Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII MAI

Foto: Shutterstock

– Începutul lunii Mai ne „mână” pe două direcții: interese legate de bani și experimente pasionale. Cele bănești nu prea au cum să reușească, dar trăirile intime ar putea să devină durabile, dacă nu avem așteptări prea mari. Proba de foc vine la mijlocul lunii, când circumstanțe neașteptate ne fac să ne percepem întreaga existență într-o cu totul altă lumină. De exemplu, ne putem da seama că pasiunea fizică odată consumată ne lasă față în față cu o persoană cu care nu avem nimic în comun și putem avea revelația că ceea ce căutăm într-un partener găsim mai degrabă într-unul dintre prieteni. În acest caz, există însă riscul de a ne urca noua iubire pe un piedestal, iar în preajma datei de 29, s-ar putea să ne simțim dezamăgiți. Dacă rămânem realiști, ne putem trezi într-o relație în care iubirea și prietenia coexistă. O alternativă ar fi să parcurgem o lună plină de surprize plăcute din partea prietenilor. Persoanele înzestrate cu talent artistic sunt vizitate de muze și se pot face remarcate. Pe 26, marele benefic Jupiter pă­răsește Taurul, „zodia banilor”, și intră în Gemeni, unde va sta circa un an. Aici el se ocupă de copii, învățământ și socializare –

BERBEC

Mână bună la bani

Acum, că Mercur se mișcă drept prin semnul dvs. până pe 15, aveți două posibilități: prima este să puneți la punct neînțele­ge­rile iscate în luna Aprilie, cea de-a doua este să începeți să dis­cutați clar și convingător proiec­tele dvs. personale, cu oameni care vi se pot alătura. Aceste tra­tative decurg ușor și bine, până pe 15, dar apoi Marte rămâne singur în semnul dvs. și e nevoie să vă tem­pe­rați elanul. Pu­teți cunoaște oa­meni noi și intere­sanți, începând din 26, și puteți fi tentați, prin con­tactul cu ei, să vă apu­cați de un nou do­me­niu de stu­diu. Viața de zi cu zi de­vine mai dinamică, poate chiar excesivă.

BANI: Până pe 23, micul benefic Ve­nus, supranumită patroana bani­lor, și marele benefic Jupiter, pla­netă a prosperității, se găsesc îm­pre­ună în Taur. Folosiți-vă din plin de această perioadă, pentru a vă con­­solida sursele de venit.

CARIERĂ: Începând din 24, ci­neva din anturaj v-ar putea facilita o colaborare prin intermediul că­reia să vă faceți remarcați.

DRAGOSTE: Celor singuri, des­tinul le poate scoate în cale, cel mai probabil în cea de-a doua parte a lunii, o persoană care vă ajută să vă definiți.

SĂNĂTATE: Folosiți-vă supli­men­tul de energie de la începutul lunii făcând exerciții de flexibi­li­tate. Evitați excesele de mâncare și de băutură pe final de lună. Kilo­gramele se depun ultrarapid și se dau jos greu.

TAUR

Magnetism personal

Venus și Jupiter, cei doi benefici ai astrologiei tradiționale, vă mai stau alături până pe 23 (Venus), respectiv 25 (Jupiter). Efectul lor e mai puternic cât timp sunt împreună, deci, dacă aveți de întreprins ceva ce necesită și noroc, e bine să acționați până pe 23, în special dacă este vorba despre proiecte personale. Dar pentru că și Mercur vă traversează zodia în­cepând din 16, comunicați ușor și pre­cis până la sfârșitul lunii. Nu vă mi­rați însă dacă succesul de care vă bucurați trezește invidie sau rivalitate ascunsă, mai ales din partea unor rivali am­bi­țioși în floarea vârstei.

BANI: Din 20, planetele care se adu­nă în Gemeni, respectiv, pe rând, Soa­rele, Venus (din 24), și Jupiter (din 26), vă promit cel puțin o creștere sa­la­rială, dacă nu cumva și oportunități de a obține câștiguri ocazionale.

CARIERĂ: Din 3, s-ar putea să aveți impresia că șefii vă caută nod în papură. Fiți reținuți față de colegii mai competitivi, când vine vorba despre recentele dvs. reușite, mai ales în cea de-a treia săptămână a lunii.

DRAGOSTE: Sunteți seducători și pozitivi și plini de surprize, nu doar în ochii perechii dvs., ci, până pe 25, și în cei ai numeroșilor oameni care se simt atrași magnetic de dvs.

SĂNĂTATE: Cei care au probleme cu tensiunea arterială sau oculară ori au mi­grene pot trece în faza acută în a treia săptămână a lui Mai.

GEMENI

Un răgaz de liniște

Până pe 20, s-ar putea ca prie­tenii să nici nu vă recu­noas­că. Dvs., care de obicei sun­teți inițiatorul unor ac­tivități de grup, nu vreți de­cât să stați liniștiți și să vă relaxați. Unii dintre dvs. se pot dedica unor prac­tici spirituale, alții găsesc bucu­rie implicân­du-se în ac­țiuni uma­nitare. Dar iată că tem­pe­­ra­men­tul dvs. sociabil re­apare, sub influ­ența Soarelui, a lui Venus (din 24) și a lui Jupiter (din 26) și ia­răși nu vă prinde lumea pe aca­să. Aveți grijă să nu vă ambalați în prea multe direcții. În a treia săp­tămână a lunii, ar fi în­țelept să-i lă­sați în pa­ce pe băr­bații din cercurile sociale pe care le frec­ven­tați, chiar dacă aceștia nu au drep­tate.

BANI: Anumite informații privile­gia­te pe care le puteți afla în special din 16 vă pot fi utile în direc­țio­na­rea corectă a unor sume.

CARIERĂ: Vă bucurați de în­cre­­derea unor persoane influente și bine situate care vă susțin, dar nu o pot face pe față. Cel mai mult puteți miza pe sprijinul lor până pe 23, inclusiv.

DRAGOSTE: Dozați-vă cu a­ten­ție flirtatul, căci după 23 se prea poate să faceți mai multe cuceriri decât pu­­teți duce.

SĂNĂTATE: Odihna vă priește ma­­­xim până pe 25, dar poate coinci­de cu o creștere în greutate. Pe final de lună, pot să reapară insomnii.

RAC

Luna cu prieteni

Prietenii din viața dvs. își de­monstrează în fel și chip a­fec­țiunea pe care v-o poartă. Nici dvs. nu vă lăsați mai pre­jos, mai ales că Luna nouă din semnul Taurului, din 8, vă ac­centuează apropierea sufleteas­că față de prietenii apropiați. Le apreciați și mai mult calită­țile și vă bucurați de faptul că au ti­pologii atât de diverse. N-ar strica să organizați un eveniment de cele­brare a acestor frumoase legă­turi, undeva între Luna nouă din 8 și Luna plină din 24.

BANI: Pluton, cel care guvernează printre altele marile bogății, devine re­trograd din 3, în Vărsător. Dat fi­ind că el este asociat și cu băncile, unde se găsesc sus-numitele bogății, el vă semnalează că ar fi bine să vă ree­valuați investițiile sau să reconsi­de­rați relațiile dvs. cu aceste ins­tituții. La mijlocul lunii, nu e cazul să vă re­peziți să semnați contracte.

CARIERĂ: Fie aveți de-a fa­ce cu șefi autoritari, fie de­veniți dvs. foarte ambițioși. Oricare ar fi scenariul, e ca­zul să știți că vă vine greu să vă integrați în echipă. Dacă puteți, alegeți-vă proiecte pe care să le faceți singuri.

DRAGOSTE: Racii proas­păt în­dră­gostiți pot găsi un moment propice pentru a-și măr­turisi sentimentele în preajma Lunii pline din Scorpion, din 24.

SĂNĂTATE: Cardiacii fac bine da­că se menajează între 20 și 23, apoi organismul intră într-un proces de autoreglare.

LEU

Măreție și recunoaștere

Puternicul Marte, care intră în Berbec, încă din prima zi a lunii, vă întărește și mai mult dorința de a vă face remarcați și de a vă bucu­ra de prestigiu. Dar nu vă re­peziți la orice ocazie se ivește, până pe 4 Mai, da­ți-vă un răgaz să vă lămu­riți. S-ar putea să fie nevoie să plecați în străinătate pen­tru a participa la un eveni­ment sau să vă evidențiați în cadrul unui curs la nivel universitar. Aflați mai în­tâi ce presupune această acțiune. Nu lipsiți de la întrunirile organizate de prieteni, mai ales din 24, căci puteți în­­tâl­ni persoane importante și interesante.

BANI: De la mijlocul lunii și până pe 25, vă puteți clarifica în legătură cu fe­lul optim de a vă gestiona banii cu care rămâneți din salariu. Cele mai bune idei vă vin între 22 și 25.

CARIERĂ: În același interval, există o probabilitate mare să fiți promovați sau măcar să primiți recunoaștere pen­tru capacitatea dvs. de a ghida și inspira o întreagă echipă.

DRAGOSTE: Urmăriți cu atenție micile schimbări în atitudinea par­te­nerului dvs., îndeosebi în data de 2, când ar putea începe să se pe­trea­că o schimbare subtilă a rapor­tului de putere în cuplu. Afectate sunt cu precădere perechile stabile.

SĂNĂTATE: Luna aceasta sunteți în­tr-o formă fizică bună. Doar în preaj­ma datei de 13 aveți tendința de a reac­ționa prea rapid sau prea în forță, ceea ce implică un risc de accidentare.

FECIOARĂ

Constelații favorabile

Grăbiți-vă să profitați de ul­timele săptămâni pe care le petrece Jupiter în Taur. Vreme de un an, el v-a asigurat șanse de a excela la studii sau în domeniul public. Îna­inte de a pă­răsi zodia, el s-a însoțit în­să cu micul benefic Venus, ca să vă sporească și mai mult șansele de a câștiga popu­la­ritate pe ultima sută de metri, res­pectiv până pe 25 Mai. Mercur rămâne în Taur până la fi­nele lunii, ceea ce vă permite să trans­miteți frumos și eficient ceea ce ați învățat pe pe­rioada ultimului an.

BANI: Se prea poate să vină spre dvs. persoane energice și hotărâte, cu diverse propuneri de afaceri. Une­­le dintre ele sunt în­scrise pe linia desti­nului dvs. Cu toate acestea, luați-vă un mic răgaz înainte de a vă implica.

CARIERĂ: S-ar pu­tea ca unele dintre per­soanele de la serviciu pe care le credeați prietene să înceapă, după data de 2, să dez­groape morții, tot discutând despre greșeli pe care le-ați făcut cândva.

DRAGOSTE: Cei născuți la mijlo­cul zodiei s-ar putea confrunta cu o pe­reche mai degrabă rece și exigen­tă. Cei din ultimul decan, în schimb, pot fi seduși de o imagine idealizată, proiectată asupra partenerului.

SĂNĂTATE: Oscioarele care com­pun laba piciorului sunt deosebit de sensibile și pot apărea și edeme.

BALANȚĂ

Amor cu dus-întors

Distracția începe pentru dvs. în ultima parte a lunii, când vă sfătuim, dacă vă permiteți, să faceți o excursie lungă pe parcursul căreia să vă răsfățați. S-ar putea să nici nu vă coste mult, fiindcă puteți fi invitați la un prieten din străinătate sau la un coleg de studii, care vă prețu­iește suficient de mult prezența pentru a vă acoperi măcar o parte din cheltuieli. Nicio grijă, veți avea ocazia să vă revan­șați, v-o promite Venus, care vă însoțește la drum alături de Jupiter și Soare în zodia Gemenilor.

BANI: Ar fi indicat ca proiectele dvs. de afaceri sau investițiile să fie puse la punct înainte de 25, dar cu semnatul documentelor nu trebuie să vă gră­biți, Mercur în Taur vă asistă până la sfârșitul lunii.

CARIERĂ: Dacă sunteți mai în vârstă, verificați dacă nu cumva aveți exigențe prea mari față de angajați, dacă nu, se poate face simțită o tendință permisivă, la fel de contraindicată.

DRAGOSTE: Relațiile stabile sunt dinamice, tonul îl dă perechea. Poveștile de amor încep să fie cu dus și întors după data de 2, când Pluton își în­cepe retrogradarea în Vărsător. Se poate ca per­soana iubită să încerce să vă manipuleze pentru a câștiga mai multă putere emoțională asupra dvs. sau pentru că devine geloasă.

SĂNĂTATE: Labele picioarelor și genunchii se pot umfla sau vă pot durea, fără să apară neapărat edeme.

SCORPION

Casă, familie și bani

Începând cu data de 2 se intensifică preocu­pările dvs. legate de casă și familie. Se poate să fie vorba despre o moștenire, care se cere ges­tio­nată altfel decât până acum. Altă variantă ar fi să se ivească situații care să vă aducă aminte de anii petrecuți în familie, copii fiind. Explorați aces­te amintiri, eventual în terapie. Ele pot conține răspunsul cu privire la felul în care reacționați în anumite circumstanțe. Înțelegând de unde provin aceste reacții, vă puteți debarasa de ele, deoarece ele constituie reminiscențele unui comportament infantil.

BANI: Pregătiți-vă pentru intrarea lui Venus (pe 24) și Jupiter (pe 26) în Ge­meni. Împreună vă pot aduce o mulți­me de bani. Venus pleacă de aici la mij­lo­cul lui Iunie, dar Jupiter vă sporește capitalul timp de un an întreg.

CARIERĂ: Până pe 15, vă înțelegeți bine cu subal­­ternii, deși nu-i scutiți de critici, dar o faceți cu obiectivitate. Aveți însă grijă să nu deveniți prea radicali în a doua parte a lunii.   

DRAGOSTE: Bucurați-vă din plin de atenția și căldura primite din partea perechii dvs., până pe 25, și răspundeți la fel. Legăturile de amor sunt ca­racterizate în schimb de alternanțe între „m-am săturat” și „ești perfect(ă)”.

SĂNĂTATE: Monitorizați-vă tensiunea și nu fa­ceți eforturi mari, susținute în cea de-a doua parte a lunii.   

SĂGETĂTOR

Armonie la locul de muncă

Mulți dintre dvs. au de re­zolvat probleme le­ga­te de seniorii familiei, posibil în privința să­nătății acestora și/sau presupunând responsa­bilități financiare. Dacă faceți parte dintre aceștia, s-ar putea să vă supărați sau chiar să rupeți legă­turile cu cei care bagă capul în nisip, prefăcându-se că nu se întâmplă nimic, și lasă totul pe seama dvs. Dacă este vorba despre gospodărie și sunteți în curs de a face reparații, verificați cu atenție situația țevilor de apă, care ar putea fi fisurate și să vă treziți cu igrasie, pornind de la nivelul fundației sau pivniței.

BANI: Tocmai de aceea v-am avertizat cu privire la reparații, deoarece o mulțime de bani pot mer­ge pe apa sâmbetei, dacă nu știți că în sistemul de instalații sunt probabil vicii ascunse.

CARIERĂ: Relațiile deosebit de armonioase la locul de muncă, datorate în mare parte capacității dvs. de a vă motiva colegii, pot consolida în aceas­tă perioadă (până pe 25) o echipă redutabilă.

DRAGOSTE: Săgetătorii singuri pot fi cuprinși brusc de flăcările pasiunii, ne spune Marte intrat în Berbec, încă din prima zi a lui Mai. Până pe 15, vă pot atrage atenția mai multe persoane. Re­la­țiile stabile intră sub influența celor doi bene­fici, Venus și Jupiter, începând din 24.

SĂNĂTATE: Nu trebuie decât să vă țineți în frâu pofta de mâncare, până pe 25, ca să rămâneți în formă.

CAPRICORN

Avantaj eclipsă

Dacă aveți de făcut multe drumuri adminis­trative ori de onorat angajamente sociale, cele mai potrivite pentru asemenea activități sunt primele cinci zile ale lunii. Ulterior, lucrurile merg mai greu. În preajma lui 29, riscați să fiți nea­tenți sau, dacă ieșiți la un pahar cu amicii, să luați la bord mai mult decât e cazul. E­clip­sa totală de la mijlocul lunii, cele cinci planete strânse în zodia Taurului vă pot aduce mari satisfacții. Poate fi vorba despre ma­nifestarea plenară a unui talent artistic. Această perioadă frumoasă durează, în cea mai intensă formă, până pe 25.

BANI: Pe 3, Pluton intră în mișcare retrogradă în Vărsător, ceea ce vă obligă să reconsiderați o inves­tiție care a ajuns să vă coste mai mult decât produce.

CARIERĂ: Din 20 încolo, echipa de colaboratori se sudează, ideile noi apar spontan și pot fi valori­fi­cate rapid. În mod cert, vă alegeți nu doar cu un câștig material, ci și cu unul de prestigiu.

DRAGOSTE: Această lună pare să fie făcută pentru o viață romantică bogată. Mai ales poveștile de iubire care încep după Luna nouă din Taur, din da­ta de 8, se pot dezvolta frumos.

SĂNĂTATE: Cu excepția Lunii pline din 24, când stomacul, coapsele și zona lombară sunt sensibile, o duceți bine.

VĂRSĂTOR

Prioritate: familia

Planeta Pluton, care trece prin semnul dvs., face cale-ntoarsă pe 3 Mai. Cu acest prilej, ar fi bine să revedeți ce anume s-a modificat în reacțiile dvs. față de ceilalți, privind în urmă la două perioa­de. Una a fost între Martie și Iunie anul trecut, cealaltă a început pe 20 Ianuarie anul aces­ta. Încercați să vă dați seama mai ales cum gestio­nați puterea. Încercați oare să căpătați mai mult putere asupra altora, ori preferați să oferiți puterea dvs. cercului de prieteni sau unei orga­nizații im­plicate în societate? Pe perioada retrogradării pu­teți în­țelege și, la nevoie, schimba aceste raporturi de putere.

BANI: Dacă sunteți născuți la mijlocul zodiei sun­teți cel mai probabil prinși într-un proces de revi­zuire, structurare și consolidare a veniturilor di­recte. Cei născuți pe final de zodie pot fi în con­ti­nuare iresponsabili. Din fericire, Mercur cel lucid vine să vă clarifice puțin pe final de lună.

CARIERĂ: Energia dvs. se îndreaptă în primul rând către viața de familie, nu sunteți mânați de am­biția de reușită, dar cineva de acolo vă poate ins­pira.

DRAGOSTE: Din 20, încep să vă surâdă (la pro­priu și la figurat) tot felul de persoane. Mai în glu­mă, mai în serios, jocul dragostei este plăcut și primăvăratic.

SĂNĂTATE: Echilibrul afectiv din familie se re­flec­tă pozitiv și asupra stării dvs. de sănătate.

PEȘTI

Odă prieteniei

Nici nu știți cât vă priește interacțiunea cu prietenii dvs. pe parcursul acestei luni. Printre ei puteți identifica amici care vă slujesc drept model de cultură, toleranță și umor, care își exprimă în mod armonios și creativ autoritatea, care comunică cu luciditate și simț practic etc. Conștientizând ce rol îndeplinește fiecare dintre prietenii dvs. cei mai apropiați, veți putea profita la maximum de darurile pe care aceștia vi le oferă. Atenție însă: din 3, nu e indicat să vă confesați problemele intime unor presupuși prieteni, care se pot folosi de aceste informații acționând în secret împotriva dvs.

BANI: Din prima zi a lunii, Marte în Berbec, sus­ținut de Mercur în aceeași zodie, până pe 15, vă ajută să depistați noi ocazii de câștig. Marte ră­mâne singur din 16 și trebuie să vă moderați nevoia de a vă impune.

CARIERĂ: Atenție la colegii prea prietenoși, care vă trag de limbă. Nu le încredințați secrete din viața dvs. personală. Este o lună în care nu do­riți să investiți multă energie în viața profesională.

DRAGOSTE: Cei născuți la mijlocul lunii au tendința de a fi prea exigenți față de partener. Cei din ultimul decan au, dimpotrivă, tendința de a înghiți prea multe.

SĂNĂTATE: Mai ales cei care au mai suferit de infecții ale sistemului urogenital, ar trebui să fie atenți la orice semn de infecție care apare din 3.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian