Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

O „crimă” aproape perfectă – Prințesa Kate și cancerul

• Sub presiunea imensă a internetului și a ziarelor de scandal, prințesa Kate, viitoarea regină a Marii Britanii, a fost constrânsă să recunoască că e bolnavă de cancer. Ceea ce părea, cândva, un drept la intimitate, suferința, a devenit o temă „babană” pentru rețelele sociale. Personalitățile publice sunt tot mai amenințate de groapa cu lei •

Fotografia de Ziua Mamei

Kate își recunoaște ”vina”: da, are cancer! (Foto: Getty Images)

După operația abdominală de la mijlocul lunii Ianuarie și spitalizarea de două săptămâni, Kate, soția Prințului William, și-a dorit o perioadă de liniște pentru ea și copiii ei, George, în vârstă de 10 ani, Charlotte, în vârstă de 8 ani, și Louis, în vârstă de 5 ani. A fost imposibil. Presiunea opiniei publice, a presei și a canalelor sociale, speculațiile privind posibilitatea să fie bolnavă de cancer au fost atât de intense, încât Prințesa s-a simțit obli­ga­tă, de Ziua Mamei, să publice o fotografie reali­za­tă acasă, la reședința din Adelaide Cottage, ală­turi de cei trei copii: O mamă fericită, alături de pruncii ei! „Vă mulțu­mesc pentru urările amabile de însă­nă­toșire și pentru sprijinul neîncetat din ultimele două luni. Le doresc tuturor o Zi a Mamei feri­cită!”. Kate a crezut că-și va do­bândi liniștea, dar a urmat un răz­boi. Fotografia a pro­dus opusul efectului aștep­tat. Pe rețelele de socializare au înce­put imediat să fie dezbătute nume­roasele erori de retușare și bănu­iala că ele ar as­cunde ceva: CAN­CERUL! Au apă­­rut noi îndo­ieli cu privire la starea de sănătate a lui Kate și lu­mea s-a întrebat dacă foto­grafia a fost reală și ac­tua­lă. Problema s-a acutizat, când agenții foto de renu­me, pre­cum Reuters, AP, Getty și AFP, au retras din ofer­ta lor foto­grafia „ma­ni­pu­lată” și i-au adăugat un mesaj de aver­ti­zare: o tăietură în formă de X. Ime­diat au început să circule pe inter­net noi teorii ale conspirației vi­zând starea lui Kate. Principalele întrebări semănau cu un inchizi­to­riu: a fost Kate inserată în ima­gine, printr-un truc de edi­tare? Dorește Palatul să ascundă faptul că Prin­țesa e grav bolnavă? Se clatină mo­narhia britanică? Re­gele Charles are, și el, același diag­nos­tic necru­țător… Lucrurile au de­ge­­nerat în final într-o asemenea mă­­sură, încât Kate s-a simțit da­toare să dea, a doua zi, un co­mu­nicat: „La fel ca mulți fotografi amatori, experi­mentez și eu, oca­zional, editarea imaginilor. Doresc să-mi exprim scuzele, pentru orice confuzie ge­nerată de fotografia mea de fami­lie”. Însă impresia că ceva nu este în regulă a continuat, iar vacarmul a devenit insupor­tabil. Marea pro­ble­mă a Marii Bri­ta­nii era dacă prin­țesa de Wales are cancer sau nu.

Deși tăcerea Palatului a fost me­nită să o protejeze pe Kate și să-i păstreze intimitatea, au existat, din pă­cate, neconcordanțe și în privința unei apariții publice a Prințesei, care fusese pro­gra­mată în iunie: armata îi anun­țase partici­parea la parada „Trooping the Co­lor”. După anunțul făcut în pripă și fără consultarea Pala­tului, Kate a fost scoasă de pe lista partici­panților. Alt scandal! Din câte se spu­ne, Prințul William ar fi fost extrem de nemulțumit din cauza situației create, pentru că astfel, soția sa, încă slă­bită, a ajuns să fie supusă unei presiuni pu­blice ex­treme. În cele din urmă, Kate a cedat. Sla­bă, spe­riată și palidă, așezată pe-o bancă din curtea pala­tului Kensington, cu mâinile ținute în poală, ca un copil pedepsit, și-a recunoscut, public, boala, în uralele rețelelor sociale și ale ziarelor de scandal.

„Vă rog să mă scuzați că am cancer”

Iată mesajul integral: „Doresc să folosesc aceas­tă oportunitate, pentru a vă mulțumi înainte de toate pentru mesajele minunate de susținere și pen­tru înțelegerea de care ați dat dovadă, în peri­oada în care m-am recuperat după operație. Au fost câteva luni incredibil de grele pentru întreaga noastră familie, dar am avut parte de o echipă me­dicală fantastică, care a avut mare grijă de mine, lucru pentru care sunt foarte recunoscătoare.

În Ianuarie, am suferit o intervenție chirur­gi­cală abdominală majoră și, la momentul res­pectiv, s-a crezut că afecțiunea mea nu este cance­roasă. Operația a fost un succes. Cu toate acestea, în urma testelor efectuate după operație, s-a con­sta­tat că a fost vorba de un cancer. În aceste con­diții, echipa medicală m-a sfătuit să urmez o cură de chimioterapie preventivă, iar acum mă aflu în pri­mele etape ale acestui tratament.

Desigur că vestea a venit ca un șoc uriaș, iar eu și William am făcut tot ce ne-a stat în putință pen­tru a procesa și gestiona aceste lucruri în mod privat, de dragul familiei și al copiilor noștri. După cum vă puteți imagina, asta a necesitat timp. Am avut nevoie de timp, pentru a mă recupera după o intervenție chirurgicală majoră și pentru a putea începe apoi tratamentul. Dar cel mai greu a fost să le explicăm totul lui George, Charlotte și Louis, într-un mod potrivit pentru ei și să îi asi­gurăm că voi fi bine.

După cum le-am spus și lor, sunt bine și mă întremez pe zi ce trece, concen­trân­du-mă asupra lucrurilor care mă vor ajuta să mă vindec; la nivel fizic, mental și su­fletesc.

Faptul că îl am pe William alături de mine reprezintă, de asemenea, o mare sur­să de confort și de siguranță. La fel ca dra­gostea, sprijinul și bunătatea de care au dat dovadă atât de mulți dintre voi. Pentru noi, asta are o însemnătate deose­bită.

Totodată, sperăm că veți înțelege că, pe măsură ce-mi urmez tratamentul,    avem ne­voie, ca familie, de un pic de timp, de spa­țiu și de intimitate. Munca mi-a oferit în­totdeauna un sentiment de bucurie pro­fundă și aștept cu nerăbdare să mă întorc când voi putea la obligațiile oficiale, dar deocamdată trebuie să mă concentrez pe o recuperare completă. În această perioadă, gândurile mele sunt la toți cei ale căror vieți au fost afectate de cancer. Îi rog să nu își piardă credința și speranța. Nu sunteți singuri”.

Ar fi cu adevărat minunat, ca opinia publică și tabloidele englezești să-i îngă­duie prințesei Kate, mamă a trei copii și viitoare regină a Marii Britanii, liniștea de care are nevoie, intimitatea cu boala, lupta cu frica și puterea de a birui. Regele Charles e și el bolnav, tot de cancer. Mo­narhia britanică se află într-un moment de derivă dramatic, care le-ar dărui rețe­lelor sociale măreția pierdută, dacă l-ar respecta. Liniște și tăcere. Greu de crezut, având în vedere audiența enormă și profi­tul finan­ciar uriaș, care ar dispărea. Mult mai cre­dibil este un scenariu în care hoarde de fotografi stau as­cunși prin copaci și prin tufe, ca să trans­mită în direct, cine pe cine omoară: Kate – cancerul, sau cancerul pe Kate.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian