Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Ghemul cu ace

Foto: Shutterstock

Într-o zi, în grădina din fața blocului nostru am găsit un arici. Ascuns în acoperă­mân­tul de țepi, părea un ciudat ghem de ace. L-am adus în casă și, în calitate de nou locatar, a primit drept cul­cuș o cutie de carton. În primele zile, la orice zgomot se ascundea ca un melc, în cochilia lui de spini. După ce a văzut că nu îi vreau răul, a început să se ridice în două pi­cioa­re, mișcând curios capul. Boticul cu mustăți îi fremăta, adul­me­când. Pe cap avea o blăniță scurtă și groasă, de culoare gri închis, și bur­­tica era albă. Cercetându-mi ca­ietele de biolo­gie, am ajuns la con­cluzia că nu prea cunoșteam gus­turile culinare ale aricilor, așa că i-am oferit crudități și, într-un târziu, o ceșcuță de lap­te, pe care a băut-o ca o pisică. Varza, cartoful și salata ver­de au rămas aproa­pe neatinse, în schimb, a în­fulecat cu plă­cere un picior de pui crud. Descope­ri­sem Ame­rica: îl cre­deam ve­ge­ta­rian și el era omni­vor. Cu­rios, mirosea cu de­li­ca­tețe mâna care îi ofe­rea hrană și atunci am în­drăz­nit să-l mângâi cu atin­geri ușoare. Cu pi­cio­rul din spate făcea miș­cări bruș­te, arătân­du-mi că dorește să fie scăr­pi­nat. Era hazliu cum își în­clina spinii când spre stânga, când spre dreap­ta, pen­tru a evita să mă „ac­cidenteze”. Când se sătura de scăr­­­pinat, își orienta cu aceeași miș­­­care bruscă țepii spre mână. Une­ori, își culca spinii spre spate, în­gădu­in­du-mi să-l mân­gâi. Nu-mi închipui­sem niciodată că și aricii pot fi mân­gâiați ba, și mai mult, că mângâ­ie­rea le face plă­cere. Aveau și ei senti­mente… După o săp­tă­mâ­nă, mi-am dus prietenul cu ghimpi într-o pădu­re din apro­pie­rea orașului nostru. M-a privit în­tre­bător, cu ochișorii lui stră­lu­ci­tori și rotunzi, apoi a pornit te­mător să-și cerceteze noul destin.

ASIZA I. – Galați

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian