Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Doctorul cu blăniță

Foto: Shutterstock

Când a venit în familia noastră (adu­să de fe­­­tița mea, Cătălina) era un ghemotoc zburlit de blăniță neagră, din care se ițeau doi ochișori de culoarea chihlimbarului. Deloc stân­je­nită de noul loc și de persoanele străine din casă, a purces la explorarea noului spațiu vital, alegându-și loc de dormit patul meu și al fetiței. Foarte sigură pe ea și independentă, nu accepta să fie luată în bra­țe sau mângâiată dacă nu dorea „per­so­nal” acest lucru. Dacă insistam, se zburlea ime­diat, iar ghe­ru­țele fulgerau pe mâna îndrăzne­țu­lui. Deseori o vedeam cum stă pe fereastră, pân­dind pă­să­rile de-afară sau câte un fluturaș. Atunci, spre ma­rea noastră uimire, scotea un fel de mârâit ase­mă­nător ciripitului. Pur și simplu imita păsă­relele, în ideea de a le atrage spre ea cât mai aproa­pe. Își încorda gâtul și mișca foarte cara­ghios din mustață, sco­țând su­nete complet diferite de mie­unatul co­ti­dian. Acum, când a crescut și a devenit o pisică con­ști­entă de impor­tanța ei, emite aceste sunete când o cert sau o tachinez. Dar tovarășa ei de joacă, de care e fas­­cinată total, este o broască țestoasă. Fiind o spe­cie acvatică, ea își cam face veacul într-un acvariu. Fapt care nu a îm­piedicat-o deloc pe Koly să-și vâre cele patru lă­buțe în apă și să sperie broscuța cu lovituri (ce-i drept, delicate). Ore întregi o ur­mă­reș­te cum înoată, cum se hrănește, iar când o scot din ac­variu, o pân­dește și, ca o veveriță agilă, se re­pe­de asu­­pra ei, mirată la cul­me că picioarele și ca­pul bros­­cuței dispar în ca­ra­pacea ocrotitoare.

Anii au trecut, iar ghemotocul zbârlit s-a trans­for­­mat într-o pisică deosebit de fru­moa­să (este părerea tuturor celor care o văd). Punctul său de atracție îl constituie blana neagră, strălu­ci­toa­re, subțire și moale, ca o catifea, moș­te­nire de la mama sa, o „aristocrată” birmaneză. De ase­me­nea, are un cap foarte expresiv și bine propor­țio­nat cu res­tul cor­­pului. Dar cel mai impresionant aspect la aceas­tă pisicuță este „fle­rul”, capacitatea spe­cială cu care de­tectează lo­curile du­reroase de pe corpul meu. Când intru în criză, mă privește in­tens, cu ochii ei chihlimbarii și pătrunzători, mia­u­nă ușurel și se așează exact pe zona care îmi creează pro­ble­me, începe să toarcă și mă privește din când în când, ca și cum m-ar întreba: „ți-e mai bi­ne?”.

Odată eram foarte tristă și supărată și am făcut o baie caldă, în scopul de a mă mai detensiona puțin. Dar apa fierbinte, asociată cu starea mea psi­hică, mi-a făcut rău, și de-abia am reușit să ies din baie și să mă întind pe pat. Aveam amețeli, capul îmi zvâc­nea dureros și respiram greu. Imediat, Koly a să­rit pe mine și s-a așezat chiar în zona pieptului, tor­când – aș putea spune – din răsputeri, de parcă avea un motoraș în piept. Mă privea și din când în când îmi atingea fața cu lăbuța, exact ca într-o mân­gâiere (gest care îi este specific, dar pe care îl face selectiv, numai față de anumite persoane). Și, vă rog să mă credeți, după această terapie plină de iubire, ca prin farmec, am început să mă simt mult mai bine. Vibrațiile torsului le simțeam ca pe niște unde plă­cute care mă alinau. Am stat astfel nemișcate, pri­vindu-ne una pe cealaltă, vreme de 10-15 mi­nute, după care pisicuța s-a întins, a mieunat ușu­rel și a plecat mândră, cu coada în vânt, vădit mul­țumită de priceperea ei. Astăzi sunt sigură că atunci s-a petrecut un mic miracol, dăruit mie de Dumnezeu, printr-o necuvântătoare.

DANIELA

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian