Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Lumea lui Mișu

Foto: Shutterstock

Fără să-mi pierd încrederea în oa­meni, am ajuns la constatarea că trădarea-i în­scrisă în legile omenești, dar nu și în cele ale necuvân­tă­toarelor. Drept pentru care, în urmă cu doi ani și mai bine, terminând facul­ta­tea și revenind în urbea natală, m-am hotărât să „adopt” un pisoi. Nu eram la prima „aba­tere”, pi­si­ca Miți, care a murit pe când eram în primul an de facultate, îmi mai bântuie amin­ti­rea cu ima­gi­nea ei de pisicuță rafinată, pe jumătate a mea, pe jumătate a mai­da­nului de unde am cules-o.

L-am ales pe Mișu dintre alți unsprezece mâți, frați și veri primari, pentru că era o sălbăticiune ado­rabilă. I-am cerut iertare că-l iau de la pieptul mamei și i-am promis o viață cel puțin la fel de bună. La bloc, s-a adaptat rapid și nu a rămas ungher ne­cu­noscut mustăților lui înțelepte. Din lipsă de tovarăși de joacă, am făcut cu rândul eu și maică-mea: de-a șoricelul, de-a v-ați ascunse­lea și, treptat, pe lângă numele Mișu a mai că­pă­tat o particulă – Copilul. E un fel de rege neînco­ro­nat al apartamentului, răsfățat și năbădăios. L-am vegheat când a fost bolnav, l-am dus la doc­tor, considerându-l un fel de prelungire ne­cesară a vieții mele. Răsplata îmi era licărul de mul­țu­mi­re din privirea lui galben-chihlimbarie și torsa­dele nesfârșite pe care le făcea la picioarele mele, adevărate temenele în fața stăpânului și fratelui său – omul. Nu-mi pot concepe viața fără el, dar iată că astă-vară sufletul meu a intrat în eclipsă pen­tru o zi. Captivitatea prelungită și dorința de a-și vedea probabil semenii l-au făcut să evadeze, sărind de la primul etaj. Neajutorat și necunos­când locurile – „minate” de altfel cu otrăvuri pen­tru șobolani și câini (?!?), a ales un canal drept adă­post. L-am crezut mort și în noaptea cu prici­na l-am visat făcându-mi semn cu lăbuța dintr-o iarbă uriașă și crudă, într-o pisi­cească neînțelea­să. Era poate un semnal că trebuie să-l caut și să-l salvez.

A fost o aventură în adevăratul sens al cuvân­tu­lui: înarmată cu un picior de pui fript, care ști­am că-l scoate și din gaură de șarpe, am așteptat în nemișcare la gura canalului. S-a apropiat timid și i-am zărit săgeata albă de pe nas și gulerașul colțat. Nu știu cum am pus mâna pe el și am ajuns în casă. Biata blăniță tremurândă s-a liniștit iute recunoscând locurile familiare și, după toa­le­ta de rigoare, ne-a oferit spec­tacolul celui mai adânc somn de pisic mulțumit.

A uitat acum și poate că întâmplarea lui a avut un caracter inițiatic, de maturizare, căci de atunci și-a du­blat atențiile față de noi, singura realitate cu­noscută lui și ocrotitoare. Nu a descifrat enig­ma vieții „de afară”, atât de dură pentru oameni, cât și pentru ani­­male, dar cu siguranță că, dacă ar putea, ar avea atâtea de povestit…

Daniela N. – Teleorman

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian