Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Charles și Camilla – Nu toate iubirile ruginesc

• Și regele Charles suferă de cancer. Dosarele lui medicale sunt voluminoase. Supușii monarhiei britanice sunt îngri­jorați. Este el suficient de puternic pentru a putea lupta îm­po­triva bolii? •

Mesaje din toată lumea

Foto: Getty Images

În timpul unei proceduri de rutină pentru o prostată mărită, s-a descoperit că Regele Charles, în vârstă de 75 de ani, are „un anu­mit tip de can­cer”. Dosarul medical este lung. Pro­blemele de să­nătate au debutat în urmă cu peste 30 de ani, cu diver­se accidentări și fracturi, care au survenit de cele mai multe ori, atunci când făcea sport. Ulte­rior, Charles s-a îmbolnăvit de pneumo­nie și a făcut în două rânduri Covid, ceea ce i-a afec­tat sis­te­mul imunitar. În aceste condiții, pre­zin­tă un risc considerabil chiar și anesteziile, precum cea la care a fost supus cu prilejul recentei operații la prostată. Deși situația pare să-i fie potrivnică, Charles abor­dează cu curaj lupta sa împotriva can­cerului și beneficiază în acest sens de sprijinul ne­prețuit al soției sale, Camilla. „Rot­weillerul”, atât de hulit din cauza prințesei Diana, e astăzi apre­ciată și ad­mirată, pentru devotamentul ei.

Regele bolnav s-a retras alături de ea, la castelul Sandringham. Își petrec timpul plimbându-se, pic­tând în acuarelă și delectându-se cu muzica lui Leonard Cohen. Stresul și efortul îi sunt interzise lui Charles. Singurul lucru de care a refuzat cu tot dinadinsul să se lipsească a fost slujba de duminică de la catedrala din Sandringham, unde are prilejul să se lase văzut și de concetățenii îngrijorați de sănătatea sa. Emoționat de nenumă­ratele urări de însănătoșire, primite din toată lumea, Regele a afir­mat: „Aceste gânduri fru­moase reprezintă pentru mine cea mai mare consolare și cea mai mare încu­rajare”.

Mai tare ca ura

Deși Palatul păstrează tăcerea cu privire la tipul și la stadiul cancerului de care suferă Charles, faptul că regele și-a declarat public boala l-a scutit de pagina întâi a ziarelor de scandal. În spatele lui se află Camilla, care afișea­ză un zâmbet curajos, deși diagnosticul a lovit-o din plin. Dar oricât de greu ar cântări emo­țiile, Camilla este obișnuită să fie pu­ter­nică. S-a „an­trenat” încă de la înce­pu­tul poveștii de dragoste cu moșteni­torul tronului britanic, în con­di­țiile în care protocolul regal a ținut-o departe de el, vreme de 27 de ani, iar britanicii i-au demonizat relația. Pentru mulți, Camilla n-a fost decât femeia care a distrus mariajul lui Charles cu Diana (decedată la 36 de ani). Ea s-a con­fruntat timp de decenii cu o ură acer­bă. Chiar și atunci când celor doi li s-a permis să se căsăto­rească, în apri­lie 2005, cu bine­cuvântarea Reginei Eli­sa­beta, mulți nu au înțeles că, de fapt, Camilla a fost și este marea iubire a lui Charles. Acum ve­ghează cu o ri­goare încărcată de afecțiune asupra să­nătății soțu­lui ei. Ca­milla este extrem de îngrijorată, de­oa­rece dosarele medi­cale ale lui Charles sunt stufoase. Re­gele a fost operat de multe ori în ulti­mele decenii, durerile lui de spa­te au deve­nit cronice, iar în timpul pan­demiei de Covid, a fost considerat un pacient cu risc ridicat. Pe de altă parte, Regele mănâncă sănă­tos, ecologic, optea­ză de dragul me­diu­lui pentru o dietă vegană și își face zil­nic „antrenamentul militar” de 11 minute. „Este cel mai în for­mă bărbat de vârsta lui, pe care îl cu­nosc”, spunea entu­zias­mată Camilla, în 2020. Dar stilul de viață sănătos are drept contra­pondere ritmul zilnic de lucru al regelui Charles, care este extrem de împovărător.

Pe durata tratamentului, medi­cul i-a interzis aparițiile publice. Cu toate acestea, harnicul Rege nu poate și nu își dorește să rămână cu săptămânile complet inactiv. El intenționează să continue să-și facă munca de birou și să poarte conversațiile tele­fonice săptămânale cu prim-ministrul Rishi Sunak. Charles își dorește chiar și să participe la întâlniri private la Londra, atunci când se află în oraș, pen­tru a se trata de cancer. Dar faptul că nu e dispus să renunțe com­plet la munca sa nu repre­zintă o sur­priză: Charles este cunoscut drept o persoană de­pen­dentă de muncă. Zilele lui de lucru sunt lungi, aproape lipsite de pauze, iar prânzurile sale sunt practic inexistente. Regele își începe treaba dimi­neața, devreme, lucrează până la ora 21.00 și abia apoi ia o cină târzie. Seri libere? Nici pomeneală! După cină, se întoarce adesea la birou și, nu de puține ori, i se întâmplă să adoarmă în timp ce lucrează la notițele sale. Asta va trebui să se schim­be. Acum e cazul ca Regele să aibă parte de mese regulate și de odihnă din belșug. O schimbare care pentru el va fi dificilă, dar asupra căreia Camilla va insista.

Doi dintr-o lovitură

În ceea ce o privește pe Regină, ea se confruntă cu un calvar: dorește să fie alături de soțul ei bol­nav, dar, în același timp, este silită să-i țină locul în obligațiile oficiale. Familiei regale îi lipsesc în această perioadă reprezentanții de bază. Pe lângă Camilla și moștenitorul tronului, prințul William, doar Prințesa Anne, sora lui Charles, în vârstă de 73 de ani, și Prințul Edward, fratele lor cel mai mic, de 59 de ani, își mai pot asuma angajamente regale. Prințesa Kate se tratează și ea de cancer. William, care și-a anulat după operația abdominală suferită de Kate, toate angajamentele, pentru a se ocupa de ea și de copiii săi, a trebuit să-și reia îndatoririle înain­te de vreme. Zâmbetul curajos afișat de William nu ascunde cât de îngrijorat se simte. Căci cancerul tatălui său presupune pentru el o mulțime de noi obligații. Fratele său, Harry, care era odinioară marele lui sprijin, repre­zintă acum mai degrabă un motiv de îngri­jorare. Vizita neașteptată pe care i-a făcut-o tatălui său bolnav l-a bucurat pe Rege, dar l-a și luat prin surprindere. Se spune că întâlnirea a durat doar 30 de minute. După doar 24 de ore, Harry a părăsit din nou Anglia, fără a se fi întâlnit cu fratele său, William. Încordarea între ei este maximă. Singurii care îi fac pe adulți să zâmbească sunt cei trei nepoți ai lui Charles, George, Char­lotte și Louis, copiii lui William. Ei îi înseninează zilele bunicului Charles, care se recuperează la castelul Sand­ringham. Ves­tea că și Kate se tratează în a­ceas­tă peri­oadă de cancer a căzut ca o bom­bă. Se spune că regele și nora comunică și se încurajează reciproc în lupta cu boala. De Charles se îngrijește o întreagă echipă de me­dici de primă clasă, Regele primește cel mai bun tratament, constând în cele mai scum­pe medicamente, dar cel mai bun dintre ele se numește… Camilla.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian