentru toţi cei care își exprimă responsabil op­ţiu­nile alegân­du-l. De aceea, dincolo de alinierile par­tinice ale candi­da­ţilor la această demnitate, pen­tru alegători contează profilul preșe­dintelui, gradul lui – anunţat – de implicare în gestiunea funcționării statului în fruntea căruia aceştia îl impun.   

Pentru români, în ultimele decenii, profilul pre­zi­denţial a fost judecat – pe fondul opţiunii ideolo­gice a alesului – prin prisma participării lui, mai mult sau mai puţin marcantă, la problemele curente ale so­cietății, la poziționările ei în „concertul naţiu­nilor”. Alegătorul ro­mân a ajuns, din această pers­pec­tivă, să își catego­ri­sească polar președinții în jucători sau spectatori. Repre­zen­tative pentru cele două tipuri de profil prezidenţial au fost mandatele lui Traian Bă­sescu și Klaus Iohannis. În timp ce Băsescu, cu toate „defectele” lui, a zguduit structu­rile înțepenite ale statului român, parti­cipând activ la admi­nistrarea afa­cerilor acestuia, Iohannis s-a „detaşat” de situaţiile dificile pe care statul le-a tra­versat. Deși amân­doi proveneau din zona orientării „de dreapta” a societății româneşti, acţiunea (sau non-acţiunea) lor va fi judecată foarte diferit în ma­nualele viitoare ale istoriei. Până la urmă, aceasta va consemna, probabil, că eşecul proiec­telor de țară ale lui Iohannis (Româ­nia lucrului bine făcut, Ro­mâ­nia educată) este mult mai evident decât destu­le­le eşecuri ale lui Băsescu, care a fost dur combătut în vremea mandatelor sale de adversarii lui politici. În 2024, din mulţimea can­didaţilor, electoratul se va orienta, cu siguranță, spre cel care își propune să se implice activ în funcţio­narea administraţiei statului, în stabilirea rapor­tu­rilor acestuia cu partenerii ex­terni, a modului în care el va răspunde provocărilor (tot mai nume­roase) în care contemporaneitatea este impli­cată.   

Dar care dintre prezumtivii candidaţi corespund pro­filului activ, vizat de electorat? Nominalizaţi (ne­oficial) până acum sunt Mircea Geoană, indepen­dent, secretar-adjunct al NATO; Marcel Ciolacu, premier și preşedinte al PSD; Nicolae Ciucă, fost premier, preşedinte al PNL; George Simion, preşe­din­tele AUR; Diana Șoșoacă, liderul SOS; Viorica Dăncilă, liderul NOI. Vehiculaţi ca nominalizabili sunt și Eduard Hellvig, fost director al SRI, Laura Codruța Kovesi, procurorul general euro­pean, dar și alţi câțiva „prezidențiabili” din partea „po­lului dreptei” sau a altor noi formule partinice. Proba im­plicării active o trec însă doar câțiva dintre ei. Pres­tigiul internaţional real al lui Mircea Geoană nu este, se pare, suficient, câtă vreme el nu și-a dezvă­luit intenţiile în politica internă, unde ineficiența și corupția admi­nis­trativă sunt probele inconturnabile pentru oricare viitor șef al statului. În plus, Mircea Geoa­nă, cu reacții „moi” în trecut, nu are în spate niciun partid care să îi „ve­ghe­ze” traseul. Marcel Cio­lacu este, pe acest plan, mult mai bine plasat. Liderul celui mai mare partid românesc are, ca prim-ministru, pârghiile pentru a face ceva concret pentru aspiraţiile materiale imediate ale alegătorilor. Dar, după cum s-a observat deja, premierul nu s-a atins în niciun fel de structurile înghețate ale admi­nis­traţiei româneşti (și de ierarhiile „speciale” pro­mo­vate de ea) și, cu siguranţă, nu o va face nici dacă va fi instalat la Co­troceni. Nicolae Ciucă este creaţia lui Klaus Io­hannis, după chipul și asemăna­rea acestuia, dar – spre deo­sebire de el – nu va bene­ficia de contextul politic ce i-a permis lui Iohannis să își câștige cele două mandate. PNL-ul este în degringoladă, asocierea lui cu PSD-ul la guvernare transformându-l în „ţap ispășitor” pentru toate nere­uşitele. D-l Ciucă este, în parte, responsabil pentru abandonarea programelor liberale aşteptate de elec­toratul de dreapta. George Simion și Diana Șoșoacă, „fraţii siamezi învrăjbiți”, promit amândoi să schim­be „sistemul” care a plasat România în coada dez­voltărilor europene, negăsind însă altă cale decât ruperea ei de lumea occidentală și reorientarea „independentă” spre răsărit. Trebuie, în cazul lor, să observăm că niciunul nu are proiecte concrete de restructurare a administraţiei țării, lozincile infla­ma­te afectiv neținând loc de progra­me reale, cu surse identificabile, de reformă. Simion și Șoșoacă sunt, ca toţi adevărații actori, vânzătorii unor iluzii care, inevitabil, fac trezirea de după ele amară. În ce-i privește pe Hellvig și Kovesi, ei ar corespunde cel mai bine profilului de prezidențiabil „jucător”. Niciunul nu și-a anunţat însă intenţia de a candida. În acest con­text, Marcel Ciolacu are cele mai mari șanse de a ocupa fotoliul prezidenţial, baza lui fiind PSD-ul care are cel mai disciplinat electorat. Cam­pa­nia pentru alegeri a început deja neoficial, dând posibilitate tuturor candi­da­ților să pozeze în „jucă­tori”. Surprize, desigur, mai pot încă apărea. Dar, „sistemul” pe care Traian Bă­ses­cu l-a zguduit pare a-și asigura, oricum, continuitatea.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian