Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII APRILIE

Foto: Shutterstock

– Ca toate eclipsele de Soare, cea din 8 Aprilie, din Berbec, îi vizează în primul rând pe bărbați, iar pentru că am intrat în anul Soarelui, vor avea de furcă cu efectele acestei eclipse totale, mai ales oamenii care dețin funcții de autoritate. Dar și cei care nu sunt într-o poziție de autoritate vor trece printr-un test de putere. Câștig de cauză vor avea cei care sunt puternici din fire, nu cei care vor să se impună cu forța, ceea ce e, de fapt, un semn de slăbiciune. Felul în care reușim să comunicăm este esențial pentru că, dacă dăm dovadă de autocontrol, e posibil să dezamorsăm conflicte destul de serioase, pe când dacă ne dăm drumul la gură, confruntările pot deveni și mai aprige.    O mână de ajutor ne vine din partea lui Venus, care face și ea ce poa­te ca să îndulcească lucrurile. Femeile tinere, mai ales, pot juca un rol sem­nificativ în dezamorsarea conflictelor. Din 30, când intră în semnul Taurului, Venus îmbie la romanțe de primăvară și contribuie la șansele de câștig material pe care ni le promit prosperul Jupiter și surprinzătorul Uranus –

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ambiții mari

Încă din primăvara anului tre­cut, cei mai mulți dintre dvs. au început să își pună din ce în ce mai des întrebarea: dar eu nu pot decât atât pe lumea asta? Nu ar fi cazul să fac mai mult? Unii dintre dvs. își pot aduce aminte de un context similar, care s-a întâmplat în 2005, recapitulând ce au reușit să realizeze atunci și cum? Există, în mod cert, posibilitatea ca timp de cel puțin șase luni după această puternică eclipsă să vă depășiți mă­car o parte dintre vechile frustrări și să mergeți înainte.

BANI: Deși întreaga lună vă puteți aștepta la situații favorabile privi­toare la câștigurile dvs. directe, cel mai rodnic interval este cel cuprins între 18 și 21, când vă puteți trezi cu o adevărată pleașcă. Desigur, cu condiția de-a vă fi onorat respon­sabilitățile.

CARIERĂ: Cel mai bine ar fi să lucrați singuri, căci în echipă nu funcționați bine, ceea ce mai ales între 9 și 10 poate duce la conflicte cu șefii, care nu vor fi date uitării cu una-cu două.

DRAGOSTE: Aici, eclipsa totală de Soare în semnul dvs. își spune cel mai apăsat cuvântul. Se impun schimbări în raporturile cu pere­chea. Care, în opinia dvs., ar fi tre­buit să se întâmple deja. Puteți dis­cuta despre trecut în perioada 2-26, pentru a clarifica lucrurile.

SĂNĂTATE: Evitați eforturile, care v-ar putea duce sângele la cap ori afecta oasele, mai ales pe 9 și 10.

TAUR (21 aprilie – 20 mai)

Susținere planetară

Conjuncția dintre marele be­nefic Jupiter și Uranus în sem­nul dvs. vă favorizează, iar cireașa de pe tort o aduce cu sine însăși stăpâna dvs., Venus, care li se alătură. Ca să vă bucurați din plin de binefacerile acestora, tre­buie doar să îndepliniți conștiincios sarcinile care vă revin. Asta pentru că Jupiter și Uranus vă pot da tendința de-a vă descotorosi de ele. Dacă deveniți delăsători, efectul pozitiv al acestor planete va scădea.

BANI: Aveți grijă ce vorbiți și cu cine, între 2 și 26, când Mercur retro­grad vă poate readuce, într-adevăr, o oportunitate. E recoman­da­bil să nu vă ambalați și să dați strict in­formațiile necesare, persoanelor îndrituite.

CARIERĂ: Lăsați-i pe șefi să fie ei cei mai tari, după 19, dar mai ales pe 22, altfel vor prinde ciudă pe dvs.

DRAGOSTE: Sunteți atractivi, des­chiși și, da, puteți fi chiar neconven­ționali, dvs., o zodie atât de conser­vatoare, din pricina lui Uranus cel imprevizibil. Acesta vă poate atrage în pasiuni de moment, interesante, sti­mulatoare, dar care sunt mai degrabă experiențe de învățare decât relații care să dureze în timp.

SĂNĂTATE: În preajma eclipsei to­tale de Soare din 8 și după, e cazul să vă monitorizați tensiunea și să vă pro­tejați capul, dacă faceți sport.

GEMENI (21 mai – 21 iunie)

Miză pe carieră

Odată cu puternica eclipsă de Soare din Berbec, din 8, vă veți pune problema dacă și în ce măsură reprezen­tați o autoritate în cercu­rile sociale, pe care le frec­ventați. De câte ori reu­șiți să dați tonul unei discuții ori să inițiați o ac­țiune de grup? Din pri­cina lui Mercur retrograd (între 2 și 26), poate exista mai degrabă ten­din­ța de a-i contesta pe cei, care, în opinia dvs., nu merită statutul de lider. Nu-i o idee rea să demonstrați unde n-au fost prea grozave deci­ziile sau ideile acestuia, cât timp aveți de pus ceva mai bun în loc.

BANI: În cazul în care vreun prieten v-a propus să vă apucați de ceva îm­preună, și nu s-a mai urnit nimic în­cepând din 2, lucrurile se pot pune din nou în mișcare după 26.

CARIERĂ: Ați fi surprinși câtă lu­me vă vorbește de bine, iar rezulta­tele se reflectă prin atitudinea șe­filor, care prind încredere în dvs. și încep să vă dea unele sar­cini mai importante.

DRAGOSTE: Ca urmare a e­clip­sei de Soare de pe 8, unii din­tre dvs. se pot lă­muri în privința sentimentelor ambi­gue care îi lea­gă de o persoană din cercul lor de prie­teni. Ar fi bine să vă lămuriți, da­că e mai mult priete­nie sau mai mult atracție, înainte de-a începe ceva.

SĂNĂTATE: Tendința de îngrășare devine tot mai pronunțată. Ficatul și vezica biliară au nevoie de un sti­mul, mai ales între 18 și 21.

RAC (22 iunie – 22 iulie)

Siguri de izbândă

În primele cinci zile ale lunii vă simțiți siguri pe dvs., primiți aprecierea celor din jur pentru ideile și cunoașterea dvs., dar ulterior, mai ales pe 10 și pe 11, există riscul de a aborda o ati­tu­dine condescendentă, pe alo­curi chiar tăioasă. N-ar fi o idee bună să plecați la drum în aces­te zile sau, dacă sunteți deja într-o călătorie și aveți de con­dus, se recomandă mare prudență. Așa-zisa „zi irosită”, când ar fi bine să nu faceți nimic, e cea de 19.

BANI: În cea de-a doua jumătate a lunii, până pe 26, n-ar trebui să vă angajați într-un proiect, care s-ar putea să fie pe lângă lege. Lămuri­ți-vă mai întâi asu­pra aces­tui aspect.

CARIERĂ: Eclipsa totală de Soare din 8 Aprilie vă trezește dorința de-a reuși, pe care dvs. o aveți, doar că o manifestați fără ostentație. De astă dată ieșiți în față fără rețineri. Poate n-ar strica puțină mo­derație.

DRAGOSTE: Atât în cu­plu­rile consacrate, cât și în po­veștile de dragoste aflate în desfășurare, se pune pro­blema „cine are mai multă putere asupra celuilalt”. Si­tua­ția poa­te deveni acută în­tre 18 și 21. Gân­diți-vă că cel care oferă e de regulă mai bogat decât cel care pre­tinde.

SĂNĂTATE: Între 2 și 26, pe peri­oada lui Mercur retrograd, nu vă for­țați încheieturile brațelor. Mai ales umerii trebuie menajați. De aseme­nea, căile respiratorii superioare.

LEU (23 iulie – 22 august)

Energie solară

În urma eclipsei totale de Soare din Berbec, din data de 8, veți simți mai mult ca oricând nevoia de a vă face remarcați și admirați. Con­tează însă mult în ce di­recție vă îndreptați energia puter­nică de care dispuneți acum. Dacă do­riți doar atenție, în mod egoist, pu­teți să o ob­țineți pe mo­ment. În schimb, dacă în viața dvs. persistă de o vreme o si­tuație conflictuală, în urma acestei eclipse veți avea posibilitatea să ajun­geți la o conciliere. În cazul în care aveți de furcă cu o persoană care de­ține mai multă putere decât dvs., cea mai bună abordare ar fi una carac­te­rizată de modestie și tact.

BANI: Până pe 5, vă vine ușor să vă sporiți capitalul, prin soluții creative. Însă pe final de lună, mai ales pe 27 și pe 28, puteți descoperi nereguli și intra în conflict.

CARIERĂ: Puteți să-i surprindeți pe șefi, în special între 18 și 21, când vi­ziunea dvs. originală vă poate adu­ce o promovare.

DRAGOSTE: În preajma datei de 22, perechea dvs. se va putea su­păra rău, dacă o neglijați din pri­cina unor îndatoriri profe­sionale. Venus vă ajută să dre­geți busuiocul începând din 30.

SĂNĂTATE: Cei predispuși la pu­seuri de tensiune ar trebui să ia măsuri de precauție, încă dinainte de eclipsa de Soare. Între 2 și 26, încheieturile bra­țelor pot fi mai fragile, mai ales umerii.

FECIOARĂ (23 august – 22 septembrie)

Intuiții și profeții

Eclipsa totală de Soare din Ber­bec, de pe 8, vă poate a­du­ce diverse revelații de ordin psi­ho­logic sau esoteric. Cele psiholo­gice pot veni sub forma descoperirii unui talent moștenit, cel mai pro­babil, de la un strămoș de parte mas­culină, pe când cele esoterice pot consta într-o percepție intuitivă le­gată de viitor. N-ar fi bine să înăbu­șiți aceste intuiții, cum vă îndeamnă mintea dvs. rațională și critică. Dați-i intuiției o șansă. Câștigați popu­laritate fără a depune eforturi, iar la învățătură puteți străluci de-a dreptul. Doar în preajma datei de 22 puteți deveni îngâmfați.

BANI: Ciclul de eclip­se care s-au petrecut înce­pând din Aprilie anul tre­cut, v-au obli­gat să vă regândiți de fie­care dată finanțele. Pen­tru că eclip­sa vine pe fondul unui Mercur retrograd în Berbec, e un mo­ment bun să reexaminați diver­sele soluții aplicate.

CARIERĂ: S-ar putea să nici nu băgați de seamă că ați început să vă exercitați mai apăsat puterea la locul de muncă. Ostentația în acest sens vă poate atrage dușmănii.

DRAGOSTE: Armonia romantică și pasională de până pe 5 este urmată de pornirea perechii dvs. de a se im­pune, care devine enervantă rău pe final de lună.

SĂNĂTATE: Inima, ochii și cir­cu­lația periferică încep să funcțio­neze mai bine.

BALANȚĂ (23 septembrie ­– 22 octombrie)

Inspirați și creativi

Până pe 8 Aprilie, sunteți într-un proces de reglare interioară, care a început odată cu eclipsa de Lună din semnul dvs., din 25 Martie. Această eclip­să v-a accentuat latura venusiană, diplomată, crea­tivă, caldă și agreabilă. Este o perioadă bună pen­tru a conștientiza lipsa de temei a unor frici, care v-au bântuit periodic. Cel mai ușor puteți să vă dezbărați de ele scriind, pictând sau vorbind cu un terapeut. Se prea poate ca Balanțele cu înclinații artistice să creeze lucruri de o forță expresivă ieșită din comun, care să contribuie la consacrarea lor.

BANI: Conjuncția Jupiter-Uranus în Taur vă poate aduce un câștig nesperat. Șansele maxime ca să vă cadă niște bani în poală sunt între 18 și 21. Câștigul se poate datora și intervenției salutare a unui in­vestitor generos. Acesta ar putea deveni însă auto­ritar în preajma lui 22, dar după 29 își revine.

CARIERĂ: Vă bucurați de popularitate până pe 5, însă mai încolo, mai ales pe final de lună, puteți avea tendința să vă vărsați nervii asupra colegilor, chiar când dvs. sunteți cei care ați greșit.

DRAGOSTE: Eclipsa din 8 declanșează multe sentimente diverse în cupluri. Faptul că în Berbec se găsesc de asemenea Venus și Mercur retrograd permite o evaluare critică, dar iubitoare a relației.

SĂNĂTATE: Dureri de cap apar din 5, iar picioa­rele se umflă la sfârșitul lunii.

SCORPION (23 octombrie – 22 noiembrie)

Puși la încercare

Aceia dintre dvs. care sunt implicați într-un proiect creativ personal sau al copiilor, se pot aștepta la succes până pe 5. Ulterior, mai ales pe 10 și 11, vă puteți strădui excesiv să reușiți, iar după cum spune zicala, ce-i prea mult strică. În res­tul perioadei, până la sfârșitul lunii, e mai bine să vă ocupați de chestiunile organizatorice legate de proiect, decât de succesul acestuia la public, deși acest tip de activitate vi se poate părea obositor. Dar de punerea la punct a acestor struc­turi depinde durata proiectului.

BANI: Partenerul de afaceri sau un prieten poate aduce un investitor ori un nou asociat, cu care să faceți treabă bună, în special dacă asta se întâmplă între 18 și 21.

CARIERĂ: Mai ales bărbații zodiei sunt puși la în­cercare de eclipsa din 8, în privința felului în care își exercită autoritatea. Mercur retrograd averti­zea­ză că, dacă un angajat repetă anumite greșeli, reac­ția dvs. poate fi exagerat de critică. Dar Venus e în apropiere și, cu puțină răbdare, găsiți o soluție bună.

DRAGOSTE: Ceva se schimbă în perechile sta­bile și nu în rău – puteți să vă redescoperiți reci­proc. În relațiile de iubire, 10 și 11 sunt zile în care vă puteți simți dominați sau agasați de celălalt.

SĂNĂTATE: Problemele vizând zona capului pot deveni acute în preajma eclipsei totale de Soare din 8. Și cardiacii trebuie să se menajeze.

SĂGETĂTOR (23 noiembrie – 20 decembrie)

Încontrări în familie

Aveți multă treabă prin gospodărie, dar și cu ceilalți membri ai familiei dvs. Până pe 5, lu­cru­rile merg ca pe roate, însă apoi încep să se ivească încurcături sau tensiuni. Pe 11 și 12 nu v-am recomanda să faceți lucrări prin casă sau curte, mai ales dacă presupun folosirea unor instrumen­te tăioase. În cazul în care nu vă ocupați de așa ceva, v-ați putea încontra cu vârstnicii din fa­milie, dacă sunteți tineri, ori cu tineretul, dacă ați ajuns la vârsta senectuții. Pe final de lună, pot apărea probleme ale instalației, cum ar fi, de exemplu, igrasia, ori careva din familie vă supără pentru că exagerează cu băutura.   

BANI: Vă inspirați colegii prin atitudinea dvs. pozitivă, dar în special prin ideile dvs. originale. Dacă vă puneți mai mulți capetele la contribuție, n-ar fi exclus să faceți o invenție.

CARIERĂ: Vă gândiți mai puțin cum să pro­movați, vă preocupă ceea ce faceți concret. S-ar putea ca gradul dvs. de implicare să nu treacă neobservat.

DRAGOSTE: Aici se manifestă eclipsa totală de Soare. Examinați atent comportamentul persoa­nei iubite. Dacă în discuțiile minore în con­tradictoriu dorește să se impună cu tot dinadinsul, aveți de-a face cu cineva egocentric.

SĂNĂTATE: Energie aveți să dați și la alții. Singurele dvs. probleme ar fi îngrășarea bruscă sau episoadele de insomnie.

CAPRICORN (21 decembrie ­– 19 ianuarie)

Pasiuni primejdioase

Dacă aveți de făcut multe drumuri adminis­trative ori de onorat angajamente sociale, cele mai potrivite pentru asemenea activități sunt primele cinci zile ale lunii. Ulterior, lucrurile merg mai greu, ba pe 10 și 11 puteți avea și probleme cu autoritățile, în pri­vința unor acte. În preajma lui 29, riscați să fiți nea­tenți sau, dacă ieșiți la un pahar cu amicii, să luați la bord mai mult decât e cazul. E­clip­sa totală de Soare din 8, din Berbec, vă poate pune în situația de-a vă confrunta cu o persoană autoritară din familie. Și cum Mercur e retrograd, poate fi vorba despre vechi probleme, care se manifestă puternic. Nu e cazul să vă ascun­deți nemulțumirile, ci să le exprimați cu moderație.

BANI: Dvs. sunteți prudenți cu banii și totuși pe final de lună s-ar putea să vă tenteze o speculație sau chiar un joc de noroc. Mai bine vă abțineți.

CARIERĂ: În urma eclipsei penumbrale de Lună din 25 Martie, relațiile dvs. cu femeile din ierarhiile superioare se pot modifica, cel mai probabil în bine.

DRAGOSTE: Pe final de lună, vă așteaptă o pa­siune periculoasă. Poate să se dezvolte o latură obsesivă, ori niște complicații legate de bani.

SĂNĂTATE: Pe Mercur retrograd în Berbec (2-26) și îndeosebi în preajma eclipsei, pot apărea la efort nevralgii faciale, probleme cu tensiunea ori migrene.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Feriți-vă de conflicte

Ar fi ideal dacă ați putea evita șofatul, între 2 și 26, cât timp Mercur se mișcă retrograd în Berbec, zodie în care, în plus, se petrece și e­clipsa totală de Soare din data de 8. Comunicarea cu cei din anturaj, mai ales dacă e vorba despre dis­pute care s-au tot repetat, s-ar putea să ducă la conflicte în toată regula, dacă nu lăsați de la dvs. Dacă aveți prin preajmă Tauri sau Balanțe, semne guvernate de Venus, concentrați-vă asupra lor, cu ele nu există acest risc. Pe final de lună, tocmai acestea sunt însă zodiile cu care vă puteți certa, în special dacă este vorba despre femei tinere.

BANI: Chestiunile financiare merg bine până pe 5, când puteți încheia contracte pe termen lung. 10 și 11 în schimb sunt zile în care anumite înțelegeri pot să pice, deoarece nici una dintre părți nu e dis­pusă să negocieze.

CARIERĂ: Dacă șefii vă cer să faceți ceva într-un anume fel, către mijlocul lunii, faceți ca ei, altfel le veți atrage nemulțumirea.

DRAGOSTE: Cu Pluton în semnul dvs., pe final de lună vă puteți lansa în povești de dragoste pro­funde, dar cu un ca­racter cumva compulsiv. Dacă vreți ceva durabil, luați-o încet.

SĂNĂTATE: Aveți grijă cât mâncați, mai ales seara, pentru ca ficatul să nu vă facă figuri sau sto­macul prea plin să nu vă zăpăcească somnul.

PEȘTI (19 februarie – 20 martie)

Sentimente confuze

La început de lună, mai precis până pe 5, îi fermecați pe cei cu care intrați în contact. Dar după ce Venus pleacă din semnul dvs. și rămâneți în prezența lui Marte și Saturn, vă puteți trans­forma într-o persoană arțăgoasă sau chiar agresivă. Zilele cu risc maxim sunt 10 și 11. Către finele lunii, întâlnirea dintre Marte și Neptun vă poate inunda cu sentimente ciudate, precum des­cu­rajarea sau zădărnicia, dar vă poate predispune și la izbucniri de furie. Ceea ce vă ajută este im­plicarea în acțiuni umanitare sau o practică spiri­tuală. Cei care sunt de o vreme pe o cale spirituală pot avea parte de revelații.

BANI: În acest domeniu de viață vă afectează eclipsa totală de Soare din Berbec, de pe 8, care se întâmplă și pe fondul lui Mercur retrograd. Ar fi o greșeală să cereți o remunerație mai mare, între 2 și 26, iar una și mai mare vă va obliga să plecați din locul unde lucrați acum.

CARIERĂ: Către sfârșitul lunii, o persoană de gen feminin vă poate atrage invidia cuiva, fără ca dvs. să știți, lăudându-vă prea mult.

DRAGOSTE: Pretențiile excesive pe care le a­veți de la perechea dvs. pot duce la ruperea rela­ției, îndeosebi pe 10 și 11. Întrebați-vă mai întâi ce vă îndreptățește la asemenea pretenții.

SĂNĂTATE: Conjuncția Marte-Neptun vă aver­ti­zează asupra consecințelor abuzurilor și a pe­ri­colului de infecții, care se pot ivi brusc.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian